СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Теңдемелер жардамы менен маселе чыгарууга мисалдар

Категория: Алгебра

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мисал иштөө

Просмотр содержимого документа
«Теңдемелер жардамы менен маселе чыгарууга мисалдар»

Сабактын максаты 7-класс алгебра Т: Теңдеменин жардамы менен маселе чыгарууга мисалдар.

Сабактын максаты

7-класс алгебра

Т: Теңдеменин жардамы менен маселе чыгарууга мисалдар.

Сабактын максаты: Теңдемелердин жардамы менен маселелерди 0ңой тез чыгарууну билип аласыңар. Маселелерди так чыгарууга көнүгөт. Тактыкка,жоопкерчиликтүү болууга тарбияланышат.

Сабактын максаты:

Теңдемелердин жардамы менен маселелерди 0ңой тез чыгарууну билип аласыңар.

Маселелерди так чыгарууга көнүгөт.

Тактыкка,жоопкерчиликтүү болууга тарбияланышат.

Үй тапшырмасын кайталоо. 50-х=3(20-х) 50-х=60-3х -х+3х=60-50 2х=10 Х=10:2 Х=5 Жообу: 5 жыл мурун.

Үй тапшырмасын кайталоо.

50-х=3(20-х)

50-х=60-3х

-х+3х=60-50

2х=10

Х=10:2

Х=5

Жообу: 5 жыл мурун.

1- маселе Байыркы математик Ахместин эмгегинде «Сан жана анын төрттөн бир бөлүгү 15 ке барабар»- деп берилген.Ал сан канчага барабар?   Чыгаруу:Изделүүчү сан а саны болсун.Анын төрттөн бир бөлүгү болот.Алардын суммасы 15 ке барабар.Демек төмөнкүдөй теңдеме түзүүгө болот.  а+=15  4а+а=60  5а=60  а=60:5   х=12   Жообу: 12 саны

1- маселе Байыркы математик Ахместин эмгегинде «Сан жана анын төрттөн бир бөлүгү 15 ке барабар»- деп берилген.Ал сан канчага барабар?

 

Чыгаруу:Изделүүчү сан а саны болсун.Анын төрттөн бир бөлүгү болот.Алардын суммасы 15 ке барабар.Демек төмөнкүдөй теңдеме түзүүгө болот.

а+=15

4а+а=60

5а=60

а=60:5

х=12

Жообу: 12 саны

2-маселе А жана B шаарларынын арасындагы аралык 660 км. А шаарынан B шаарына 90 км/саат ылдамдык менен жеңил автомобиль чыкты. Андан 2 саат өткөндөн кийин В шаарынан А шаарын көздөй ылдамдыгы 70 км/саат болгон жук ташуучу машина чыкты.Жук ташуучу машина чыккандан канча саат өткөндөн кийин бул машиналар кезигизет?

2-маселе

А жана B шаарларынын арасындагы аралык 660 км. А шаарынан B шаарына 90 км/саат ылдамдык менен жеңил автомобиль чыкты. Андан 2 саат өткөндөн кийин В шаарынан А шаарын көздөй ылдамдыгы 70 км/саат болгон жук ташуучу машина чыкты.Жук ташуучу машина чыккандан канча саат өткөндөн кийин бул машиналар кезигизет?

Чыгаруу Жүк ташуучу автомобиль жөнөгөндөн кийин автомобилдер х саатта жолугушсун дейли. Жеңил автомобиль жүк ташуучу машина жөнөгөнгө чейинки 2 саатта,2 саат*90км/саат=180км жол басып өтөт. Жүк ташуучу машина жөнөгөндөн кийин жолугушканга чейинки х саатта жеңил автомобиль 90*х км аралыкты ,жүк ташуучу машина .70*х км аралыкты басып өтөт. Шаарлардын аралыгы 660 км.Демек төмөнкүдөй теңдеме түзүүгө болот.

Чыгаруу

Жүк ташуучу автомобиль жөнөгөндөн кийин автомобилдер х саатта жолугушсун дейли.

Жеңил автомобиль жүк ташуучу машина жөнөгөнгө чейинки 2 саатта,2 саат*90км/саат=180км жол басып өтөт.

Жүк ташуучу машина жөнөгөндөн кийин жолугушканга чейинки х саатта жеңил автомобиль 90*х км аралыкты ,жүк ташуучу машина .70*х км аралыкты басып өтөт.

Шаарлардын аралыгы 660 км.Демек төмөнкүдөй теңдеме түзүүгө болот.

180+90х+70х=660 90х+70х=660-180 160х=480 Х=480:160 Х=3 Жообу: 3 сааттан кийин жолугушат .

180+90х+70х=660

90х+70х=660-180

160х=480

Х=480:160

Х=3

Жообу: 3 сааттан кийин жолугушат .

Үйгө тапшырма: Тоокар бир топ тетиктерди белгиленген мөөнөттө даярдоо үчүн күнүнө 20 тетик даярдоого тийиш.Бирок токарь күнүнө 2 тетиктен ашыкча даярдаган.Ошондуктан мөөнөтүнө бир күн калганда ага он эки гана тетик даярдоо калган.Тоокарь канча тетик даярдоого тийиш болгон? Чыгаруу: 22(х-1)+12=20х  22х-22+12-20х=0

Үйгө тапшырма:

Тоокар бир топ тетиктерди белгиленген мөөнөттө даярдоо үчүн күнүнө 20 тетик даярдоого тийиш.Бирок токарь күнүнө 2 тетиктен ашыкча даярдаган.Ошондуктан мөөнөтүнө бир күн калганда ага он эки гана тетик даярдоо калган.Тоокарь канча тетик даярдоого тийиш болгон?

Чыгаруу: 22(х-1)+12=20х

22х-22+12-20х=0


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей