Онлайн-тесты

Систематизация знаний по теме "Импрессионизм в музыке и живописи"
26.02.2021 21:16 5
Тест по познавательному развитию на тему "Как зимуют звери?" для детей четвёртого года жизни.
26.02.2021 21:02 5
I-бөлүм. Кыргызстандын флорасынын жана өсүмдүктүулүк дүйнөсүнүн негизги белгилери
26.02.2021 20:51 6
III -бөлүм. Өсүмдүктүүлүктүн семиарид же субарид типтеринин топтору
26.02.2021 19:51 5
тесттер менен иштоо
26.02.2021 19:33 9
Кыргызстан тарыхы 9 класс
26.02.2021 19:01 10
тест по теме "Стили речи" для 5 класса
26.02.2021 17:22 9
История возникновения волейбола, размеры площадки
26.02.2021 17:14 8
русский язык
26.02.2021 17:10 9