Мухаммед (С.В.А) пайгамбарыбыз тууралуу тест

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Аррзрзрззрхрорхротзтззжржэрэеэкхп

Список вопросов теста

Вопрос 1

Ахзаб деген бизче которгондо эмне маанини түшүндүрөт ?

Варианты ответов
 • Аң
 • Биримдик
 • Уюмдаштар
Вопрос 2

Хандак казаты качан болгон ?

Варианты ответов
 • Хижранын 5 жылы Шаввал Айында
 • Хижранын 4 жылы Сапар айында
 • Хижранын 6 жылы Роби ал-Аввал айында
Вопрос 3

Бану Назар уруусу жөн жатпай Курайштар менен келишим түзүп " Мухаммед жалганчы деген капырларга жаша турган сөздөрдү айтышкан бул  иш аракь тууралуу Курандан кандай аят түшүрүлгөн ?

Варианты ответов
 • Анфал сүрөөсү 41 аят
 • Ниса сүрөөсү 51 аят
 • Нас сүрөөсү 2 аят
Вопрос 4

Аң казуу тууралуу сунушту ким киргизди ?

Варианты ответов
 • Пенсиялык бир сахаба
 • Салман ал -Фарси
 • Салман бин ал Саад
Вопрос 5

Аң шаардын кайсыл тарабынан казыла баштады ?

Варианты ответов
 • Түндүк батыш
 • Түндүк чыгыш
 • Түштүк батыш
Вопрос 6

Пайгамбарыбыз мусулмандардардын келечектеги жеңиши боюнча айтканда капырлар ишенбей , жалганга чыгарышты . Бурул тууралуу Аллах Таала аят түшүрдү ал кайсыл аят?

Варианты ответов
 • Азхаб сүрөсү 12 аят
 • Ниса сүрөөсү 51 аят
 • Бакара сүрөөсү 198 аят
Вопрос 7

Жөөттөрдүн башчысы Хуяй бин Ахтаб  Курайза уруусуна келип ,алардын төбөлү________ мусулмандарга карыш чыгууга үндөдү?

Варианты ответов
 • Абу Аюб
 • Асад бин Каьб
 • Каьб бин Асад
Вопрос 8

 Курайза уруусу Курайштарга кошулат деген кабарды угуп Пайгамбарыбыз  кимдерди баш кылып 4 адамды жиберет ?

Варианты ответов
 • Саад бин Муаз, Саад бин Убаданы
 • Саад бин Убайр, Саад бин Хищамды
 • Харис бин Асад, Саад бин Муазды
Вопрос 9

Жөөттөр жалаң аялдар менен балдар калган чепке басып кирмек болот . Душмандын келе жатканын байкап калган

Пайгамбарыбыздын атасы Абдулланын  эжеси   аңдып туруп биринчи чепке киргенди  союл менен чабат.  Ал аялдын аты ким эле?

Варианты ответов
 • Сумая
 • Нафиса
 • София
Вопрос 10

Гатафан  уруусунан чыккан мусулман болгон бир киши Пайгамбарыбыз жардам берип 3 урууну бири - биринен күмөн саналып койот ал  ким эле ?

Варианты ответов
 • Нуайм
 • Хузаа
 • Бурайда
Вопрос 11

Хандак согушунда Пайгамбарыбыз сахабаларынан 3 жолу сурай . душмандардын жөн жайын билип келип ,

  Кыяматта мени менен бирге  каалагандар барбы ? Деп сурайт.  Бирок эч ким жооп бербейт ошондо Пайгамбарыбыз кимди тынчылыкка жиберет ?

Варианты ответов
 • Зайд бин Хаариса
 • Хубайб бин Адий
 • Хузайфа бин Йаман
Вопрос 12

Хандак согушу канча күнгө созулат ?

Варианты ответов
 • 23 күнгө
 • 25 күнгө
 • 15 күнгө
Вопрос 13

Аң казып  жаткан мусулмандар аябай арыктап ачкачылыктан кыйналганын көргөн  __________ үйүнө барып бир көзү союп келет .

Варианты ответов
 • Жаьфар
 • Жаабир
 • Жахш
Вопрос 14

Пайгамбарыбыз Курайза уруусуна өкүм чыгарууну кимге тапшырат ?

Варианты ответов
 • Саад бин Убада
 • Саад бин Укба
 • Саад бин Муьаз
Вопрос 15

Худайбия казатты же умрага сапар хижранын кайсыл жылы болгон ?

Варианты ответов
 • Хижранын 4 жылы Зулкаьда айы
 • Хижранын 5 жылы Роби ал-Аввал айы
 • Хижранын 6 жылы Зулкаьда айы
Вопрос 16

Умрага сапар га канча адам жолго  чыккан ?

Варианты ответов
 • 1500
 • 1400
 • 1300
Вопрос 17

Умрага сапарда кайсыл жерде ихрам кийишти, курмандык чалынуучу малга эн салышты ? 

Варианты ответов
 • Мина өрөөнүндо
 • Зулхулайфа да
 • Усфанда
Вопрос 18

Усфан  деген жерге жеткенде Меккеде эмне кабар экенин билип келүү үчүн кимди жиберет ? 

Варианты ответов
 • Бишр бин Суян
 • Бишр бин Суфян
 • Бишр бин Асад
Вопрос 19

Пайгамбарыбыз каапырлар бизди тосуп жаткан жолдон башка жол барбы дегенде кайсыл уруунун кишиси башка жол менен алып барат ?

Варианты ответов
 • Манат уруусу
 • Ганафан
 • Аслам
Вопрос 20

Кайсыл жерге келгенде Пайгамбарыбыздын төөсү чөгүп ордунан турбай койот ?

Варианты ответов
 • Худайбияге
 • Минага
 • Ухуд тоосунун жанына
Вопрос 21

Мусулмандарын Худайбияге келгенин уккан Курайштар элчиликке кимди жиберет ?

Варианты ответов
 • Хулайс бин Алкаманы , Урва бин Масудду
 • Хулайс бин Алкаманы , Уква бин Масудду
 • Хулай бин Афкаманы , Урва бин Масудду
Вопрос 22

Худайбия да Пайгамбарыбыз  Курайштарга кимди  элчиликке жиберет ?

Варианты ответов
 • Умар
 • Али
 • Усман
Вопрос 23

Худайбия келишиминде  сахабалар Пайгамбарыбызга ант берди бир гана 2 жүздү ________ төөсуно жашып дарак жакка басып кеткен ?

Варианты ответов
 • Салама бир Аква
 • Жал бин Хаариса
 • Жад бин Кайс
Вопрос 24

Усмандын артынан Курайштар элчиликке кимдерди жиберди ?

Варианты ответов
 • Микраз бин Хафс Сухайл бин Асад
 • Сухайл бин Асад Убайда бин Хариса
 • Сухайл бин Амр , Микраз бин Хафс
Вопрос 25

Худайбия келишиминде канча жыл согушпащка ант беришти ?

Варианты ответов
 • 5 жыл
 • 1 жыл
 • 10 жыл
Вопрос 26

Мусулмандар умрага бара албаганына капа болуп ошол Худайбия жеринде курмандыктарын Пайгамбарыбыз

чалкыла дегени менен эч бир кыла албай турганда , Пайгамбарыбыз кайсыл энебиз  акыл айткан ' озунуз биринчи баштаңыз деп ?

Варианты ответов
 • Умму Салама энебиз
 • Айша энебиз
 • Мариям энебиз
Вопрос 27

Хайбар согушу   кайсыл жылы болгон ?

Варианты ответов
 • Хижранын 7 жылы , Мухаррам айынын аяк ченинде
 • Хижараны 6 жылы , сапар айынын аяк ченинде
 • Хижараны 8 жылы Шаввал айында
Вопрос 28

Хайбар -

Варианты ответов
 • Бийик тоо болгон
 • Эч ким аяк басып барбаган , суусу жок какыраган чөл
 • Төрт тарабы бийик чеп менен тосулган шаар
Вопрос 29

Хайбарда жоотордун кайсыл уруулары жашаган ?

Варианты ответов
 • Назар , Амир ж.б
 • Гатафан ж.б
 • Курайза, Кайнука ж.б
Вопрос 30

Худайбиядан кайтып келе жатканда кайсыл сүрө түшүрүлгөн ? Анда кайсыл жеңиш тууралуу сүйүнчүлөгөн ?

Варианты ответов
 • Масад сүрөөсү , Худайбия казаты боюнча
 • Фатх сүрөөсү , Хайбар согушунун жеңиши боюнча
 • Ниса сүрөөсү , Хайбар согушу жеңиши боюнча
Вопрос 31

Хайбар согушунда мусулмандардардан канча аскер аттанды?

Варианты ответов
 • 200 төөчөн болуп жалпы 1000
 • 200 аттуу болуп 1600
 • 200 атуу болуп, 100 төөчөн болуп 1200
Вопрос 32

Хайбар согушунда кокус жааган жебенин айынан мусулмандар канча адам шейит болот ?

Варианты ответов
 • 10
 • 50
 • 30
Вопрос 33

Пайгамбарыбыз хайбар согушунда НАЗАТ деген чепти көрсөтүп ошону алууну буйруган ,ал чепте эмне бар эле? 

Варианты ответов
 • Курал жарак , динарлар
 • Азык түлүк , курал жарактар
 • Азык түлүк , бүт байлыгы бар эле
Вопрос 34

Хайбар согушунда тууну ким көтөргөн ?

Варианты ответов
 • Умар
 • Али
 • Усман
Вопрос 35

Хайбар согушу канча күнгө созулган ?

Варианты ответов
 • 12
 • 13
 • 10
Вопрос 36

Хайбар согушу канча күнгө созулган ?

Варианты ответов
 • 12
 • 13
 • 10
Вопрос 37

Хайбар согушунда канча адам каза болгон эки жактан ?

Варианты ответов
 • Мусулмандардан 20 , Жөөтөрдон 93
 • Мусулмандардан 23 , жөөтөрдон 93
 • Мусулмандардан 21 жөөтөрдон 97
Вопрос 38

Меккени алуу үчүн казатка аттанганда Пайгамбарыбыз Мединага кимди башчы кылып калтырды?

Варианты ответов
 • Гулсум бин Хасанды
 • Гулсум бин Хусайнды
 • Гулсум бин Асад
Вопрос 39

Меккени басып алуу максатында мухажилер менен ансарлардан канча адам чыкты ?

Варианты ответов
 • 10 миң
 • 8 миң
 • 5 миң
Вопрос 40

Меккени басып алууга аттанганда жолдо кайсыл уурулар кошулду мусулмандарга ?

Варианты ответов
 • Мазиин, Сулайм, Гифар , Жузайна
 • Гатафан ,Мазиин , Жузайна
 • Назар, Нажжар , Сулайм, Гифар
Вопрос 41

Меккеге жеткенче мусулмандардын саны канча болду ? 

Варианты ответов
 • 10 миң
 • 8 миң
 • 5 миң
Вопрос 42

  Азирети  Аббас кайсыл жерге келгенде Пайгамбарыбызды жана аскерлерди тосуп чыкты ?

Варианты ответов
 • Кудайд
 • Мина өрөөнүндо
 • Сафа тоосуна
Вопрос 43

Меккени колго алып жатканда  Халид бин Валидге куралдуу топ кол салган , Курайштардын жана мусулмандардан канча адам каза болгон ?

Варианты ответов
 • Курайштардан 4 адам , Мусулмандардан 24 адам
 • Мусулмандардан 4 адам , Курайштардан 24 адам
 • Мусулмандардан , Курайштардан да 24 адам
Вопрос 44

Курулган койдун этин алып келип ууландырууга аракет кылган жөөт ?

Варианты ответов
 • Саллам бир Михт деген жөөтун аялы Зайнаптан берип жиберишет
 • Саллам бир Мим деген жөөтун аялы Зайнаптан берип жиберишет
 • Саллам бир Мишкам деген жөөтун аялы Зайнаптан берип жиберишет
Вопрос 45

Меккедеги Каабанын ачкычы кимде турчу ? 

Варианты ответов
 • Зайд бин Асад
 • Усман бин Талха
 • Абдулла бин Талха
Вопрос 46

Каабанын айланасында канча  айкелдер бар эле ?

Варианты ответов
 • 340
 • 360
 • 380
Вопрос 47

Меккеде Пайгамбарыбыз канча күн калган ? Меккени колго алгандан соң ?

Варианты ответов
 • 14 күн
 • 7 ай
 • 19 күн
Вопрос 48

Ууланган этти жеп алып шейит кеткен сахаба ?

Варианты ответов
 • Башира бин Хаариса
 • Башира бин Асад
 • Башир бин Бараа
Вопрос 49

Кыяматка чейин Каабанын ачкычы кайсыл урууга тиешелүү болот ?

Варианты ответов
 • Бану Хашим
 • Бану Муталиб
 • Бану Шайба
Вопрос 50

Пайгамбарыбыз хайбардан кайта элегинде Хабашияга кеткен Жаьфар бир Абу Толиб баш болгон канча аял эркек кайра келген ? 

Варианты ответов
 • 16 киши
 • 15 киши
 • 15- 16 киши
Вопрос 51

Хунайн  ага удаа болгон Таиф  согушу хижранын кайсыл жылы болгон ?

Варианты ответов
 • Хижранын 8 жылы Жумад ал Уула айында
 • Хижранын 7 жылы Мухаррам айында
 • Хижараны 8 жылы Шаввал айында
Вопрос 52

Кайсыл жылы Аткарылбай калган Умраны аткаруу үчүн  Пайгамбарыбыз Меккеге сапарга чыгат ?

Варианты ответов
 • Хижранын 7 жылы Мухаррам айында
 • Хижранын 7 жылы Зул- каьда айында
 • Хижараны 6 жылы Зулкаьда айында
Вопрос 53

Хунайн согушунда Пайгамбарыбыз каршы кол топтогон уруулар ?

Варианты ответов
 • Хавазин менен Сафтан
 • Хавазин менен Сафи
 • Хавазин менен Сакиф
Вопрос 54

Хунайн согушунда Мусулмандар канча болчу ? Жолдордун аскери канча болчу?

Варианты ответов
 • Мусулмандар меккелик 1000, мединалыктар 12 миң , Душмандар 20мин
 • Мусулмандар меккелик 1000, мединалыктар 10миң , Душмандар 20мин
 • Мусулмандар меккелик 2000, мединалыктар 10 миң , Душмандар 20мин
Вопрос 55

 Аткарылбай калган Умраны аткаруу үчүн  жалпы канча адам менен Пайгамбарыбыз Меккеге сапарга чыгат  

Варианты ответов
 • 200 чукул
 • 2000 чукул
 • 1600 чукул
Вопрос 56

Хунайн согушу кайсыл жерде болду?

Варианты ответов
 • Хунайн өрөөнүндө
 • Хунайн чөлүндө
 • Хунайн тоосунда
Вопрос 57

Хунайн согушунда Душмандардын башчысы ким эле?

Варианты ответов
 • Малик бин Ауф
 • Утба бин Ауф
 • Савфан бин Умая
Вопрос 58

Пайгамбарыбыздын тоосун Меккеге ким жетелеп кирет ?

Варианты ответов
 • Абдулла бин Убай
 • Абдулла бин Раваха
 • Абдулла бин Умай
Вопрос 59

Хунайн согушунда курман болгондордун саны?

Варианты ответов
 • Душмандардан 70 ашуун , Мусулмандардан 14 адам шейит кетти
 • Душмандардан 70 ашуун , Мусулмандардан 10 адам шейит кетти
 • Душмандардан 80 ашуун , Мусулмандардан 10 адам шейит кетти
Вопрос 60

Хунайн согушунда жеңилип калган уруу кайсыл жерге барып баш калкалайды?

Варианты ответов
 • Курайштарга
 • Таифке
 • Румга
Вопрос 61

Меккени айланып андан соң канча жолу тоолордун ортосунла басып андан соң мусулмандардын кээси  чачын кыскартып , кээси чачын алдырвшкан? 

Варианты ответов
 • Мина менен Сана
 • Мина менен Марва
 • Сафа менен Марва
Вопрос 62

Тарифти басып алууга аттанганды ал  жерде динди кабыл алгандардын жаны аман калат дейт Пайгамбарыбыз ошондо алардвн канчасы дини кабыл алат ?

Варианты ответов
 • 21
 • 10
 • 20
Вопрос 63

Пайгамбарыбыз   хунайн,Таиф  согушунан келип Меккеде умра кылып  ордуна ким башчылыкка , кимди динди үйрөтүү үчүн калтырып озуну Мединага кетти и?

Варианты ответов
 • Асид бир Аттаб бин Асад, Убайда бин Жабал
 • Асидд бир Аттаб,Муаз бин Жабал
 • Аттаб бин Асидди Жабал бин Муаз
Вопрос 64

Мусулмандардын  туура эмес   ишенип , текеберленип жеңиш биздики деген менменсинуу менен Хунайн согушуна чыгып аз жерден жеңилип кала жазбаганына Куранда кайсы сурөдо айтылат ?

Варианты ответов
 • Тообо сүрөөсү 13 -20
 • Масад 5-6
 • Тообо сүрөөсү 25 -26
Вопрос 65

Табук согушу качан болгон ?

Варианты ответов
 • Хижранын 8 жылы Ражаб айында
 • Хижранын 9 жылы Сапар
 • Хижранын 9 жылы Ражаб айында
Вопрос 66

Табук согушуна барбай калган 3 адам ?

Варианты ответов
 • Кааб бин Малик ,Мурар бин Робиа, Хилал бин Умая
 • Кааб бин Малик,Мурар бин Робиа, Хилал бин Умая Мутиьм
 • Кааб бин Ауф,Мурар бин Робиа, Хилал бин Умайр
Вопрос 67

Пайгамбарыбыз Рум падышана кат жибергенде анын падышасы ким эле ?

Варианты ответов
 • Кисра
 • Нажаши Асхама
 • Геракл
Вопрос 68

Табук согушуна мусулмандардардын саны ?

Варианты ответов
 • 30 миң 10 атчан
 • 10мин
 • 20 миң 10 атчан
Вопрос 69

Табук согушуна барбай калган 3 адам ?

Варианты ответов
 • Кааб бин Малик ,Мурар бин Робиа, Хилал бин Умая
 • Кааб бин Малик,Мурар бин Робиа, Хилал бин Умая Мутиьм
 • Кааб бин Ауф,Мурар бин Робиа, Хилал бин Умайр
Вопрос 70

Рус падышасына каты кимге берип жиберет ?

Варианты ответов
 • Абдулла бин Убай
 • Жаьфар бин Абу Талиб
 • Дихя ал -Калби
Вопрос 71

Мусулмандардын аскер саны?

Варианты ответов
 • 20мин 10 миң атчан
 • 30 миң 10 миң атчан
 • 25 миң 10 атчан
Вопрос 72

 Перс падышасы ким болгон ?

Варианты ответов
 • Геракл
 • Кисра
 • Хосрой
Вопрос 73

Табук согушунда Мусулмандар кимдер менен согушмак болот ? Табукта мусулмандардар канча күн турган душманды күтүп ?

Варианты ответов
 • Персия , 30 күн
 • Рум өлкөсү, 20 кун
 • Кисранын өлкөсү 15 кун
Вопрос 74

Перс падышасына   катты ким аркылуу жеткизген?

Варианты ответов
 • Абдулла бин Жаьфар Бахрейндин акиминин жардам аркылуу
 • Дихя ал- Калби Бахрейндин акиминин жардам аркылуу
 • Абдулла бин Хузайфа Бахрейндин акиминин жардам аркылуу
Вопрос 75

Перс падышасы Хосрой   Йемендин башчысы ______ Пайгамбарыбызды  туткундап келүүгө буйрук берет ?

Варианты ответов
 • Ширавейх
 • Базан
 • Мукавкиск
Вопрос 76

Кайсыл падышаны  өз баласы Ширавейх өлтүрөт ?

Варианты ответов
 • Мукавкиск
 • Геракл
 • Хосрой
Вопрос 77

 Египеттин кыбтилдердин окумдары Мукавкиске жазылган катты ким  алып барып берет ?

Варианты ответов
 • Абдулла бин Хузайфа
 • Дияс ал - каби
 • Хатиб бир Абу балта
Вопрос 78

Хабашиянын императору Нажаши не жазылган катты ким алып барып берет ?

Варианты ответов
 • Аср бин Асад
 • Амр бин Умая
 • Жаьфар бин Абу Толиб
Вопрос 79

Хабашияга хижрат кылган сахабалар ал жактан качан кайтып келет ?

Варианты ответов
 • 4 жылы бадр соңунда
 • 7 жылы Худайбия казатында
 • 6 жылы хайбар согушунда
Вопрос 80

 Йамама падышасы ким болгон ? 

Варианты ответов
 • Хауза бин Али
 • Салим бин Амир Амирий
 • Амр бин Умая
Вопрос 81

Йамама падышасы Хауза бин Алиге катты  ким  алып барып тапшырат ?

Варианты ответов
 • Амр бин Ауф
 • Амр бин Умая
 • Салама бир Амир Амирий
Вопрос 82

Кайсыл өлкөнүн падышасы Пайгамбарыбыз динди кабыл алуусу үчүн шарт койгон ?

Варианты ответов
 • Геркл
 • Кисра
 • Хауза
Вопрос 83

Кайсыл өлкөнүн падышасы Пайгамбарыбыз динди кабыл алуусу үчүн шарт койгон ?

Варианты ответов
 • Геркл
 • Кисра
 • Хауза
Вопрос 84

Пайгамбарыбыз Бахрейн падышасы Мунзир Бин Савийге жолдогон катты ким аркылуу жиберген ?

Варианты ответов
 • Ала бин Хадрами
 • Али бин Хаууз
 • Амр бин Микраз
Вопрос 85

Мута согушу кайсыл жылы болгон ?

Варианты ответов
 • Хижранын 8 жылы , Жумад ал Уула айында
 • Хижранын 9 жылы Сапар айында
 • Хижранын 6 айы Мухаррам айында
Вопрос 86

Шамдагы Бусра шаарынын акимине  кайсыл сахаба кат алып барат ?

Варианты ответов
 • Шурахбил бин Амр ал- Гасани
 • Харис бин Умайр ал -Азди
 • Ала бин Хадрами
Вопрос 87

 Шам Амирлеринин бири ________ кат алып келген Харис бин ал -Аздини олтуруп койот .

Варианты ответов
 • Амр Микраз
 • Ала бин Хадрами
 • Шурахбил бин Амр ал- Гасани
Вопрос 88

Мута согушу эмне себептен чыгат ?

Варианты ответов
 • Пайгамбарыбыздын сахабаларын Шам амирлерин бири өлтүргөнү үчүн
 • Пайгамбарыбыздын сахабасы Шам амирлерине элчи болуп барган Харис олтуруп койгону үчүн
 • Жөөттөр менен христиандар мусулмандарды жок кылуу үчүн
Вопрос 89

Мута согушунда  мусулмандар канча кол топтоп чыккан ?

Варианты ответов
 • 2000
 • 3000
 • 1890
Вопрос 90

Рум өлкөсүнөн  Шурахбил канча аскер баштап чыгат ?

Варианты ответов
 • Жүз миң
 • 50 миң
 • 10 миң
Вопрос 91

Мута согушунда  канча аскер  шейит болду ? Канчасы жаракат алды?

Варианты ответов
 • 20 ашуун адам шейит болду . Жүздөгөн мусулман жаракат алды
 • 30 ашуун адам шейит болду . Жүздөгөн мусулман жаракат алды
 • 15 ашуун адам шейит болду . Жүздөгөн мусулман жаракат алды .
Вопрос 92

Тарыхта " Фатх Макка "   " Меккенин ачылышы " деген ат менен сакталып калган  бул окуя канчанчы жылы болгон ?

Варианты ответов
 • Хижранын 8 жылы Шаввал айында
 • Хижранын 10 жылы Сапар айында
 • Хижранын 8 жылы Рамадан айында
Вопрос 93

Худайбия келишими боюнча уруулар каалаганына кошулса болот деген. Кайсыл уруу мусулмандарга , кайсыл уруу Курайштарга кошулган ?

Варианты ответов
 • Хузаа уруусу мусулмандарга , Бакр уруусу Курайштарга
 • Хузайл уруусу мусулмандарга , Бакр уруусу Курайштарга
 • Хузайл уруусу мусулмандарга , Саад уруусу Курайштарга
Вопрос 94

Бако уурусу Курайштардын жардам  сурап , алардын жардам менен Хузаа уруусуна кол салат андан канча адам каза болот?

Варианты ответов
 • 22 адам
 • 20 адам
 • 25 адам
Вопрос 95

Абду Суфян бин Харбдын кызы Пайгамбарыбыздын аялынын аты ким ?

Варианты ответов
 • Маймунат
 • Хубайба
 • Мария
Вопрос 96

Азирети Али, Зубайр жана Микдад бин Асвадды чакырып бир аял Меккеге согуш

тууралуу кабар алып кетип жатканын жана аны "ХАК " бакчасынан куп жетерин айтат . Аялды алып келгенде аны ким жибергенин айтат , ал ким эле?

Варианты ответов
 • Хатаб бин Абу Балта
 • Абдулла бин Хузайфа
 • Амр бин Умая
Вопрос 97

Ифк окуясында Айша энебиз менен кайсыл сахабага жалаа жабылат?

Варианты ответов
 • Абдулла бин Умму
 • Сафван бин Муаттал
 • Муаттал бин Сафван
Вопрос 98

Айша энебизди төөгө мингизип келе жаткан Сафван бин Муаттал ды көрүп жалаа жабышкан  аны элге жайгандар кимдер?

Варианты ответов
 • Абдулла бин Убай , жайгандар Мистах бин Усаса, Хасан бин Сабит, Хамна бин Жахш
 • Абдулла бин Умайр, жайгандар Мистах бин Усад, Хасан бин Сабит, Хамна бин Жахш
 • Абдулла бин Умайр, жайгандар Мистах бин Усаса, Хасан бин Саад,Хамна бин Жахш
Вопрос 99

Аллах Таала Айша энебизге жабылган жалаанын жокко чыгарган кандай  аяттарды түшүргөн ?

Варианты ответов
 • Нур сүрөсү 11- 23 аяттар
 • Нур сүрөсү 22 - 30 аяттар
 • Анфал сүрөөсү 21 - 26 аяттар
Вопрос 100

Хандак казатынын дагы кандай аталышы бар ?

Варианты ответов
 • Аң
 • Ахзаб
 • Азхаб
Сохранить у себя: