Класста өзүн-өзү башкаруу топтору ...
31.01.2020 19:37 21 0
Окуу техникасы 1-4 класстар ...
Категория: Завучу
31.01.2020 19:31 147 1
Окуучуну үйрөнүү ...
31.01.2020 19:22 25 0
Түшүнүп окуу формалары ...
31.01.2020 19:08 30 0
Окуганын түшүнүү ...
31.01.2020 19:04 25 0
Айрым терминдердин түшүндүрмөсү ...
31.01.2020 18:56 20 0
Дилбаян жазуу ...
31.01.2020 17:52 349 1
Экологиянын медициналык аспектилери ...
Категория: Всем учителям
27.01.2020 19:35 63 0
Ата-энелер үчүн психологиялык тест ...
Категория: Всем учителям
27.01.2020 10:58 138 0
Ден соолук жана сергек жашоо мүнөзү боюнча тематикалык план 4- класс ...
27.01.2020 09:29 72 0