Чейректик тест
Категория: Информатика
23.05.2020 21
Жыйынтыктоочу тест
Категория: Информатика
23.05.2020 49
Тургунбекова Альбина
Категория: Информатика
18.05.2020 35
Python програМмалар тили
Категория: Информатика
13.04.2020 9
Интернеттин жайгашышы
Категория: Информатика
11.04.2020 10