Право - Все записи в блогах

Каждый взрослый человек, вступающий во взаимоействие с детьми, ребенком, будь то молодой родитель, или педагог, должен изучить права ребенка, описанные в Конвенции по правам ребенка. Наше правовое государство ценит и заботится р каждой растущей личности, и это подтверждается международной конвенцией о правах ребенка Конвенция о правах ребёнка является первым и основным международно-правовым документо ...
13.10.2020 16:32 10
В этом году я в колледже изучаю предмет Основы права, который мне очень нравится. Мн хотелось бы обмениваться информацией с другими студентами о правовых отношениях.В моем представлении право - основа всего, так как все люди стремятся к общени. МНЕ хотелось бы найти единомышленников. Вот например, небольшая заметка - В РФ во время пандемии выроста преступность. Количество грабежей возросло в 2-6 в неделю. ...
06.09.2020 22:37 17
Երեխաների իրավունքները 1. ՀՈԴՎԱԾ 4. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Երեխաներն ունեն հավասար իրավունքներ` անկախ իրենց և ծնողների կամ այլ ներկայացուցիչների (որդեգրողների, խնամակալների): ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից գույքային կամ այլ դրությունից և կրթությունից: ՀՈԴՎԱԾ 5. ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ  Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր կյանքի իրավունք: Պետությունը և նրա համապատասխան մարմինները ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ երեխայի ապրելու և զարգանալու համար: ...
30.07.2020 19:24 27
Թրաֆիքինգը համարվում է 21-րդ դարի ստրկություն: Այն հաճախ անվանում են նաև «սպիտակ ստրկություն »: Մեր ժամանակներում ահագնացող է դառնում թրաֆիքինգի երևույթները: Շահագործման նպատակով մարդու` Հավաքագրումը, փոխադրումը, հանձնումը, թաքցնումը, ստացումը: Հավաքագրումը դրսևորվում է տուժողին տարբեր եղանակներով մարդկանց առևտրի մեջ ներգրավված անձանց կազմում ընդգրկելով : Փոխադրումը տուժողին շահա ...
Автор: Դավթյան Արփինե Լևոնի | Категория: Право
15.07.2020 23:14 35
учебные таблицы представляются как необходимый элемент развития знаково-символических умений учащихся на уроках права в школе. Также, в рамках поискового эксперимента было установлено влияние учебных таблиц на развитие умений учеников в рамках выполнения самостоятельной работы в ходе урока. На наш взгляд, необходимо более детально рассмотреть учебную таблицу как элемент влияния на развитие самостоятельности школьников средствами урока права. ...
15.06.2020 09:29 60
Исследование данной работы неразрывно связано с местом и значением самостоятельной работы на уроках обществознания (модуль «Право») в школе: самостоятельность является основой деятельности выпускников и ее развитие закреплено в ФГОС среднего общего образования. Активизация самостоятельной работы учащихся на уроках права в старшей школе – это необходимый элемент работы со старшими школьниками. Понятие самостоятел ...
15.06.2020 09:26 74
Укукту ишке ашыруу – укук субъектеринин укук ченемдерди ишке ашыруу жүрүмү. У. и. а. тариздерине: а) укук ченемдерин сактоо; б) укук ченемдерин аткаруу; в) укук ченемдерин пайдалануу; г) укук ченемдерин колдонуу кирет. Ченемдерди сактоо – бул аларды ишке ашырууда укук субъектисинин укукта тыюу салынган жосундардан кармануусунда жаткан таризи. Ченемдерди аткаруу укук субъектисинен өзүнө тагылган милдеттерди аткарууну ишке ашырууда жигердүү аракеттерди талап кылат. ...
27.05.2020 21:43 67
Мыйзам чыгаруу – 1) мамлекеттин мыйзамдарды чыгаруудан көрүнүүчү өз иш-милдеттерин ишке ашыруудагы негизги усулдардын бири; 2) коомдук мамилелерди толугу менен же анын бир түрүн (жарандык мыйзамдарды, кылмыш-жаза мыйзамдарын ж. б.) жөнгө салуучу укук ченемдеринин жыйындысы. КРде «М. ч.» түшүнүгү өз ичине адатта: КР Конституциясын, конституциялык мыйзамдарды, мыйзамдарды, КР ЖКнын токтомдорун, КР Президентинин жарлыктарын, КР Өкмөтүнүн токтомдорун камтыйт. Ош ...
27.05.2020 21:38 60
Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы Тема: глава 1 Жалпы жоболор. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамынын 1-беренеси Максаты: Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы, 1-берене Негизги түшүнүктөр жөнүнүндө кенен маалымат алуу Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы 2003-жылдын 30-апрели № 92 (КР 2006-ж ...
05.05.2020 15:26 80
Юридикалык жоопкерчилик – укук бузган учурда, субъектинин анын жагымсыз кесепетине чыдоонун укук ченемдеринде каралган милдети. Социалдык жоопкерчиликтин бир түрү. Ю. ж. принциптери: а) ойлогондугу үчүн эмес, укук бузуу жүрүм-туруму үчүн гана жоопкерчилик; б) күнөөсү болгон учурдагы гана жоопкерчилик; в) мыйзамдуулук; г) адилеттүүлүк; д) максаттуулук; е) жазасыз калбоо. Мындай жоопкерчиликти бекемдей турган юридикалык ченемдердин тармактык тийиштүүлүгүнө жараша, ал төмө ...
29.04.2020 19:46 60