Компьютердин бөлүктөрү

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Компьютеры

Список вопросов теста

Вопрос 1

Компьютердин негизги бөлүгүн атагыла

Варианты ответов
 • Монитор клавиатура системалык блок мышка
 • Принтер калонка
 • Процессор блок питания
Вопрос 2

Компьютердин борбордук түзүлүшү. Ал маалыматтарды кабыл алуу,ыкчам эстеги кезектеги

команданы окуу, талдоо жа аткаруу,о.э.жыйынтыкты керектүү

түзүлүшкө жиберүү жумуштарын аткарат.

Варианты ответов
 • Ыкчам эм
 • Процессор
 • Программа
Вопрос 3

Монитор менен системдик блокту байланыштырууга арналган түзүлүш

Варианты ответов
 • Видеокарта
 • Азыктандыруу блогу
 • Порттору
Вопрос 4

Процессордун негизги мүнөздөмөсү.

Варианты ответов
 • Программалык түзүлүш
 • Такт жыштыгы , разряддуулугу
 • Энелик платасы
Вопрос 5

Компьютердин ар кыл сырткы түзүлүштөр менен байланышы эмне аркылуу туташтырылат?

Варианты ответов
 • Шиналар
 • Порттор
 • Разьемдор
Вопрос 6

Компьютердин бул түзүлүшүнүн негизги милдети-оперативдик же туруктуу эсте сакталган программаларды

автоматтык түрдө аткарат.

Варианты ответов
 • Микропроцессор
 • Энелик плат
 • Оперативдик эс
Вопрос 7

Графикалык маалыматты чыгарууга,схемаларды,татаал архитектуралык чиймелерди,көркөм

иллюстрациялык графиканы,карталарды,көлмдүү сүрөттөлүштөрдү түзүүгө арналган басуучу

түзүлүш.

Варианты ответов
 • Сканер
 • Плоттер
 • Дигитайзер
Вопрос 8

Бул-маалымат менен иштөөчү адамдын модели.

Варианты ответов
 • Саат
 • Калькулятор
 • Компьютер
Вопрос 9

Эсептөө техникасын негиздеген белгилүү совет окумуштуусу.

Варианты ответов
 • С. Лебедев
 • Б. Паскаль
 • А. Борисов
Вопрос 10

Көптөгөн зымдардан турган кабель.

Варианты ответов
 • Магниттик тасма
 • Магистраль
 • Контроллер
Сохранить у себя: