Тест №2 за темою «Хімічний зв’язок»

Категория: Химия

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання  та може бути використано на уроках у 8 класі різного типу з означеної теми та при підготовці до ЗНО

Просмотр содержимого документа
«Тест №2 за темою «Хімічний зв’язок»»

Тест №2 за темою «Хімічний зв’язок»


1.  Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання

А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору

Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору

В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору

Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору

2. Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17

А  ковалентний полярний                  Б  йонний

В  ковалентний неполярний              Г  водневий

3.  Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є

А  Гідроген         Б  Літій            В  Алюміній           Г  Кальцій

4. Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці

А  Na2CO3               Б  CH4              В  Al4C3                     Г  CO

5. Визначте тип кристалічної ґратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння

А  металічна       Б  йонна        В  атомна              Г  молекулярна

6. Із поданих в таблиці характеристик сполук визначте, в якій із них водневий зв’язок найміцніший

 

Речовина

t плавлення, °С

t кипіння, °С

А

H2O

0

100

Б

H2S

85,5

60,4

В

D2O

3,8

101,8

Г

H2

259,1

252,6

7. Найбільша полярність хімічного зв’язку в молекулах

А водню     Б гідроген сульфіду         В хлору     Г гідроген хлориду

8. Процес окиснення − це

А  Ва+2 → Ва0             Б  S0 → S+4            В  Сl20 → 2Cl–             Г  О20 → 2О–2

9. Визначте рядок, який містить лише назви речовин молекулярної будови

А  вапняк, кухонна сіль, залізо

Б  мідний купорос, вода, мармур

В  цукор, кисень, метан

Г  золото, етанол, карналіт

10.  Визначте тип хімічного зв’язку в речовині, утвореній елементами з порядковими номерами 19 і 35

А  ковалентний полярний        Б  йонний

В  ковалентний неполярний    В  металічний

11. Хімічний зв’язок в молекулі гідроген броміду утворено за рахунок перекривання

А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Брому

Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3p-орбіталі атома Брому

В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Брому

Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 4p-орбіталі атома Брому

12. Визначте елементи, між атомами яких можливе утворення хімічного зв’язку відповідно до схеми:

А  Гідроген і Оксиген          Б  Гідроген і Флуор

В  Літій і Оксиген                Г  Літій і Гідроген

13. Кристалічною ґраткою речовин: сірки, йоду, карбон(ІV) оксиду є

А  металічна       Б  йонна        В  молекулярна       Г  атомна

14. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген броміду?

15. Укажіть тип хімічного зв’язку в сполуці Кальцію з Бромом

А  йонний             Б  ковалентний неполярний

Б  металічний     В  ковалентний полярний

16. Укажіть з-поміж чотирьох хімічних елементів той, ступінь окиснення якого в бінарній сполуці з Бромом вищий за ступені окиснення інших

А  Алюміній     Б  Гідроген     В  Кальцій     Г  Літій

17. Бінарну сполуку Силіцію з Карбоном – дуже міцний і твердий матеріал карборунд – використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Які кристалічні ґратки в цієї речовині?

А  атомні       Б  йонні      В  металічні       Г  молекулярні

18. Розташуйте сполуки в порядку зменшення полярності хімічного зв’язку

А  CH4          Б  Н2S        В  NH3          Г  LiH

19. Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(3+). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами. 
Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас