Онлайн-тесты

Кайталоо үчүн суроолор
27.10.2020 20:49 3
5-6 класс тарых сабагы
Автор: | Категория: История
27.10.2020 20:48 4
Тарых сабагы боюнча тесттик тапшырмалар 8 кл Жаны Тарых
27.10.2020 20:40 4
Өтүлгөн чыгармаларды бышыктоо
27.10.2020 20:37 1
1-чейрек учун
27.10.2020 20:37 2
Информатика предметинен тексттик суроолордун жыйындысы
27.10.2020 20:36 3