Тарых

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Кыргызстандын 13-15 кылымдардагы маданияты

Список вопросов теста

Вопрос 1

Ала-Тоого кайсы уруулар агылып келген? 

Варианты ответов
 • Монгол
 • Чик
 • Аз
Вопрос 2

Таш-Башат корустонуно ак соок кочмондун  кийимчен кайсы жерде коюлган? 

Варианты ответов
 • Нарын
 • Талас
 • Ош
Вопрос 3

XX кылымдын 90-жылдарында арткы бетине балыктардын элеси тушурулгон коло кузгу, ат жабдыктары кайсы ороондо табылган? 

Варианты ответов
 • Орто Нарын
 • Талас
 • Чуй
Вопрос 4

Монгол чапкынына чейин Чуй, Талас, ороонундо канчага жакын шаар-кыштактар табылган? 

Варианты ответов
 • 200
 • 100
 • 50
Вопрос 5

Чуй ороонундо бир чон гана шаардын калдыгы гана калган, анын урандыларын моголдор эмне деп атаган? 

Варианты ответов
 • Манара
 • Мунара
 • Бурана
Вопрос 6

Махмуд ибн Валинин эмгегинин аты? 

Варианты ответов
 • Сырлар денизи
 • Тору -Айгыр
 • Манастын кумбозу
Сохранить у себя: