Все разработки учителей

К учебнику: Окружающий мир. 3 класс, Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С., Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ. 2019, 160 с.
Специально для учителя - Уроки 3 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Окружающий мир. 3 класс, Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С., Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ. 2019, 160 с.
Все темы
Прием "Толстые и тонкие вопросы" может быть использован на любой из трех фаз урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при рефлексии - для демонстрации понимания пройденного. ...
30.01.2020 12:27 336 1
Գոյականի թիվը  ցույց է տալիս առարկաների քանակ: Եզակին ցույց է տալիս մեկ առարկա, oրինակ՝ գիրք, լիճ, աղջիկ Հոգնակին ցույց է տալիս մեկից ավելի միատեսակ առարկաներ, oրինակ՝ թռչուններ, աթոռներ, տղաներ, տն ...
05.05.2020 17:59 46 0