«Аттестатталған әдістеме бойынша жәй біртекті талдаулар жүргізу пәні» 0816-19-9б

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Сулейменова Л 0816-19-9б 2-нұсқа 8.04.2021

Список вопросов теста

Вопрос 1

Су түзілетін реакция:

Варианты ответов
 • алюминий гидроксидінің ыдырауы.
 • күкірттің жануы,
 • алюминийдің тұз қышқылымен әрекеттесуі
 • белгілі жағдайда сутектің азотпен әрекеттесуі
 • мыстың тотығуы
Вопрос 2

Диссоциацияланғанда аз иондар түзетін зат:

Варианты ответов
 • мыс (ІІ) хлориді
 • натрий нитриті
 • калий силикаты
 • магний хлориді.
 • алюминий нитраты
Вопрос 3

АІ + О2 = АІ2О3 реакциясы теңдеуінде алюминийдің алдына қойылатын коэффициент:

Варианты ответов
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 3
Вопрос 4

Массасы 42 г магний карбонаты айырылғанда массасы 19 г магний оксиді түзілді. Түзілген магний оксидінің шығымы:

Варианты ответов
 • 65
 • 75
 • 85
 • 95
 • 55
Вопрос 5

Атомының сыртқы энергетикалық деңгейінде бір электроны бар:

Варианты ответов
 • темірде
 • қалайыда
 • алюминийде
 • сілтілік – жер металдарда.
 • сілтілік металдарда
Вопрос 6

Ортақ электрон жұбы арқылы түзілетін химиялық байланыс :

Варианты ответов
 • ковалентті
 • сутектік
 • металдық
 • иондық
 • молекулалық.
Вопрос 7

Сутек газын ашқан ғалым:

Варианты ответов
 • Р. Бойль
 • М.В.Ломоносов
 • Г. Кавендиш
 • Дж. Пристли
 • А. Беккерель.
Вопрос 8

0,1 моль бензол алу үшін қажет циклогексанның массасы:

Варианты ответов
 • 9,4 г
 • 6,4 г
 • 7,4 г
 • 8,4 г
 • 5,4 г.
Вопрос 9

Теріс иондарды қалай атайды

Варианты ответов
 • Каниондар
 • Анодтар
 • Акцепторлар
 • Аниондар
 • Анодтар
Вопрос 10

Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстр қосындысы

Варианты ответов
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 5
Вопрос 11

Төменде көрсетілген құбылыстардың қайсысы химиялық реакцияларға жатады

Варианты ответов
 • Мұздың еруі
 • Күкірттің жануы
 • Қанттың еруі
 • Сүттің ашуы
 • В, D
Вопрос 12

Алюминийдің валенттігі нешеге тең

Варианты ответов
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 3
Вопрос 13

1 моль көміртекте атом саны қанша

Варианты ответов
 • 6,02²³
 • 6 ∙ 23¹º
 • 1• 10²³
 • 12
 • 6,02 ∙ 10²³
Вопрос 14

Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады

Варианты ответов
 • Судан
 • КМnO4
 • Ауадан
 • KClO3
 • HgO
Вопрос 15

Төмендегі реакция теңдеуіндегі оттектің алдына қандай коэффициент қойылады CH4 + O2 → CO2 + H2O

Варианты ответов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Вопрос 16

Су әрекеттеседі:

Варианты ответов
 • Сутекпен
 • Қышқылдармен
 • Негіздермен
 • Активті металдармен
 • Барлық металдармен
Вопрос 17

Периодтық жүйенің 7-ге тең горизонтальді жолдары аталады:

Варианты ответов
 • Топтар
 • Қатарлар
 • Жолдар
 • Топшалар
 • Периодтар
Вопрос 18

Бром Br2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі:

Варианты ответов
 • Иондық
 • Металдық
 • Коваленттік
 • Ковалентті полюсті
 • Ковалентт полюссіз
Вопрос 19

Период нөмірі сәйкес келеді:

Варианты ответов
 • Электрондардың жалпы санына
 • Протондар санына
 • Сыртқы қабаттағы электрондар санына
 • Электрон қабаттарының санына
 • Нейтрондар санына
Вопрос 20

Диссоциация кезінде анион ретінде тек гидроксид-ион, түзетін заттар аталады:

Варианты ответов
 • Қышқылдар
 • Орта тұздар
 • Сілтілер
 • Қышқыл тұздар
 • Қос тұздар
Вопрос 21

Алкандарға жатады:

Варианты ответов
 • С2Н6
 • С6Н6
 • С6Н12
 • С2Н2
 • С6Н12
Вопрос 22

Тұз қышқылының формуласы:

Варианты ответов
 • H2SO4
 • HNO3
 • HCl
 • H2S
 • H2CO3
Вопрос 23

5% Ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы тең:

Варианты ответов
 • 19 г
 • 20 г
 • 52 г
 • 40 г
 • 38 г
Вопрос 24

Оттек жай зат түрінде кздеседі:

Варианты ответов
 • Жер қыртысында
 • Суда
 • Гранитте
 • Борда
 • Атмосферада
Вопрос 25

Мына реакцияны теңестіру кезінде N2 + H2 → NH3, азот формуласының алдына қойылатын коэфицентті тап:

Варианты ответов
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4
 • 5
Вопрос 26

Сулы ерітіндіде диссоцияцияланған кезде анион ретінде тек қана гидроксид иондарын бөліп шығаратын күрделі затты не дейміз

Варианты ответов
 • қышқылдар
 • тұздар
 • негіздер
 • орта тұздар
 • қоспалар
Вопрос 27

І А топша элементіне төмендегілерден қайсысы жатады

Варианты ответов
 • магний
 • натрий
 • бор
 • хлор
 • Калий
Вопрос 28

Глюкозаның формуласын көрсет.

Варианты ответов
 • С6Н10О5
 • С2Н5ОН
 • С6Н12О6
 • С2Н4
 • С2
Вопрос 29

Адам қанының құрамында 0,1% болатын және жеміс-жидектерде болатын зат

Варианты ответов
 • темір
 • дисахаридтер
 • фруктоза
 • сахароза
 • глюкоза
Вопрос 30

Өсімдіктердің тамырларында, жапырақтарында, тұқымдарында болатын зат

Варианты ответов
 • Фруктоза
 • Сахароза
 • Глюкоза
 • Крахмал
 • кальций
Сохранить у себя: