УРОКИ

Подборка материалов для урока химии в 11 классе (уровень "стандарт") "Пищевые добавки. Е - числа". ...
Категория: Химия
21.12.2016 19:28 412 19
Мета:  ознайомити учнів з енергетичною проблемою в Україні і світі;  розкрити значення хімії у розв'язанні енергетичної проблеми; розглянути різні форми енергії, джерела енергії, зокрема аль ...
Категория: Химия
16.12.2016 18:34 270 7
Представлену вашій увазі добірку різноманітних ситуаційних завдань з хімії можна використати на уроках будь - якого типу  у 7-11 класах. ...
Категория: Химия
15.12.2016 21:50 241 13
ЦЕЛЬ : ознакомить  учащихся с глицерином как представителем многоатомных спиртов, строением, физическими и химическими свойствами, получением и применением; продолжить формировать умения учащихся устанавливать причи ...
Категория: Химия
12.12.2016 20:48 257 12
Урок химии в 11 классе, цель которого: обобщение и систематизация знаний учащихся о роли химии в повседневной жизни, формирование личной позиции о месте химии в жизни человека; развитие интереса учащихся к изучению химии, практической направленности химических знаний. Использованы различные формы ...
Категория: Химия
09.12.2016 23:32 280 46
Мета: дати уявлення про місце хімії серед наук про природу; розкрити внесок хімії у формуванні наукової картини світу; показати взаємозв`язок між природничими науками; продовжити формувати вміння грамотне застосовувати знання з ...
Категория: Химия
09.12.2016 18:08 294 8
Основная цель урока - раскрыть взаимосвязь между химией и экологией и доказать утверждение "химия + экология = жизнь" ...
Категория: Химия
08.12.2016 18:52 253 117
Мета:   ознайомити учнів із сировинною проблемою та способами її розв`язання; дати уявлення про поновлювані й непоновлювані сировинні ресурси; показати можливості впливу досягнень хімії на результати цієї проблеми; ...
Категория: Химия
07.12.2016 19:56 271 10
Мета:  поглибити і розширити знання учнів про роль хімії в житті суспільства; повторити і закріпити знання про традиційні неорганічні та органічні матеріали, з якими учні зустрічались при вивченні курсу хімії; дати уявлення про провідну роль хі ...
Категория: Химия
04.12.2016 17:19 258 115