Էքսկուրսիաների դերն ու նշանակությունը տարրական դասարաններում

Տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով 'պետք է մշակել պլան,որպեսզի ընտրած թեման զուգակցի տարիքային խմբի մտածողությանը։

Առաջին դասարանցու հարմարեցումն ամեն ինչին սկսվում է միանգամից,տարիքային այս փուլը շատ նման է եր

Անհատը դրսևորելով  փորձում է հարմարվել ստեղծված միջավայրին ,դրանից բխող պայմաններին,քանզի ստեղծվող կոլեկտիվի անդամ է ։


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей