Тест 9-класс Соңку тарых

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
2 Тема: Колониялык жана көз каранды өлкөлөр темасын бышыктоо

Список вопросов теста

Вопрос 1

1. "Колония"  кайсы  тилде  "жайгаштыруу  байыр  алдыруу, борбордон  алыс  жайгашкан  кыштак"  деген  маанини  билдирген?

Варианты ответов
 • англистилинде
 • латын тилинде
 • грек тилинде
Вопрос 2

2. Кытайдын  Ухан  шаарында  революция  качан  башталган  анын  жетекчиси  ким  болгон?

Варианты ответов
 • Сунь Ятсен
 • Цы Си
 • Юань Шикай
Вопрос 3

3. Иранда  дыйкандардын,  кол  өнөрчүлөрдүн  массалык  көтөрүлүшү  качан  башталды?

Варианты ответов
 • 1905-ж. декабрда
 • 1906-ж. 5-августа
 • 1909-ж. ноябрда
Вопрос 4

4. Канчанчы  жылдары  Султан  Абдул  Хамид 2  үстүртөн,  жеңил-желпи  реформаларды  жүргүзүүгө  аргасыз  болгон?

Варианты ответов
 • 1900-1903-жж.
 • 1900-1905-жж.
 • 1900-1907-жж.
Вопрос 5

5. Мексикадагы  канчанчы  жылдарда  революция  буржуазиялык-демократиялык  революция  деген  мүнөзгө  ээ  болгон?

Варианты ответов
 • 1905-1910-жж.
 • 1910-1917-жж
 • 1917-1920-жж.
Сохранить у себя: