Тесты Биология

Биология 9-11-класс
20.10.2020 16:07 0
билимдерин бышыктоо
20.10.2020 07:35 4
Ч. Дарвин, өзгөргүчтүк, микро эволюция
20.10.2020 07:10 14
Бөлүм боюнча кайталоо
20.10.2020 06:58 5
Тест состоит из 6 вопросов.
20.10.2020 02:23 36
Органикалык дүйнөнүн тарыхый өөрчүшү
19.10.2020 18:58 25
Тапшырмадагы берилген 4 жооптун ичинен бир жообу туура;ошону гана тегеректөө керек
19.10.2020 18:18 9
9класстар учун
19.10.2020 16:56 7
Бышыктоо жана Модуль үчүн
19.10.2020 16:21 17