Завдання до теми «Металічні елементи та їхні сполуки»

Категория: Химия

Завдання для опрацювання теми  «Металічні елементи та їхні сполуки» можна використати при підготовці до тематичного оцінювання та ЗНО

Просмотр содержимого документа
«Завдання до теми «Металічні елементи та їхні сполуки»»

Завдання до теми «Металічні елементи та їхні сполуки»1. Виберіть твердження, яке характеризує окисно-відновні властивості металів

А  у реакціях атоми металів приймають електрони та відновлюються

Б  атоми металів не змінюють ступінь окиснення

В  атоми металів віддають електрони та окиснюються

Г  атоми металів віддають електрони та відновлюються

2. Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужних елементів

А  ns2np2          Б  ns2           В  ns2np1         Г  ns1

3. Визначте метал,який взаємодіючи з водою при кімнатній температурі, виділяє водень

А  цинк        Б  калій          В  мідь        Г  залізо

4. Процесу металотермії відповідає рівняння хімічної реакції:

А   СаСО3 + 4C →  СаС2 + 3СО.

Б   2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + О2

В   3Fe304 + 8Al →  4Аl2O3 + 9Fe

Г   Fe2O3 + 3С → 2Fe + 3СО

5. Вкажіть реактив на катіони барію

А   хлорид-аніони               Б   нітрат-аніони

В   гідроксид-аніони          Г   сульфат-аніони

6. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування ферум(II) сульфату

А   Fe(OH)2 i Na24               Б   FeO і К24

В   CuSО4 і Fe                          Г   Fe2О3  i H24

7. Залізо може взаємодіяти з речовинами

1 розведена сульфатна кислота

2 барій нітрат

3 купрум(ІІ) сульфат

4 натрій нітрат

5 аргентум(І) нітрат

6 магній хлорид

Варіанти відповіді:

А   1, 2, 4                    Б   2, 3, 4

В   1, 4, 6               Г   1, 3, 5

8.  Окисні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром(ІІІ) оксидом

А  окисні          Б  відновні           В окисні та відновні

Г  окисних та відновних властивостей не виявляє

9. Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в доменній печі з червоного залізняку

А  FeO          Б  Fe2O3             В  Fe3O4            Г  Fe

10. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень

Fe → Fe3+ → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe3+

А нагрівання

Б хлор

В хлоридна кислота

Г натрій гідроксид

11. Установіть відповідність між тривіальними назвами речовин та їх формулами

Тривіальна назва 1  кристалічна сода

2  питна(харчова) сода

3  каустична сода

4  кальцинована сода

Формула А  Na2CO3

Б  NaOH (92-97%)

В  Na2CO3∙10H2O

Г   NaHCO3

Д  Na2SO4

12. Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500 г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу в періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.

13. Визначте об’єм водню (л) (н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.
Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас