7- класс

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
биология 1- чейректин контрольный

Список вопросов теста

Вопрос 1

Амеба эмненин жардамы менен жылат?

Варианты ответов
 • Жалган буттарынын жардамы менен
 • Бакалоордун жардамы менен
 • Цитоскелеттердин жардамы менен
 • Сузгучтордун жардамы менен
Вопрос 2

Амеба кантип кыймылдайт?

Варианты ответов
 • кирпикчелери менен
 • шапалакчасы менен
 • жалган буттары менен
 • денесин ийип
Вопрос 3

Жонокойлуулор кайсы чойродо кенири  таралган ?

Варианты ответов
 • абада
 • сууда
 • карда
 • топуракта
Вопрос 4

Инфузория - туфельканын цитоплазмасында канча ядро болот ?

Варианты ответов
 • 1
 • 3
 • 5
 • 2
 • 4
Вопрос 5

Полип гидранын тинтуурлору кандай жайгашкан ?

Варианты ответов
 • карама -каршы
 • нур симметриялуу
 • баш аламан
 • кезектешкен
 • эки жактуу симметриялуу
Вопрос 6

Гидранын ичеги кондойунон башка кайсы клеткаларында тамак-ашты синируу процесси жургузулот?

Варианты ответов
 • жылдызча клеткалрында
 • тери булчун клеткаларында
 • чагуучу клеткаларында
 • бездуу клеткаларында
Вопрос 7

Гидранын денсинин жок болуп кеткен болугунун кайра калыбына келуу процесси  кайсы?

Варианты ответов
 • регенерация
 • рефлекс
 • бучурлоо
 • кобойуу
Вопрос 8

Кайсы  клетка  гидранын денесинин зыянга учураган болугун кайра калыбына  келтирет?

Варианты ответов
 • тери- булчун клеткасы
 • нерв клеткасы
 • чагуучу клеткасы
 • аралык клеткасы
Вопрос 9

Гидралар учун кобойуунун кайсы жолу муноздуу?

Варианты ответов
 • жыныстуу жана жыныссыз
 • жыныссыз
 • жыныстуу жана вегетативдуу
 • жыныстуу
Вопрос 10

Коралл рифтерин кайсы жаныбар тузот?

Варианты ответов
 • актиниялар
 • колониялуу полиптер
 • медузалар
 • гидралар
Сохранить у себя: