Кусейин Карасаев

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Кусейин Карабаев

Список вопросов теста

Вопрос 1

Кусейин Карасаев  ким болгон ?

Варианты ответов
 • Жазуучу
 • Акын
 • Тилчи ,лексиколог
 • Манасчы
Вопрос 2

К. Карасаев кайсы жылы төрөлгөн ?

Варианты ответов
 • 1901-жылы 5-январь
 • 1904-жылы 4-январь
 • 1909-жылы 4-март
 • 1904-жылы 15-сентябрь
Вопрос 3

Кыргызстандан сөздүк түзүүгө негиз салгандардын бирин атагыла 

Варианты ответов
 • Ч. Айтматов
 • К. Карасаев
 • Т. Касымбеков
 • Ж. Бөкөнбаев
Вопрос 4

К. Карасаевди 7 жашка чыкканча кимдин колунда тарбияланган ?

Варианты ответов
 • Таекеси Жапардын колунда
 • Чон атасы Калыбектин колунда
 • Тай атасы Жээнбектин колунда
 • Туугандарынын колунда
Вопрос 5

К.Карасаевдин жүбайынын аты ким ? 

Варианты ответов
 • Мээримкүл
 • Нурбүбү
 • Айша
 • Назгүл
Вопрос 6

К. Карасаев кайсы окуу жайды аяктаган ?

Варианты ответов
 • 1929- жылы Казакстанда
 • 1930-жылы Самарканда
 • 1927-жылы Өзбекстанда
 • 1925-жылы Ташкентте Казак-кыргыз институтуна
Вопрос 7

Алгачкы эмгек жолун кайсыл жерде баштаган ?

Варианты ответов
 • 1924-1925-ж Орто Азия университети
 • 1926-1927-ж Улуттук университети
 • 1923-1924-ж Арабаев университети
Вопрос 8

Кыргызстанда кайсы окуу жайында ысымы ыйгарылган ? 

Варианты ответов
 • КМУ
 • Манас
 • ЫМУ
 • БГУ
Вопрос 9

К.Карасаевдин үй музейи кайсыл шаарда жайгашкан ?

Варианты ответов
 • Бишкек шаарында
 • Ош шаарында
 • Кара-кол шаарында
 • Нарын шаары
Вопрос 10

К.Карасаев качан көз жумган ? 

Варианты ответов
 • 1998-ж
 • 1997-ж
 • 1995-ж
 • 1999-ж
Сохранить у себя: