Altyndepe ilkinji şäher döwlet.

Altyndepe  Bitarap ,Garaşsyz Türkmenistan döwletinde ilkinji şäher döwletdir.

Просмотр содержимого документа
«Altyndepe ilkinji şäher döwlet.»

Türkmenistanyň iň gadymy döwürdäki arheologiýa ýadygärlikleri Gaýly Jebel Dam-dam çeşme Jeýtun Änew Namazgadepe Garadepe Altyndepe

Türkmenistanyň iň gadymy döwürdäki arheologiýa ýadygärlikleri

Gaýly

Jebel

Dam-dam

çeşme

Jeýtun

Änew

Namazgadepe

Garadepe

Altyndepe

Altyndepe iň gadymy şäher- döwletdir . Ol Günorta Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň, Kaka etrabynyň, Mäne obasynda ýerleşýär. B.e. öňki III müňýyllyk (Dört müň ýyl mundan ozal) Altyndepe

Altyndepe iň gadymy şäher- döwletdir . Ol Günorta Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň, Kaka etrabynyň, Mäne obasynda ýerleşýär. B.e. öňki III müňýyllyk (Dört müň ýyl mundan ozal)

Altyndepe

Öý haýwanlarynyň şekillenden ýasalan möhürler. Altyndepe . Guzy Düýe, geçi, it

Öý haýwanlarynyň şekillenden ýasalan möhürler. Altyndepe .

Guzy

Düýe, geçi, it

 Altyndepedäki ybadathana toplumy.

Altyndepedäki ybadathana toplumy.

 . Töweregi çig kerpiçden goýlan berk diwar bilen goralan merkezinde ot ýakylýan ojakly ybadathana  Ybadathananyň jaýynyň umumy daşky görnüşi Ybadathananyň içki meýilnamalaşdyrylyşynyň görnüşi

. Töweregi çig kerpiçden goýlan berk diwar bilen goralan merkezinde ot ýakylýan ojakly ybadathana

Ybadathananyň jaýynyň

umumy daşky görnüşi

Ybadathananyň içki

meýilnamalaşdyrylyşynyň görnüşi

Ybadathanadaky gazuw- agtaryşlar işleriniň umumy görnüşi

Ybadathanadaky gazuw- agtaryşlar işleriniň umumy görnüşi

Altyndepeden tapylan arheologik tapyndylar. Öküziň gyzyldan ýasalan kellesiniň agramy 28 kg. Öküziň maňlaýynda ş ekil we gözleri pöwrize daşyndan goýlan

Altyndepeden tapylan arheologik tapyndylar. Öküziň gyzyldan ýasalan kellesiniň agramy 28 kg. Öküziň maňlaýynda ş ekil we gözleri pöwrize daşyndan goýlan

Altyndepeden tapylan arheologik tapyndy  Möjegiň gyzyldan ýasalan kellesiniň agramy 24 kg

Altyndepeden tapylan arheologik tapyndy

Möjegiň gyzyldan

ýasalan

kellesiniň

agramy

24 kg

Altyndepedäki arheologiki tapyndylar. Ýörite aýlanýan çarhlarda küýzäni aýlap, ýylmap çykarylmagynyň giňden ýaýramagy, el bilen küýze ýasamaklygy gysyp çykarýar  Suratly keramika. Türkmen haly nagyşly küýze gaby. Ösümlik suratly möhür.

Altyndepedäki arheologiki tapyndylar. Ýörite aýlanýan çarhlarda küýzäni aýlap, ýylmap çykarylmagynyň giňden ýaýramagy, el bilen küýze ýasamaklygy gysyp çykarýar

Suratly keramika.

Türkmen haly nagyşly küýze gaby.

Ösümlik suratly möhür.

Altyndepedäki ybadathana

Altyndepedäki ybadathana


Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас