Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Стартовый тест

Список вопросов теста

Вопрос 1

1. Египеттеги эң алгачкы пирамиданы ким жана качан курдурган? 

 

Варианты ответов
 • Хеопс б.з.ч. 2667-2648-жж
 • Жосер б.з.ч. 2667-2648-жж
 • Микерин б.з.ч. 2648-2667-жж
 • Мемфис б.з.ч. 2648-жж
Вопрос 2

2. Хеопс пирамидасынын узундугу канча метр болгон?

Варианты ответов
 • 146,6 метр
 • 156,6 метр
 • 166,7 метр
 • 146,10 метр
Вопрос 3

3. Хаммурапинин мыйзам жыйнагы канча беренеден турган?

Варианты ответов
 • 283
 • 282
 • 383
 • 284
Вопрос 4

4. Төмөндөгүлөрдүн ичинен кайсынысы дуйнөнүн жети кереметине кирбейт? 

Варианты ответов
 • Семирамида асма бактары
 • Пирамида
 • Родос колосу
 • Шумер жазуусу
Вопрос 5

5. Дүйнөдөгү биринчи пайда болгон жазуу?

Варианты ответов
 • Египет жазуусу
 • Финикиялык жазуу
 • Руна сымал жазуу
 • Шумер жазуусу
Вопрос 6

6. Кир II ким болгон?

Варианты ответов
 • Сыр Дарыянын башкаруучусу
 • Египетти негиздеген
 • Ахемениддер династиясынын негиздөөчүсү
 • Македониянын башкаруучусу
Вопрос 7

7.Улуу Кытай дубалын (сепилин) ким курдурган?

 

Варианты ответов
 • Шань - Хайгуань
 • Чжоу
 • Сыма Цянь
 • Ши - Хуан-ди
Вопрос 8

8. Алгачкы олимпиадалык оюндар канчанчы жылы өткөрүлгөн?

Варианты ответов
 • б.з.ч 776 -ж
 • б.з.ч. 777-ж
 • б.з.ч. 876-ж
 • б.з.ч. 676 -ж
Вопрос 9

9." Италия" деген сөздүн мааниси кандай?

Варианты ответов
 • Музоолор өлкөсү
 • Рим
 • Эне карышкыр
 • Галл уруусун
Вопрос 10

10. Батыш Рим империясы качан кулаган?

Варианты ответов
 • б.з. 576-ж
 • б.з. 776-ж
 • б.з. 476-ж
 • б.з. 376-ж
Сохранить у себя: