СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Акыл ордо интеллектуалдык оюну

Категория: Внеурочка

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бул материалда атайын категориялар боюнча акыл ордо интеллектуалдык оюнунун презентациясы камтылган.

Просмотр содержимого документа
«Акыл ордо интеллектуалдык оюну»

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Жалал-Абад шаардык билим берүү бөлүмү № 17 орто билим берүүчү мектеби Акыл ордо Класстар аралык интеллектуалдык оюну Уюштуруучу: Эрматали уулу Баяман Жалал-Абад шаары 2020-жыл.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги

Жалал-Абад шаардык билим берүү бөлүмү

17 орто билим берүүчү мектеби

Акыл ордо

Класстар аралык интеллектуалдык оюну

Уюштуруучу: Эрматали уулу Баяман

Жалал-Абад шаары

2020-жыл.

Катышуучу класстар: 1 9-«А» 2 9-«Б» 3 10-«А» 4 10-«Б»

Катышуучу класстар:

1

9-«А»

2

9-«Б»

3

10-«А»

4

10-«Б»

Категориялык суроолор: Кыргыз Республикасы Математика тарыхы Логикалык суроолор, баш катырмалар Эң… эң… эң… эң… Физика

Категориялык суроолор:

Кыргыз Республикасы

Математика тарыхы

Логикалык суроолор, баш катырмалар

Эң… эң… эң… эң…

Физика

Кыргыз Республикасы

Кыргыз Республикасы

Кыргыз Республикасынын 1-Конституциясы качан кабыл алынган? В) 1992-жыл, 3-май.  А) 1993-жыл, 5-май.  Б) 1993-жыл, 3-март. Г) 1994-жыл, 12-январь.

Кыргыз Республикасынын 1-Конституциясы

качан кабыл алынган?

В) 1992-жыл, 3-май.

А) 1993-жыл, 5-май.

Б) 1993-жыл, 3-март.

Г) 1994-жыл, 12-январь.

Кыргыз Республикасынын Гимни качан кабыл алынган? В) 1992-ж. 3-декабрь А) 1994-ж. 14-январь  Б) 1992-ж. 3-март Г) 1991-ж. 6-декабрь

Кыргыз Республикасынын Гимни качан кабыл алынган?

В) 1992-ж. 3-декабрь

А) 1994-ж. 14-январь

Б) 1992-ж. 3-март

Г) 1991-ж. 6-декабрь

Кыргыз Республикасынын Герби качан кабыл алынган? В) 1992-ж. 3-декабрь А) 1994-ж. 14-январь  Б) 1992-ж. 3-март Г) 1991-ж. 6-декабрь

Кыргыз Республикасынын Герби качан кабыл алынган?

В) 1992-ж. 3-декабрь

А) 1994-ж. 14-январь

Б) 1992-ж. 3-март

Г) 1991-ж. 6-декабрь

Кыргыз Республикасынын желеги качан кабыл алынган? В) 1992-ж. 3-декабрь А) 1994-ж. 14-январь  Б) 1992-ж. 3-март Г) 1991-ж. 6-декабрь

Кыргыз Республикасынын желеги качан кабыл алынган?

В) 1992-ж. 3-декабрь

А) 1994-ж. 14-январь

Б) 1992-ж. 3-март

Г) 1991-ж. 6-декабрь

Математика тарыхы

Математика тарыхы

“ Математика-бул так илимдер сүйлөөчү тил”-деп ким айткан? В) К.Маркс А) Н.Лобачевский Б) М.Ломносов Г) К.Гаусс

Математика-бул так илимдер сүйлөөчү тил”-деп ким айткан?

В) К.Маркс

А) Н.Лобачевский

Б) М.Ломносов

Г) К.Гаусс

π санын 17 туура белгиге чейин ким биринчи эсептеген? В) Аль - Беруни А) Архимед Б) Пифагор Г) Аль-Каши

π санын 17 туура белгиге чейин ким биринчи эсептеген?

В) Аль - Беруни

А) Архимед

Б) Пифагор

Г) Аль-Каши

“ Функция” терминин ким киргизген? В) Ф.Виет А) И.Ньютон Б) И.Бернулли Г) Л.Эйлер

Функция” терминин ким киргизген?

В) Ф.Виет

А) И.Ньютон

Б) И.Бернулли

Г) Л.Эйлер

“ Хисаб ал-жебр вал-мукабала” эмгеги кимге таандык? В) Аль-Беруни А) Аль-Каши Б) Ибн Сина Г) Мухаммед Аль-Хорезм

Хисаб ал-жебр вал-мукабала” эмгеги кимге таандык?

В) Аль-Беруни

А) Аль-Каши

Б) Ибн Сина

Г) Мухаммед Аль-Хорезм

Логикалык суроолор, баш катырмалар

Логикалык суроолор, баш катырмалар

Сүрөттү пайдалануу менен жообун тапкыла. 7 7 7 7 5 7 5 5 4 7 4 7 5 9

Сүрөттү пайдалануу менен жообун тапкыла.

7

7

7

7

5

7

5

5

4

7

4

7

5

9

Сүрөттөгү бош орундукка кайсы кубик туура келет?

Сүрөттөгү бош орундукка кайсы кубик туура келет?

 1. Бир жылда канча айда 28 күн бар?  Бардык 12 айда  2. Эмнени кереги тийгенде ыргытабыз, кереги жок кезде алабыз ?   Кемедеги якорду.  3. Эмне Россияда 1-орунда, а.э. Францияда 2-орунда турат?   «Р» тамгасы  4. 666 санын эч кандай арифметикалык амал колдонбой туруп, кантип 1,5 эсе чоңойтсо болот?    999

1. Бир жылда канча айда 28 күн бар?

Бардык 12 айда

2. Эмнени кереги тийгенде ыргытабыз, кереги жок кезде алабыз ?

Кемедеги якорду.

3. Эмне Россияда 1-орунда, а.э. Францияда 2-орунда турат?

«Р» тамгасы

4. 666 санын эч кандай арифметикалык амал колдонбой туруп, кантип 1,5 эсе чоңойтсо болот?

999

Эң… эң… эң… эң…

Эң… эң… эң… эң…

1. Дүйнөдөгү эң узун поэма кайсы?   “ Манас” эпосу    Какшаал тоо  2. Кыргызстандагы эң узун кырка тоо кайсы?  3. Эң көп (1000ден ашык) күү билген куйма кулак адам.   Ниязаалы Борош уулу  4. Кимдин чыгармалары эң көп тилге которулган (100дөн ашык), эң көп басылган(300дөн ашык)?   Ч.Айтматов  5. Эң чоң облус кайсы?   Нарын, жалпы аянты 45,2 миң км 2

1. Дүйнөдөгү эң узун поэма кайсы?

“ Манас” эпосу

Какшаал тоо

2. Кыргызстандагы эң узун кырка тоо кайсы?

3. Эң көп (1000ден ашык) күү билген куйма кулак адам.

Ниязаалы Борош уулу

4. Кимдин чыгармалары эң көп тилге которулган (100дөн ашык), эң көп басылган(300дөн ашык)?

Ч.Айтматов

5. Эң чоң облус кайсы?

Нарын, жалпы аянты 45,2 миң км 2

Физика

Физика

Ньютондун II законуна тиешелүү формуланы аныктагыла. В) F=m/а А) F=ma Б) F=m/аt Г) F=mta

Ньютондун II законуна тиешелүү формуланы аныктагыла.

В) F=m/а

А) F=ma

Б) F=m/аt

Г) F=mta

Берилген сүрөт кимдин законуна таандык? Ньютондун законуна

Берилген сүрөт кимдин законуна таандык?

Ньютондун законуна

Сүрөттөн кандай жыйынтык чыгарууга болот? Жооп: Магниттин карама-каршы уюлдары тартылышат, бир аттуу уюлдары түртүлүшөт?

Сүрөттөн кандай жыйынтык чыгарууга болот?

Жооп: Магниттин карама-каршы уюлдары тартылышат, бир аттуу уюлдары түртүлүшөт?

 Cүрөттөгү кайсы окумуштуу? Жообу: И.Ньютон

Cүрөттөгү кайсы окумуштуу?

Жообу: И.Ньютон

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАЛАЛ-АБАД ШААРДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ № 17 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ КӨҢҮЛ БУРГАНЫҢЫЗДАР ҮЧҮН РАХМАТ! © Эрматали уулу Баяман

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ

БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ЖАЛАЛ-АБАД ШААРДЫК БИЛИМ

БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ

17 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ

БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ

КӨҢҮЛ БУРГАНЫҢЫЗДАР ҮЧҮН РАХМАТ!

© Эрматали уулу Баяман

Жалпы жыйынтык: 1 28 7-«А» 1-орун 27 2 8-«А» 2-орун 26 3 9-«Б» 3-орун

Жалпы жыйынтык:

1

28

7-«А» 1-орун

27

2

8-«А» 2-орун

26

3

9-«Б» 3-орун

Катышуучу класстар: 1 9-«А» Макамбаева Асел 2 9-«А» Анарбаева Айдай 3 9-«Б» 4 9-«Б» 5 10-«А» 6 10-«А» 7 10-«Б» 10-«Б» 8

Катышуучу класстар:

1

9-«А» Макамбаева Асел

2

9-«А» Анарбаева Айдай

3

9-«Б»

4

9-«Б»

5

10-«А»

6

10-«А»

7

10-«Б»

10-«Б»

8


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей