Адабий окуу

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Адабий окуу

Список вопросов теста

Вопрос 1

«Эр  эмгегин  жер...». Макалдын уландысы кайсы вариантта туура берилген?

Варианты ответов
 • А)кайтарат
 • Б) мактайт
 • В)жебейт
Вопрос 2

«Кызылга  толду  кырманым»   дегендин  мааниси кандай  чечмеленет?

Варианты ответов
 • А)Кырманым данга толду.
 • Б) Кырманым кызыл түскө боёлду
 • В)Кырманга кызылча толду
Вопрос 3

Төмөнкү табышмактын жандырмагын тапкыла.

Чылбыры жок жүгөнү жок,

Жетелеп адам жүргөнү жок.

Эти семиз,жөнү жок,

Тээриси калың, жүнү жок.

 

Варианты ответов
 • А) Балык
 • Б)Пил
 • В)Коон
Вопрос 4

«Күн менен жарышам, өмүр менен жарышам »-деп кайсы жандык айтат?

Варианты ответов
 • А) жалкоо адам
 • Б) бүркүт
 • В)кумурска
Вопрос 5

Кумурска жакшы жашоо үчүн эмне кылуу керек дейт?

Варианты ответов
 • А)байлык топтоо керек
 • Б)эмгектенүү керек
 • В) досторду көп күтүү керек
Вопрос 6

Жалкоо адам кантип эмгекчил болууга үйрөнөт?

Варианты ответов
 • А) кумурсканын кеңеши боюнча
 • Б)ачка калгандыктан ойлонуп
 • В) атасы тилдеген ден кийин
Вопрос 7

Отунга барган жалкоо кишинин күнү кантип өтөт экен?

Варианты ответов
 • А)кыялында ишти бүтүрөт
 • Б) бирөөнүн отунун уурдап келет
 • В)бир-эки боо гана отун алат
Вопрос 8

«Ак эмгектин наны ....,  жалкоонун жаны  ....». Макалдын уландысына кайсы сөз туура келет?

Варианты ответов
 • А)көп, жок
 • Б)катуу,бош
 • В) татту, татту
Сохранить у себя: