Все разработки учителей

К учебнику: Мир природы и человека *(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), 1 класс, Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. и др., Москва : Просвещение, 2017
Специально для учителя - Планирование 1 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Мир природы и человека *(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), 1 класс, Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. и др., Москва : Просвещение, 2017
Все темы
Տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով 'պետք է մշակել պլան,որպեսզի ընտրած թեման զուգակցի տարիքային խմբի մտածողությանը։ Առաջին դասարանցու հարմարեցումն ամեն ինչին սկսվում է միանգամից,տարիքային այս փուլը շատ նման է եր Անհատը դրսևորելով  փորձում է հարմարվել ստեղծված միջավա ...
08.07.2020 16:35 30 0