Задачі за умовами яких вихідні речовини містять домішки

Категория: Химия

Надані задачі для самостійного розв*язування  можна використати при підготовці до ЗНО

Просмотр содержимого документа
«Задачі за умовами яких вихідні речовини містять домішки»

Задачі за умовами яких вихідні речовини містять домішки1.Пірит масою 1,92 г  з масовою часткою домішок 15 % випалили, а газ що утворився окиснили у контактному апараті. Отриманий продукт розчинили у розчині масою 21,2 кг з масовою часткою сульфатної кислоти 60 %. До отриманого розчину додали надлишок розчину барій хлориду. Визначте масу осаду, що при цьому утворився.

2. До 500 г розчину купрум(II) сульфату  додали надлишок розчину лугу. Осад виділили фільтруванням і прожарили. Маса отриманого сухої речовини склала 32 г. Визначте масову частку солі у вихідному розчині?

3. Технічний цинк масою 0,66 г обробили надлишком хлоридної кислоти. Об’єм водню, що виділився, склав 224 мл (н.у.). Обчисліть масову частка цинку в зразку технічного цинку?

4. Визначте масу технічного заліза, що містить 10% домішок, необхідного для отримання 12,8 кг міді з розчину мідного купоросу?

5. Який об’єм водню виділиться при дії хлоридної кислоти на технічний алюміній масою 1,2 г, якщо масова частка домішок, що не реагують з кислотою, 10% 6.В хімічній лабораторії випадково розлили на підлогу концентро-вану нітратну кислоту, що містить 0,76 моль HNO3. Для нейтралізації кисло-ти використали технічну крейду, в якій 96% кальцій карбонату. Обчисліть масу технічної крейди, необхідної для знешкодження розлитої кислоти7.Перли – це округлі, з перламутровим сяйвом утворення із мінералу арагоніту – кальцій карбонату СаСО3 . Крім нього вони містять 10-14% органічних речовин і від 2 до 4% води. Перли можуть утворюватися в раковинах молюсків, які виділяють перламутр. Перлові молюски водяться і в морі, і в прісній воді, але морські вважаються кращими. Перлина досягає діаметра 8 мм тільки через 25-30 років. В природі лише в одній із 30-50 мушель, виловлених у морі, знаходиться перлина. Найбільша перлина масою 6,4 кг, що нагадує формою людську голову – “перлина Аллаха” , - була добута із мушлі гігантського трьохтонного молюска віком 450 років, який мешкав у морі біля Філіппінських островів. Обчисліть, яка максимальна маса води, в якості домішок, може міститися в такій перлині.8. Мінерал малахіт CuCО3(OH)2 легко розкладається кислотами. Він “закипає” навіть у лимонному соку, від діоксиду карбону, що виділяється, не говорячи уже про оцтову і інші сильні кислоти. При нагріванні вище 200 º С малахіт розкладається, втрачаючи діоксид карбону і воду, і перетворюється на чорний купрум (ІІ) оксид CuO . Обчисліть вміст (у %) домішок у природному зразку малах іту , якщо при обробці проби цього мінералу масою 0,1 г оцтовою кислотою виділилося 9,93 мл газу ( н.у .). (Відповідь: 1,98%)

9. Рубін володіє усіма хімічними властивостями прожареного алюміній(ІІІ) оксиду Al2 O3. Вір не реагує ні з кислотами, ні з лугами (тому із рубіну виготовляють важливі деталі механічних годинників). На рубін діють тільки три речовини – фтор F2 , газоподібний фтороводень HF і трифторид брому BrF3 при нагріванні. Ці речовини перетворюють рубін у алюміній фторид AlF3 . Обчисліть масу алюміній фториду , який утвориться при обробці фтороводнем рубіна масою 2,5 карата (1 карат = 0,0002 г), що містить 3% домішок. (Відповідь: 0,0008 г)
Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас