Олимпиада информатика 5-класс

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
5- класс (кыргыз)

Список вопросов теста

Вопрос 1

Компьютер менен иштеп  бүткөндөн кийин аткаруу зарыл?

Варианты ответов
 • Иштеп бүткөндөн кийин бардык активдүү программаларды жабуу жана компьютерди туура өчүрүү;
 • Кабелдерди туташтырууга же ажыратууга, электрге туташтыргычтарды жана зымдарды кармоого;
 • Компьютерди күйүк калтырып коюу керек
Вопрос 2

Информатика – бул....

Варианты ответов
 • Сабак
 • Маалымат алуу, берүү, иштеп чыгуу жана сактоо ыкмалары жөнүндөгү илим
 • Башкы маалыматтын касиеттери
Вопрос 3

Кайсы органдардын даам сезүү жардамы менен адам маалымат ала алат?

Варианты ответов
 • Көз
 • Тил
 • Кулак
Вопрос 4

Кайсы органдардын ооруну, температураны сезүү жардамы менен адам маалыматты ала алат?

Варианты ответов
 • Көз
 • Тил
 • Тери
Вопрос 5

Кайсы органдардын жыт сезуу жардамы менен адам маалыматты ала алат?

Варианты ответов
 • Тил
 • Тери
 • Мурун
Вопрос 6

Кайсы органдардын көрүү жардамы менен адам маалыматты ала алат?

Варианты ответов
 • Көз
 • Тил
 • Тери
Вопрос 7

«КУТМАН ТАҢ!» деген сап канча байт маалыматты камтыйт?

Варианты ответов
 • 128
 • 64
 • 104
Вопрос 8

Компьютер электрдик сигналдын канча  маанисин гана колдонот?

Варианты ответов
 • нөль 0
 • эки 1 и 0
 • бир 1
Вопрос 9

1101 экилик санын ондук эсептөө системасына өткөрүү

Варианты ответов
 • 13
 • 10
 • 62
Вопрос 10

Ондуктан экилик эсептөө системасына өткөрүү

Варианты ответов
 • 1110
 • 1100
 • 1010
Вопрос 11

1  байтта канча бит бар?

Варианты ответов
 • 4 бит
 • 1 байт
 • 8 бит
Вопрос 12

Бул эмне?

Варианты ответов
 • Монитор
 • Клавиатура
 • Системалык блок
Вопрос 13

Компьютер канча бөлүктөн турат?

Варианты ответов
 • 6
 • 5
 • 4
Сохранить у себя: