Клетканын физиологиясы.

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Тесттик иш.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Клетка деген эмне.

Варианты ответов
 • Организмдин эң кичине бөлүгү.
 • Тирүү организмдин эң кичине түзүлүш жана функционалдык бирдиги.
 • Органдын функционалдык бирдиги.
Вопрос 2

Организмдин тукум куучулук касиетин алып жүрүүчү органоид кайсы?

Варианты ответов
 • Цитоплазма.
 • Клеткалык мембрана.
 • Ядро.
Вопрос 3

Клетканын химиялык курамына эмнелер кирет.

Варианты ответов
 • Белок,май, Углевод.
 • Органикалык эмес заттар,суу.
 • Органикалык жана органикалык эмес заттар,суу.
Вопрос 4

Атавизм деген эмне.

Варианты ответов
 • Адамдагы жаңы белгилердин пайда болушу.
 • Түпкү тегинин белгисинин кайрадан пайда болушу.
 • Түпкү тегинин белгисинин сакталышы.
Вопрос 5

Митохондря эмне кызмат аткарат.

Варианты ответов
 • Заттарды ташуу.
 • Клетканы энергия менен кам камсыз
 • Белоктун молекуласын.
Вопрос 6

Фермент деген эмне.

Варианты ответов
 • Органикалык зат.
 • Минералдык заттар.
 • Организмде химиялык реакциялардын ылдамдыгын тездетуучу белектор.
Вопрос 7

Адамдын биологиясын кайсы илимдер үйрөтөт.

Варианты ответов
 • Биология,генетика физиология.
 • Цитология, генетика анатомия.
 • Анатомия,физиология гигиена.
Вопрос 8

Клетканын органоиди рибасома эмне кызмат аткарат.

Варианты ответов
 • Белокторду синтездейт.
 • Майларды синтездөө.
 • Углеводдорду синтездөө.
Вопрос 9

Митоз канча фазадан турат.

Варианты ответов
 • 3
 • 5
 • 4
Вопрос 10

Митоздун акыркы фазасы.

Варианты ответов
 • Телофаза.
 • Профаза.
 • Анафаза.
Сохранить у себя: