Розрахунки на встановлення складу суміші

Категория: Химия

Завдання можна використати для самостійної підготовки до ЗНО

Просмотр содержимого документа
«Розрахунки на встановлення складу суміші»


Розрахунки на встановлення складу суміші

Галогени


1. На суміш залізних і мідних ошурок масою 1 г подіяли надлишком хлоридної кислоти, в результаті чого утворився газ об’ємом 224 мл. Обчисліть масу міді у вихідній суміші. (0,44 г)

2. Калій йодид, що містився у 150 г розчину, повністю прореагував з 4,0 л суміші, призначеної для синтезу гідроген хлориду, відносна густина якої за воднем дорівнює 14,8. Обчисліть об’ємні частки газів у вихідній суміші та масову частку калію йодиду у вихідному розчині. (Об’ємна частка водню у вихідній суміші — 60 %, масова частка калій йодиду у розчині — 16 %)

3. Через розчин, що містить 170 г суміші натрій флуориду та натрій йодиду, пропустили надлишок хлору. При цьому виділилося 12,7 г йоду. Визначте масові частки солей натрію у суміші. (8,8 % NaI, 91,2 % NaF)

4. До розчину, в якому містилась суміш калій хлориду і калій броміду масою 6,25 г, додали надлишок аргентум(І) нітрату, внаслідок чого утворилося 10,39 г суміші аргентум(І) хлориду і аргентум(І) броміду. Визначте маси солей у вихідній суміші. (1,45 г KCl, 4,76 г KBr)


Елементи VІ-А групи

1. На розчин, що містить 16 г суміші натрій хлориду та натрій сульфату, подіяли надлишком розчину барій нітрату. При цьому утворився осад масою 215,3 г. Визначте масові частки солей натрію у суміші. (88,75 % Na2SO4, 11,25 % NaCl)

2. Суміш натрій сульфату, натрій нітрату і натрій карбонату масою 41,8 г обробили 98 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 10%. При цьому виділилось 2,24 л газу (н.у). При додаванні до утвореного розчину барій хлориду утворилося 46,6 г осаду. Визначте масу кожного компонента суміші. (10,6 г Na2CO3, 14,2 г Na2SO4, 17 г NaNO3)

3. Суміш купрум(ІІ) і ферум(ІІ) сульфатів масою 15,6 г прореагувала без залишку з барій хлоридом. При цьому одержали осад масою 213,3 г. Визначте масу кожного компонента суміші. (8 г CuSO4, 7,6 г FeSO4)

4. На суміш натрій і калій сульфідів масою 89,4 г подіяли надлишком розчину цинк хлориду. При цьому утворився осад масою 87,3 г. Знайдіть масу кожного компонента суміші. (23,4 г Na2S, 66 г K2S)


Елементи V-А групи

1. При прожарюванні 7,28 г суміші калій і натрій нітратів утворилось 6 г суміші калій і натрій нітритів. Визначте склад вихідної суміші. (3,03 г KNO3, 4,25 г NaNO3)

2. При розчиненні суміші ошурок міді, заліза і золота у концентрованій нітратній; кислоті утворилося 6,72 л газу (н.у.) та 8,55 г твердого залишку. При розчиненні цієї ж наважки суміші у хлоридній кислоті виділилось 3,36 л газу (н.у.). Встановіть масову частку золота у суміші. (0,826 %)


Елементи ІV-А групи

1. На розчин, що містить 15 г суміші натрій силікату та натрій сульфату, подіяли надлишком хлоридної кислоти. При цьому утворилось 7,8 г нерозчинної речовини. Визначте масові частки солей у суміші. (81,33 % Na2SiO3,18,67 % Na2SO4)

2. При дії надлишком хлоридної кислоти на суміш масою 15 г, що складається з натрій силікату та натрій карбонату, виділилось 12,24 л (н.у.) газу. Визначте масові частки солей у суміші. (70,67 % Na2CO3,29,33 % Na2SiO3)

3. При нагріванні 86 г суміші натрій карбонату та натрій гідрогенкарбонату виділилось 3,5 моль газу. Визначте масові частки кожної солі у суміші. (2,33 % Na2CO3, 97,67 % NaHCO3)

4. При обробці 6,32 г суміші натрій карбонату і натрій гідрогенкарбонату сульфатною кислотою утворилося 6,39 г безводного натрій сульфату. Визначте маси солей у вихідній суміші. (4,22 г Na2CO3, 2,1 г NaHCO3).


Лужні елементи

1. До розчину, що містить суміш  натрій гідроксиду і калій гідроксиду  загальною масою 23,2 г, додали надлишок розчину оцтової кислоти При цьому утворилося 44,2 г суміші солей. Визначте масову частку гідроксиду натрію в вихідній суміші.

 
Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас