Все разработки учителей

К учебнику: Окружающий мир, 3 класс, Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Москва : Просвещение, 2019
Специально для учителя - Мероприятия 3 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Окружающий мир, 3 класс, Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Москва : Просвещение, 2019
Все темы
Միջոցառումը նվիրված էր Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 75-ամյակին։ Երեխաները երգեցին, պարեցին, ասմուն քեցին։ Վերջում համախմբված ծաղիկներ խոնարհեցինք զոհվածների հիշատակին։ ...
15.07.2020 21:10 21 0