Онлайн-тесты

Информатика предметинен тесттик суроолордун жыйындысы
27.10.2020 19:51 3
Повторение за четверть
27.10.2020 19:47 2
Кайталоо сабагы
27.10.2020 19:46 2
Алган билимди бышыктоо
27.10.2020 19:42 2
тест за четверть
27.10.2020 19:41 2
Текшерүү иши
27.10.2020 19:39 5
Повторение за четверть
27.10.2020 19:38 2
Текшеруу иши
27.10.2020 19:31 1
5-класс 1-чейрек
27.10.2020 19:26 2