"Германия XI-XV кылымдарда" (7-класс)

Просмотр содержимого документа
«"Германия XI-XV кылымдарда" (7-класс)»

28.02.19. Германия XI-XV кылымдарда

28.02.19.

Германия XI-XV кылымдарда

Айыл чарбасындагы өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшү Германияда XI к. Баштап токойлордун аянты азайып, айдоо жердин аянты көбөйө баштаган. Дыйкандардын темирден жасалган эмгек куралдары көбөйгөн. Жеңил соко менен катар дөңгөлөктүү оор соко колдонулган. Атка така кагыла баштаган. Дыйкандар кара буудай, зыгыр, кара куурай көбүрөөк эге баштаган.

Айыл чарбасындагы өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшү

 • Германияда XI к. Баштап токойлордун аянты азайып, айдоо жердин аянты көбөйө баштаган.
 • Дыйкандардын темирден жасалган эмгек куралдары көбөйгөн. Жеңил соко менен катар дөңгөлөктүү оор соко колдонулган.
 • Атка така кагыла баштаган.
 • Дыйкандар кара буудай, зыгыр, кара куурай көбүрөөк эге баштаган.
Германиядагы кол өнөрчүлүк Кол өнөрчүлүк – дыйканчылыктан бөлүнүп чыккан. Кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдарынын көпчүлүгүн феодал акысыз тартып алып турган. Алар сатып алуучуларды издеп, биринчи жерден экинчи жерге көчүп жүрүшкөн. Алар жолдордун кесилишине, сепилдердин жанына отурукташа башташкан. Бул көрүнүш шаардын пайда болушуна алып келген.

Германиядагы кол өнөрчүлүк

 • Кол өнөрчүлүк – дыйканчылыктан бөлүнүп чыккан.
 • Кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдарынын көпчүлүгүн феодал акысыз тартып алып турган. Алар сатып алуучуларды издеп, биринчи жерден экинчи жерге көчүп жүрүшкөн. Алар жолдордун кесилишине, сепилдердин жанына отурукташа башташкан.
 • Бул көрүнүш шаардын пайда болушуна алып келген.
Германияда шаарлардын өсүшү Кол өнөрчүлөрдүн натыйжасында Германияда шаар пайда болгон. Шаарларды сеньор башкарган. Шаарлардын пайда болушу жана өсүшү Европанын маданий-техникалык өсүшүнө алып келген. Германияда шаарлардын көбү Дунай жана Рейн дарыялардын боюнда пайда болду.

Германияда шаарлардын өсүшү

 • Кол өнөрчүлөрдүн натыйжасында Германияда шаар пайда болгон.
 • Шаарларды сеньор башкарган.
 • Шаарлардын пайда болушу жана өсүшү Европанын маданий-техникалык өсүшүнө алып келген.
 • Германияда шаарлардын көбү Дунай жана Рейн дарыялардын боюнда пайда болду.
Агрардык мамилелердин эволюциясы Эволюция - (лат. өөрчүү, өнүгүү) дегенди билдирет. XI-XV кк. Герман жерлеринде айыл чарбасында өзгөрүүлөр байкала баштады. Феодалдар кирешени көбөйтүш үчүн дыйкандарга оор милдеттерди жүктөөдөн баш тарта башташкан. Феодалдар өзүнө тиешелүү жерлерди тың дыйкандарга иштеткенге беришкен. Дыйкандар жердин акысын (рента) төлөшкөн. Кийинчерээк мындай экономикалык мамилелерди мейер деп аташкан.

Агрардык мамилелердин эволюциясы

 • Эволюция - (лат. өөрчүү, өнүгүү) дегенди билдирет.
 • XI-XV кк. Герман жерлеринде айыл чарбасында өзгөрүүлөр байкала баштады.
 • Феодалдар кирешени көбөйтүш үчүн дыйкандарга оор милдеттерди жүктөөдөн баш тарта башташкан.
 • Феодалдар өзүнө тиешелүү жерлерди тың дыйкандарга иштеткенге беришкен.
 • Дыйкандар жердин акысын (рента) төлөшкөн.
 • Кийинчерээк мындай экономикалык мамилелерди мейер деп аташкан.
Германиядагы XI-XV кк. саясий өнүгүү Xк. аягында Германияда бардык уруулар жалпысынан немец (дойче) деп атала баштаган. 1024-1125-жж. Франкон династиясы узак убакыт өкүм сүргөн. Ири немец феодалдары Рим папасы жана бир катар италиялык шаарлар менен союз түзүшкөн. Феодалдардын негизги саясаты борбордук императордук бийликти алсыратуу болгон.

Германиядагы XI-XV кк. саясий өнүгүү

 • Xк. аягында Германияда бардык уруулар жалпысынан немец (дойче) деп атала баштаган.
 • 1024-1125-жж. Франкон династиясы узак убакыт өкүм сүргөн.
 • Ири немец феодалдары Рим папасы жана бир катар италиялык шаарлар менен союз түзүшкөн.
 • Феодалдардын негизги саясаты борбордук императордук бийликти алсыратуу болгон.
Григорий VII Генрих IV Рим папасы Григорий VII менен Герман императору Генрих IV нүн оротсунда епископторду дайындоо укугу үчүн күрөш көпкө созулган. Григорий VII Генрих IV нүн герман бийлигинен ажыраттым деп жарыялаган. Ошондуктан король Рим папасы менен элдешүүгө аргасыз болгон. Бирок аягында Генрих IV Рим папасына кол салган.

Григорий VII

Генрих IV

 • Рим папасы Григорий VII менен Герман императору Генрих IV нүн оротсунда епископторду дайындоо укугу үчүн күрөш көпкө созулган.
 • Григорий VII Генрих IV нүн герман бийлигинен ажыраттым деп жарыялаган. Ошондуктан король Рим папасы менен элдешүүгө аргасыз болгон.
 • Бирок аягында Генрих IV Рим папасына кол салган.
Германдаштыруу саясаты Немец калкы басып алган жерлерине германдаштыруу саясатын жүргүзүшкөн. «Чыгышка жортуул» саясатын немецтер XXк. 1-жарымына чейин улантышкан.

Германдаштыруу саясаты

 • Немец калкы басып алган жерлерине германдаштыруу саясатын жүргүзүшкөн.
 • «Чыгышка жортуул» саясатын немецтер XXк. 1-жарымына чейин улантышкан.
Германдардын Ганза соода союзу Герман жеринде жайгашкан шаарлар түндүк Ганда соода союзун түзүшкөн. Ганза союзу Лондон, Брюгге, Берген, Каунас, Стокгольм, Новгород шаарларында кеңселерин негиздешкен. Ганза (нем. Союз, шериктештик).

Германдардын Ганза соода союзу

 • Герман жеринде жайгашкан шаарлар түндүк Ганда соода союзун түзүшкөн.
 • Ганза союзу Лондон, Брюгге, Берген, Каунас, Стокгольм, Новгород шаарларында кеңселерин негиздешкен.
 • Ганза (нем. Союз, шериктештик).
Алтын булла мыйзамы Карл I император болуп шайлангандан кийин Ыйык Рим империясынын негизги закону- «Алтын булла» басылып чыккан. Ал документ боюнча княздар сот бийлигин жүргүзүү, салык жыйноо, тыйын чыгаруу, кен байлыктарын иштетүү укуктарын алышкан.

Алтын булла мыйзамы

 • Карл I император болуп шайлангандан кийин Ыйык Рим империясынын негизги закону- «Алтын булла» басылып чыккан.
 • Ал документ боюнча княздар сот бийлигин жүргүзүү, салык жыйноо, тыйын чыгаруу, кен байлыктарын иштетүү укуктарын алышкан.
§23 окуп келүү

§23 окуп келүү


Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас