Все разработки учителей

К учебнику: Информатика. Учебник для 6 класса. Босова Л.Л. М.: 2013 - 213с.
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Информатика. Учебник для 6 класса. Босова Л.Л. М.: 2013 - 213с.
Алгоритмы с ветвлениями
«Өткел» тапсырмасының алгоритмін сөз түрінде жаз: Қайықшы өзеннің бір жағасынан екінші жағасына қасқырды,ешкіні және қырыққабатты жеткізуі керек. Бірақ қайыққа біреуін ғана отырғыза алады. Жағада қасқыр мен ешкіні немесе ешкі мен қырыққабатты бірге қалдыруға болмайды,өйткені б ...
02.05.2018 09:31 84 2