СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Корком сурот онорунун турлору жана жанрлары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Корком сурот онорунун адам баласы жаралгандан бери осуп онукконуно,бизге чейинки сакталып келе жаткан мурастар далил.Ал кереметту чыгармалардан ошол кездеги жашоо-тиричиликтен кабар алса болот.кылымдарды карыткан улуу кыргыз эли тилин.дилин,урп-адатын,салт-санаасын,маданиятын,оз эркиндигин коздун карегиндей сактап келген.Биз да ата-бабаларыбыздын жолун жолдоп,элибиздин тарыхын окуп,корком мурастардын учугун улашыбыз керек."Манас"эпосу укумдан-тукумга санжыра катары оозеки жеткирилип келген."Манастын"графикалык образдарын Б.Жумабаев,Т.Герцен ж.б.суротчулор тузгон.

Категория: ИЗО
03.05.2020 12:10


Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей