Все разработки учителей

К учебнику: Русский язык. Учебник для 3 класса, Ломакович С.В., Тимченко Л.И., Москва : ВИТА-ПРЕСС, 2018
Специально для учителя - Уроки 3 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Русский язык. Учебник для 3 класса, Ломакович С.В., Тимченко Л.И., Москва : ВИТА-ПРЕСС, 2018
Все темы
Данное мероприятие способствует воспитанию патриотических чувств младших школьников, через внеурочную деятельность.Помогает детям в реализации проектной деятельности. ...
25.04.2020 00:41 142 0
Հասարակ և հատուկ գոյականներ, գոյականի իմաստային–քերականական խումբ։ Այն բառերը, որոնք անվանում են առարկայի տեսակը ընդհանուր կերպով և կարող են մասնավորվել տվյալ տեսակի բոլ ...
05.05.2020 17:53 93 0
Урок-решение орфографической задачи: как выбрать разделительный Ь или Ъ знак. Опора на позиционное положение звука Й. ...
23.02.2021 15:58 41 0