СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Кадамжай районундагы “Достук” орто мектебинин озун-озу баалоонунун жыйынтыгы боюнча маалымдамасы.

Категория: Завучу

Нажмите, чтобы узнать подробности

Кадамжай районундагы “Достук”   орто мектебинин озун-озу баалоонунун жыйынтыгы боюнча маалымдамасы.

Мектеп 1986-жылы башталгыч, 1994-жылы “ Достук”  орто мектеби болуп ишке кирген.

 1. Жалпы билим беруу мекеменин толук аталышы- “Достук”    орто жалпы билим беруу мектеби.
 2. Юридикалык дареги- Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Кадамжай району, Халмион айыл өкмөтү , Кок-Тал айылы, Кыргызстан көчөсу .
 3. Мектеп оз ишин томондогу нормативдик-укуктук документтердин негизинде алып барат:
 4. - КРнын Юстиция Министрлигинин кайра каттоо куболугу: ГПЮ № 0005713. 13.04.2013-ж. УСТАВ-КРнын Юстиция Министрлиги тарабынан серия ГПЮ №0005713 серия номери менен 11.04.2013-ж катталган. Идентификациялык салык номери-  02911199510415.  Мектептин билим беруу ишмердуулугу томонку нормативдик-укуктук иш кагаздарга негизделген: Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 5.  Кыргыз Республикасынын «Билим Беруу жонундо Мыйзамы,2003-ж.30.04.№92;2010-ж 15.01.№2.2011-ж.29.12.№255,2012-ж.29.12.№206,2013-ж. 04.07.№110,2013-ж.30.07.№176,2013-ж.05.11. №199 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык;   Балдар укугун коргоо Конвенциясына:
 6.      Кыргыз Республикасынын 2020-жылга чейинки Улуттук Онугуу стратегиясына;

7      Кыргыз Республикасынын Балдар жонундо Кодекси, КР Президентинин № 100 Токтому, 10.07.2012-жыл. Кыргыз Республикасынын Окмотунун № 403 Токтому менен 21.07.2014-жылы бекитилген мектептик  билим беруусунун Мамлекеттик стандарты:Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан  23.08.2017-жыл № 1110/1 буйругу менен бекитилген базистик окуу планы.Уставга ылайык мектеп мамлекеттик типтеги билим беруу мекемеси деп эсептелет.

  1. Билим беруу мекемеси жонундо маалымат.

Билим беруу мекемесинин толук аталышы:   “Достук” атындагы  орто мектеби 

Дареги:                                                               Кыргыз Республикасы, Баткен

      облусу, Кадамжай  району   Кок-Тал                 айылы

    

Менчиктин туру:                                               Мамлекеттик

Мектептин статусу:                                           Баткен облусу, Кадамжай району.

                                                                             «Достук»  орто мектеби

  

Мамлекеттик кайра каттоо жонундогу куболук  2013-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Баткен областтык юстиция башкармалыгы тарабынан берилген ( сериясы ГПЮ № 0005713  11.04.2013-ж каттоо номери 129132-3309-М-е )

Идентификациялык салык номуру 0291199510415

 

Окутуу тили: кыргыз тили

Окутуу тили

Класстардын саны

Окуучулардын саны

Кыргыз тилинде

10

144

Даярдоо классы(кыргыз тилинде) 480 сааттык программабоюнча

1

16

Жалпы

11

160

 

6.2 Мектептин жалпы муноздомосу:

Мектеп тузулгон жылы:    Мектеп 1986-жылы ,   1-сентябрда  “Достук” орто мектеп болуп ишке кирген.

Капиталдык ремонт:        откон эмес       

Мектептин жалпы аянты:           5000 кв.м.

Мектептин ички аянты:        1700 кв. м.

Жылуулантуу автономдуу –   комур  менен

Проекттик толуктануусу:   144 окуучу.  Факттуу толуктануусу:  144 окуучу

 

  1. Иш убактысынын уюштурулушу

 

Башталгыч, ортонку жана жогорку класстардын окуу-тарбия боюнча тартиби  2 сменада жургузулот.

1-смена 8.30-13.30

2-смена  13.30- 18.15

Иштөө режими:   жумасына 5 кун, сабактын узактыгы 45 минута

1-класстар учун 40 минута.

 

  1. Ийримдер жонундо:

Кадамжай районунун Т.Мадарипов атындагы орто мектебинин ийримдеринин болуштурулушу жонундо.

Ийримдердин аталышы

Болунгон ставка

Сааты

Окуучулар саны

Окуткан мугалим

1

Математика

0,25

4

9

 Дормонова.

2

Дене тарбия (кл.тышк.сабак) волейбол балдар

0,25

4

18

Валиев

 

 

 

 

 

 

2. Кадр менен камсыздалышы:

Мектеп 23 мугалим жана 10 техникалык кызматкер иштешет.

                Мугалимдин сапаттык курамы

Окуучулардын саны

 

Мугалимдер саны

 

Пенсионер мугалимдер

 

Жаш мугалимдер саны

 

Жынысы  боюнча

Аял

Эркек

144

17

2

3

16

1

 

                       Мектептин админстрациясы жонундо маалымат

Мугалимдин аты жону

Кызматы

Стажы

Билими

 

 

1

Эргешова Д.

Директор

25

Жогорку

 

 

2

Саматова А.

Окуу болум башчысы

18

Жогорку

 

 

3

Эрматова

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

 

9

Жогорку

 

 

4

Шакирова Ч.

 

Соц педогог

14

Жогорку

 

 

 

 

 

                    Мугалимдердин билими боюнча сапаттык курамы.

 

                 Билими

 Баары

 

Билим беруу мыктылары

 

Эл агартуунун отличниги

 

Жогорку

Атайын орто

Бакалавр

15

1

1

17

-

1

 

 

                        Мугалимдердин улуттук курамы.

Жалпы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалим

Кыргыз

Орус

 

Өзбек

 

казак

 

 

карей

 

 

немец

 

 

Болгар

 

 

курд

 

 

татар

 

 

тажик

 

 

уйгур

 

 

украин

 

 

азербайж

 

 

чеччен

 

 

грузин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

турк

 

 

17

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Жалпы мугалим саны

 

 

 

 

Башт класс

Кырг тили адаб

Орус тили адаб

Англис тили

Математика

Информатика

физика

Химия

биология

география

Тарых

Дене тарбия

Көркөм өнөр музыка

17

4

2

2

1

2

1

-

1

1

-

1

1

-

 

Билим беруу мекеменин  сандык жана сапаттык курамы

 Администрациянын саны- 4  мугалимдер- 17

Мугалимдердин сандык жана сапаттык курамы.

Мугалимдердин саны:  17

--Жогорку билимдуу   15

                        Окуу процессинин уюштурулушу.

         Мектептеги билим берүү мамлекеттик стандартка негизделип, 3 баскычта жүргүзүлөт:

 • башталгыч билим берүүчү (1-4 класстар);
 • негизги билим берүүчү (5-9 класстар);
 • орто билим берүүчү (10-11 класстар).

     2019-2020-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына карата мектепте 144 окуучу    (10 класс-комплект) билим-тарбия алып, төмөндөгүдөй баскычтарга камтылган:

 

 

 

Баскычтар

Класстар

Окутуу кыргыз тилинде

Окуучулар-дын саны

  1

“Наристе” программасы 480с

0

1

16

2

Башталгыч

1-4

6

72

3

Орто

5-9

5

64

4

Жогорку

10

2

6

 

Жалпы

0-11

16

160

                                              

     Жаш адистер менен  иш алынып барылууда. 3 жаш мугалимге 3 насаатчы мугалим бекитилген, аларга жакындан жардам берилүүдө. Башталгыч класстары 4 класс комплект, жогорку класстарында 5 класс комплект.  Ар бир класска класстык журналдар каралып толтурулууда .  Класстан сырткары кружоктор үчүн каралган , өзүнчө журналдар ачылган.

 

                      Класстык комплектилөөнүн саны

 

Окуу жылы

Башталгыч класс

Ортоңку класс

5-9

Жогорку класс

10-11

Жалпы класстык комплект

0кл

1-4

           

2015-2016-о.ж

2

4

5

2

11

2016-2017-о.ж

1

4

5

2

11

2017-2018-о.ж

0

4

5

2

11

2018-2019-о.ж

0

4

5

2

11

2019-2020-о.ж

1

4

5

1

10

 

    Класстардын жумалык жүктөмдөрү:

 

Класстары

окутуу тили

жумалык жүктөмү

1-класс

Кыргыз

20

2- а-б класс

Кыргыз

44

3- класс

Кыргыз

24

4- а-б класс

Кыргыз

50

5- класс

Кыргыз

29

6-класс

Кыргыз

30

7- класс

Кыргыз

30

8-класс

Кыргыз

30

9-класс

Кыргыз

30

10-класс

Кыргыз

29

11-класс

Кыргыз

30

Жалпы:

 

346

 

 

4. Методикалык иштердин уюштурулушу.

Окуу методикалык камсыздоо жана окутуунун сапаттуулугу

Мектептин өнүгүшүндө негизги ролду сабактар, мугалимдердин кесиптик чеберчилиги жана окуу методикалык камсыздоо ойноору талашсыз. Ошондуктан мектодикалык кызматтын ишинеРБББ мекемеси жана мектептин администрациясы өзгөчө маани берет. РББдө түзүлгөн усулчулар мектепти илимий методикалык жактан жалпы камсыздашат. Мисалы: окуу программалары, окуу китептери, колдонмо дептерлер, окуу куралдары, методикалык колдонмолор, адабияттар, календардык пландар ж.б.

    Метод бирикме жетекчилер тарабынан жаш мугалимдер үчүн, предметтик мугалимдер үчүн ар чейрек сайын семинарлар, окуулар, методикалык күндөр өткөрүлүп турулат. Ошол эле учурда предметтердин сапаттуу окутулушун көзөмөлгө алышат. Текшерүү иштерин алуу аркылуу предметтик мугалимдердин деңгээли, иштөө системасы анализденет.

     Азыркы учурда репродуктивдүү окутуудан алыстап, чыгармачылыкка, изденүүчүлүккө багыттап окутууга басым коюлуп жаткан учур. Ошондуктан проекттик метод, интерактивдүү окутуу, сынчыл ойлом, проблемдүү окутуу, дифференциалдуу окутуу, интеграциялап окутуу, компетенттүү окутуу ж.б. техналогиялар, методдор мугалимдердин ишмердүүлүгүндө натыйжалуу колдонууда.

   Окутуунун сапаттуулугун билим сапатынын көрсөткүчтөрүнөн, олимпиадалардын жыйынтыгынан, бүтүрүчүлөрдүн жайгашуусунан көрүүгө болот.

      Предметтик мугалимдердин ар биринин педагогикалык проблемалары аныкталып, иш этаптары такталган, өзүн өзү өнүктүрүү максатында мугалимдердин портфолиолору бар. Методикалык иштерди туура уюштуруу үчүн мугалимдерге тестирлөө жүргүзүлүп, диагностикалык карталар жасалган.

     Мугалимдерди курстан өткөрүү картасы түзүлгөн жана анын негизинде мугалимдер жогорулатуу курстарынан өткөрүлүп турат.

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарынанөткөрүү 5 жылдык перспективалык пландын негизинде жүргүзүлөт. Ошондой эле кыска мөөнөттүү семинар, тренингдерден (1,3,5 күндүк) мугалимдер зарылдыкка жараша өткөрүлөт.

 

Усулдук бирикмелердин ишмердүүлүгү

Мектепте 4 усулдук бирикме иш алып барат:

 1. Кыргыз тили УБ;
 2. Так илимдер УБ;
 3. Табигый илимдер УБ;
 4. Башталгыч класс УБ;

Бул бирикмелер мугалимдердин кесиптик чеберчилигин онуктуруунун устундо иш алып барат жана ар бир усулдук бирикменин темасы жалпы мектеп боюнча усулдук бирикменин планына дал келет. Ар бир предметтик мугалим оз усулдук темасын усулдук бирикменин методикалык темасынын негизинде тандайт:

Мектептин усулдук кенеши томонкудой милдеттерди алдына койгон:

- метод бирикменин иштерин активдештируунун негизинде усулдук иштерди жакшыртуу     аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу:

- алдынкы иш тажрыйбаларды жайылтуу;

- предметтик ачык сабактар жумалыгын коюу аркылуу окуучулардын билим денгээлин жогорулатуу:

Усулдук бирикменин негизги максаты- уйронуу, жалпылоо жана тажрыйба алмашуу, мугалимдер оз ара бири бири менен тажрыйба алмашуу: мектептин усулдук кенеши мугалимдердин тажрыйбаларын жалпылайт жана жайылтат.

Мектептеги жакшы денгээлде уюштурулган усулдук иштер окуучулардын билим жана тарбиясынын мыкты болушун шарттайт.

5. Соц. педагогдун ишмердүүлүгү:

Укук бузууну алдын алуу боюнча кеңешме түзүлгөн  жана атайын укук бузууну алдын алуу боюнча профилактикалык кабинет бар .Окуучулардын даттануу жана билдирүүлөрүнө көңүл буруу жана алдын-алуу максатында мектепте “Ишеним” кутучасы” коюлган. Ал айына бир  жолу  атайы түзүлгөн комиссия тарабынан ачылып, директор алдындагы кеңешмеде каралат, тиешелүү чаралар көрүлөт.

 

Окуучулардын жалпы  саны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ун

 

 

 

 

 

ИДНдин  каттоосунда

Тоголок жетимдер

Жарым  жетимдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толук  эмес  уй-було 

Окуган  майып  балдар

Коп  балалуу  уй-бүлө

Мигрант  уй-було  балдары

уйдо  окуган  балдар

Аз  камсыз  болгон уй-було 

Мектеп каттоосунда

Ата-энеси майып

Баткен  жоокер  балдар

Афган   жоокер  балдары

Качкындар

уй шарты  оор уй-було

Окууга  тартылбагандар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иштеген  балдар

144

-

-

4

14

-

16

45

-

7

-

-

 

-

-

3

-

-

 

Мектеп  окуучуларынын  арасында  социалдык  муктаждыка  ээ  тарбиясы  оор   болгон  окуучуларга керектуу  жардамдарды  корсотуунун  пландары  тузулгон.                      

Жыл сайын турмуш  шарты оор,  тоголок  жетим ,  аз  камсыз  болгон  уй-булодогу  балдарга  ата-энелердин  жана колдоочулардын   жардамдары  беруу  уюштурулат.  Ошондой  эле   алар окуу китептери  менен  толук  камсыздалат.

         Мектептин  жана  ата-энелер  фондунун  Уставдарына  ылайык,  социалдык  жактан   коргоого  муктаж  окуучуларга  колдоолор  корсотулот.

        Социалдык  жактан  коргоого  муктаж  балдарга  класс  жетекчилер , мугалимдер тарбынан  окуу  жаатында  дайыма педагогикалык  жардамдар  корсотулуп  турат.

6. Тарбиялык иштердин уюштурулушу.

Окуучуларга тарбия беруу томонку багыттардын негизинде ишке ашырылат:

Мекенчилдикке тарбиялоо,жарандык-укуктук тарбия беруу, жаратылышты суйууго тарбиялоо, адеп-ахлактык тарбия беруу, эмгекке тарбиялоо, эстетикалык тарбия беруу, табиятты суйууго жана коргоого тарбиялоо, сергек жашоого тарбиялоо.

Бул багыттар класстык сааттар, маектешуулор, жекече иштер, ар  турдуу иш-чаралар (конкурстар, КВНдер, майрамдар) аркылуу ишке ашырылат. Окуучулардын сабакка катышуусу, класстардын тартиби, жетишкендиктери, ийгиликтери, коомдук иштерге тартылуусу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары жума сайын  тастыктап иш алып барат .2017-2018-окуу жылында ноябрь  айында Өрт коопсуздугу боюнча райондук деңгээлде иш чара өткөрүлүп ӨКМ тарабынан  директордун  тарбиялык иштери боюнча орун басары Ардак грамота менен сыйланды, Жолдо жүрүү эрежелери боюнча Мекенди коргоо күнүнө карата район тарабынан уюштурулган”Жаш жол сакчылары” боюнча өткүрүлгөн  иш чарада “Достук”орто мектеби зонада 1-орунду ээлеп ,райондук турда 3-орунду ээледи, Ардак грамота менен  сыйланды .

Быйылкы окуу жылында томонкудой темалардын негизинде ар турдуу багыттагы иштерди жургузуу пландаштырылган:

 • Менин мекеним-Кыргызстан
 • Жаныбыз болгон эне тил жашай  берет  туболук
 • Жугуштуу ооруулардын алдын алуу, Сергек жашоо образы
 • Карыяларга, мумкунчулугу чектелген карыяларга жардам берүү.
 • Ар турдуу спорттук мелдештер, КВНдер
 • ОРТ коопсуздугу
 • « Акыл Ордо» оюну
 • Жолдо журсон сак бол
 • Ч.Айтматовду дуйно окуйт
 • Тарых жана Ата-бабаларды эскеру
 • Жашоо бир келет(СПИД)
 • Толеранттуулук боюнча семинар-тернингдерди откоруу
 • Кылмыштуулуктун алдын алуу
 • «Кел Жаны Жыл»
 • А.Орозбековдун 130 жылдыгы
 • Суюсид боюнча тушундуруу иштери
 • Кадамжай районуна 80 жыл
 • Ата Мекенди коргоочулар кунуно карата  ар турдуу иш чараларды откоруу
 • Жашылдандыруу корктондуруу боюнча  иштер 3 айлыгы
 • Эне сага кандай  мактоо жарашат
 • Кел НООРУЗ  Улуттук Каада салттар
 • Жол сакчылары
 • Канаттуулар майрамы
 • Жаш өспүрүмдөр арасында рекетчилик  түшүндуруу иштери
 • Гулдор конкурсу,  табигый жана кол менен жасалган гулдор сынагы
 • «Китепкана-билим  булагы» 24-апрель эл аралык китеп кунуно карата
 • Улуу жениш майрамына карата
 • Бутуруучулорду узатуу кечелери ж.б.

Тарбиялоо- билим беруу менен узгултуксуз тыгыз байланышта жургузулуучу процесс. Окуучулардын дуйно таанымын кенейтуу, руханий баалуулуктар тушунукторун беруу сабактарда ишке ашырылат. Окутуу- тарбиялоонун натыйжалуулугуна жетишуу максатында окуучуларды предметтик мугалимдер, класс жетекчилер, соцпедагог менен бирге ишке ашырылат. Ар бир класска бирден класс жетекчи бекитилген. Класс жетекчинин кызматтык милдеттери так болуштурулгон, жоопкерчиликтери белгиленген.Окуучулардын тарбиялуулук денгээлин аныктоо учун мониторинг жургузулуп турат.

 

Китепкана

Китепкана фондунда- 1893 китеп бар. Алардын ичинен: окуу китептеринин жалпы саны-890, окуучуларга берилген китептердин саны- 870, адабий окуу китептеринин жалпы саны- 372, кыргыз тилиндеги адабий китептердин саны- 310, орус тилиндеги адабий китептердин саны-156, методикалык китептердин саны-120. Окуучулардын китеп менен камсыз болушу -  93,4 %. Ата-энелер фондунан 1-класстын 24 окуучусу 156 окуу китеби менен камсыздалган.

 Китепкананын жылдык планы тузулгон, окуу китептери менен камсыздоонун мониторинги жургузулуп турат.Окуучуларга жана мугалимдерге карточкалар ачылган. Алынган жана жоголгон китептердин эсеби так жургузулуп, актылары тузулгон. Китепти сактоо боюнча атайын бурч уюштурулуп секцияда шайлаган окуучулар жума сайын китептердин тазалыгына конул бурушат. Китепти сактоо боюнча тарбиялык иштер, атайын рейддер жургузулот. Китепканада жок китептерди атайын интернет булактарынан окуучулар жана мугалимдер изденишет.

 

Ашкана

Ашкана    эки болумдон турат. Окуучулар учун кол жуучу умывальниктер коюлган. 1-4-класстардагы окуучулардын саны- 79.   Ашканага тиешелуу документтер меню, калькуляция жана тендерлердин тамак –аш беруучу атайын уруксат сертификаттары бар. Меню тузулгон, окуучуларга компот, булочка, коржик, пирог жана пряжки, булочка сочник берилет.Тамак бышырууга  шарт жок. Ашкананын ичинде идиш жуучу жай жок, жуунун эрежелери, окуучулардын тизмеси, дез каражаттар аны кантип колдонуунун эрежелери илинген. Алынган ар бир азыктын санитардык талапка жооп беруучу сертификаттары бар. Санитардык-эпидемиологиялык инспекциянын корутундусу алынган.

 

 

  Озун-озу баалоодогу билим сапатын текшеруунун жыйынтыктары:

Предметтер

6

7

8

9

10

11

1

Кыргыз тил

48%

48%

46%

38%

33,3%

38%

2

Адабият

50%

46%

44%

46%

36%

42%

3

Просмотр содержимого документа
«Кадамжай районундагы “Достук” орто мектебинин озун-озу баалоонунун жыйынтыгы боюнча маалымдамасы.»

Кадамжай районундагы “Достук” орто мектебинин озун-озу баалоонунун жыйынтыгы боюнча маалымдамасы.

Мектеп 1986-жылы башталгыч, 1994-жылы “ Достук” орто мектеби болуп ишке кирген.

 1. Жалпы билим беруу мекеменин толук аталышы- “Достук” орто жалпы билим беруу мектеби.

 2. Юридикалык дареги- Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Кадамжай району, Халмион айыл өкмөтү , Кок-Тал айылы, Кыргызстан көчөсу .

 3. Мектеп оз ишин томондогу нормативдик-укуктук документтердин негизинде алып барат:

 4. - КРнын Юстиция Министрлигинин кайра каттоо куболугу: ГПЮ № 0005713. 13.04.2013-ж. УСТАВ-КРнын Юстиция Министрлиги тарабынан серия ГПЮ №0005713 серия номери менен 11.04.2013-ж катталган. Идентификациялык салык номери- 02911199510415. Мектептин билим беруу ишмердуулугу томонку нормативдик-укуктук иш кагаздарга негизделген: Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

 5. Кыргыз Республикасынын «Билим Беруу жонундо Мыйзамы,2003-ж.30.04.№92;2010-ж 15.01.№2.2011-ж.29.12.№255,2012-ж.29.12.№206,2013-ж. 04.07.№110,2013-ж.30.07.№176,2013-ж.05.11. №199 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык; Балдар укугун коргоо Конвенциясына:

 6. Кыргыз Республикасынын 2020-жылга чейинки Улуттук Онугуу стратегиясына;

7 Кыргыз Республикасынын Балдар жонундо Кодекси, КР Президентинин № 100 Токтому, 10.07.2012-жыл. Кыргыз Республикасынын Окмотунун № 403 Токтому менен 21.07.2014-жылы бекитилген мектептик билим беруусунун Мамлекеттик стандарты:Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан 23.08.2017-жыл № 1110/1 буйругу менен бекитилген базистик окуу планы.Уставга ылайык мектеп мамлекеттик типтеги билим беруу мекемеси деп эсептелет.

  1. Билим беруу мекемеси жонундо маалымат.

Билим беруу мекемесинин толук аталышы: “Достук” атындагы орто мектеби

Дареги: Кыргыз Республикасы, Баткен

облусу, Кадамжай району Кок-Тал айылы

Менчиктин туру: Мамлекеттик

Мектептин статусу: Баткен облусу, Кадамжай району.

«Достук» орто мектеби

Мамлекеттик кайра каттоо жонундогу куболук 2013-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Баткен областтык юстиция башкармалыгы тарабынан берилген ( сериясы ГПЮ № 0005713 11.04.2013-ж каттоо номери 129132-3309-М-е )

Идентификациялык салык номуру 0291199510415


Окутуу тили: кыргыз тили

Окутуу тили

Класстардын саны

Окуучулардын саны

Кыргыз тилинде

10

144

Даярдоо классы(кыргыз тилинде) 480 сааттык программабоюнча

1

16

Жалпы

11

1606.2 Мектептин жалпы муноздомосу:

Мектеп тузулгон жылы: Мектеп 1986-жылы , 1-сентябрда “Достук” орто мектеп болуп ишке кирген.

Капиталдык ремонт: откон эмес

Мектептин жалпы аянты: 5000 кв.м.

Мектептин ички аянты: 1700 кв. м.

Жылуулантуу автономдуу – комур менен

Проекттик толуктануусу: 144 окуучу. Факттуу толуктануусу: 144 окуучу


  1. Иш убактысынын уюштурулушу


Башталгыч, ортонку жана жогорку класстардын окуу-тарбия боюнча тартиби 2 сменада жургузулот.

1-смена 8.30-13.30

2-смена 13.30- 18.15

Иштөө режими: жумасына 5 кун, сабактын узактыгы 45 минута

1-класстар учун 40 минута.


  1. Ийримдер жонундо:

Кадамжай районунун Т.Мадарипов атындагы орто мектебинин ийримдеринин болуштурулушу жонундо.

Ийримдердин аталышы

Болунгон ставка

Сааты

Окуучулар саны

Окуткан мугалим

1

Математика

0,25

4

9

Дормонова.

2

Дене тарбия (кл.тышк.сабак) волейбол балдар

0,25

4

18

Валиев2. Кадр менен камсыздалышы:

Мектеп 23 мугалим жана 10 техникалык кызматкер иштешет.

Мугалимдин сапаттык курамы

Окуучулардын саны


Мугалимдер саны


Пенсионер мугалимдер


Жаш мугалимдер саны


Жынысы боюнча

Аял

Эркек

144

17

2

3

16

1Мектептин админстрациясы жонундо маалымат

Мугалимдин аты жону

Кызматы

Стажы

Билими1

Эргешова Д.

Директор

25

Жогорку2

Саматова А.

Окуу болум башчысы

18

Жогорку3

Эрматова

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары


9

Жогорку4

Шакирова Ч.


Соц педогог

14

Жогорку


Мугалимдердин билими боюнча сапаттык курамы.


Билими

Баары


Билим беруу мыктылары


Эл агартуунун отличниги


Жогорку

Атайын орто

Бакалавр

15

1

1

17

-

1Мугалимдердин улуттук курамы.

Жалпы

Мугалим

Кыргыз

Орус


Өзбек


казаккарейнемецБолгаркурдтатартажикуйгурукраиназербайжчечченгрузинтурк17

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Жалпы мугалим саны

Башт класс

Кырг тили адаб

Орус тили адаб

Англис тили

Математика

Информатика

физика

Химия

биология

география

Тарых

Дене тарбия

Көркөм өнөр музыка

17

4

2

2

1

2

1

-

1

1

-

1

1

-Билим беруу мекеменин сандык жана сапаттык курамы

Администрациянын саны- 4 мугалимдер- 17

Мугалимдердин сандык жана сапаттык курамы.

Мугалимдердин саны: 17

--Жогорку билимдуу 15

Окуу процессинин уюштурулушу.

Мектептеги билим берүү мамлекеттик стандартка негизделип, 3 баскычта жүргүзүлөт:

 • башталгыч билим берүүчү (1-4 класстар);

 • негизги билим берүүчү (5-9 класстар);

 • орто билим берүүчү (10-11 класстар).

2019-2020-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына карата мектепте 144 окуучу (10 класс-комплект) билим-тарбия алып, төмөндөгүдөй баскычтарга камтылган:
Баскычтар

Класстар

Окутуу кыргыз тилинде

Окуучулар-дын саны

1

“Наристе” программасы 480с

0

1

16

2

Башталгыч

1-4

6

72

3

Орто

5-9

5

64

4

Жогорку

10

2

6


Жалпы

0-11

16

160

Жаш адистер менен иш алынып барылууда. 3 жаш мугалимге 3 насаатчы мугалим бекитилген, аларга жакындан жардам берилүүдө. Башталгыч класстары 4 класс комплект, жогорку класстарында 5 класс комплект. Ар бир класска класстык журналдар каралып толтурулууда . Класстан сырткары кружоктор үчүн каралган , өзүнчө журналдар ачылган.


Класстык комплектилөөнүн саны


Окуу жылы

Башталгыч класс

Ортоңку класс

5-9

Жогорку класс

10-11

Жалпы класстык комплект

0кл

1-42015-2016-о.ж

2

4

5

2

11

2016-2017-о.ж

1

4

5

2

11

2017-2018-о.ж

0

4

5

2

11

2018-2019-о.ж

0

4

5

2

11

2019-2020-о.ж

1

4

5

1

10


Класстардын жумалык жүктөмдөрү:


Класстары

окутуу тили

жумалык жүктөмү

1-класс

Кыргыз

20

2- а-б класс

Кыргыз

44

3- класс

Кыргыз

24

4- а-б класс

Кыргыз

50

5- класс

Кыргыз

29

6-класс

Кыргыз

30

7- класс

Кыргыз

30

8-класс

Кыргыз

30

9-класс

Кыргыз

30

10-класс

Кыргыз

29

11-класс

Кыргыз

30

Жалпы:


3464. Методикалык иштердин уюштурулушу.

Окуу методикалык камсыздоо жана окутуунун сапаттуулугу

Мектептин өнүгүшүндө негизги ролду сабактар, мугалимдердин кесиптик чеберчилиги жана окуу методикалык камсыздоо ойноору талашсыз. Ошондуктан мектодикалык кызматтын ишинеРБББ мекемеси жана мектептин администрациясы өзгөчө маани берет. РББдө түзүлгөн усулчулар мектепти илимий методикалык жактан жалпы камсыздашат. Мисалы: окуу программалары, окуу китептери, колдонмо дептерлер, окуу куралдары, методикалык колдонмолор, адабияттар, календардык пландар ж.б.

Метод бирикме жетекчилер тарабынан жаш мугалимдер үчүн, предметтик мугалимдер үчүн ар чейрек сайын семинарлар, окуулар, методикалык күндөр өткөрүлүп турулат. Ошол эле учурда предметтердин сапаттуу окутулушун көзөмөлгө алышат. Текшерүү иштерин алуу аркылуу предметтик мугалимдердин деңгээли, иштөө системасы анализденет.

Азыркы учурда репродуктивдүү окутуудан алыстап, чыгармачылыкка, изденүүчүлүккө багыттап окутууга басым коюлуп жаткан учур. Ошондуктан проекттик метод, интерактивдүү окутуу, сынчыл ойлом, проблемдүү окутуу, дифференциалдуу окутуу, интеграциялап окутуу, компетенттүү окутуу ж.б. техналогиялар, методдор мугалимдердин ишмердүүлүгүндө натыйжалуу колдонууда.

Окутуунун сапаттуулугун билим сапатынын көрсөткүчтөрүнөн, олимпиадалардын жыйынтыгынан, бүтүрүчүлөрдүн жайгашуусунан көрүүгө болот.

Предметтик мугалимдердин ар биринин педагогикалык проблемалары аныкталып, иш этаптары такталган, өзүн өзү өнүктүрүү максатында мугалимдердин портфолиолору бар. Методикалык иштерди туура уюштуруу үчүн мугалимдерге тестирлөө жүргүзүлүп, диагностикалык карталар жасалган.

Мугалимдерди курстан өткөрүү картасы түзүлгөн жана анын негизинде мугалимдер жогорулатуу курстарынан өткөрүлүп турат.

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарынанөткөрүү 5 жылдык перспективалык пландын негизинде жүргүзүлөт. Ошондой эле кыска мөөнөттүү семинар, тренингдерден (1,3,5 күндүк) мугалимдер зарылдыкка жараша өткөрүлөт.


Усулдук бирикмелердин ишмердүүлүгү

Мектепте 4 усулдук бирикме иш алып барат:

 1. Кыргыз тили УБ;

 2. Так илимдер УБ;

 3. Табигый илимдер УБ;

 4. Башталгыч класс УБ;

Бул бирикмелер мугалимдердин кесиптик чеберчилигин онуктуруунун устундо иш алып барат жана ар бир усулдук бирикменин темасы жалпы мектеп боюнча усулдук бирикменин планына дал келет. Ар бир предметтик мугалим оз усулдук темасын усулдук бирикменин методикалык темасынын негизинде тандайт:

Мектептин усулдук кенеши томонкудой милдеттерди алдына койгон:

- метод бирикменин иштерин активдештируунун негизинде усулдук иштерди жакшыртуу аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу:

- алдынкы иш тажрыйбаларды жайылтуу;

- предметтик ачык сабактар жумалыгын коюу аркылуу окуучулардын билим денгээлин жогорулатуу:

Усулдук бирикменин негизги максаты- уйронуу, жалпылоо жана тажрыйба алмашуу, мугалимдер оз ара бири бири менен тажрыйба алмашуу: мектептин усулдук кенеши мугалимдердин тажрыйбаларын жалпылайт жана жайылтат.

Мектептеги жакшы денгээлде уюштурулган усулдук иштер окуучулардын билим жана тарбиясынын мыкты болушун шарттайт.

5. Соц. педагогдун ишмердүүлүгү:

Укук бузууну алдын алуу боюнча кеңешме түзүлгөн жана атайын укук бузууну алдын алуу боюнча профилактикалык кабинет бар .Окуучулардын даттануу жана билдирүүлөрүнө көңүл буруу жана алдын-алуу максатында мектепте “Ишеним” кутучасы” коюлган. Ал айына бир жолу атайы түзүлгөн комиссия тарабынан ачылып, директор алдындагы кеңешмеде каралат, тиешелүү чаралар көрүлөт.


Окуучулардын жалпы саны

ун


ИДНдин каттоосунда

Тоголок жетимдер

Жарым жетимдер


Толук эмес уй-було

Окуган майып балдар

Коп балалуу уй-бүлө

Мигрант уй-було балдары

уйдо окуган балдар

Аз камсыз болгон уй-було

Мектеп каттоосунда

Ата-энеси майып

Баткен жоокер балдар

Афган жоокер балдары

Качкындар

уй шарты оор уй-було

Окууга тартылбагандарИштеген балдар

144

-

-

4

14

-

16

45

-

7

-

-


-

-

3

-

-Мектеп окуучуларынын арасында социалдык муктаждыка ээ тарбиясы оор болгон окуучуларга керектуу жардамдарды корсотуунун пландары тузулгон.

Жыл сайын турмуш шарты оор, тоголок жетим , аз камсыз болгон уй-булодогу балдарга ата-энелердин жана колдоочулардын жардамдары беруу уюштурулат. Ошондой эле алар окуу китептери менен толук камсыздалат.

Мектептин жана ата-энелер фондунун Уставдарына ылайык, социалдык жактан коргоого муктаж окуучуларга колдоолор корсотулот.

Социалдык жактан коргоого муктаж балдарга класс жетекчилер , мугалимдер тарбынан окуу жаатында дайыма педагогикалык жардамдар корсотулуп турат.

6. Тарбиялык иштердин уюштурулушу.

Окуучуларга тарбия беруу томонку багыттардын негизинде ишке ашырылат:

Мекенчилдикке тарбиялоо,жарандык-укуктук тарбия беруу, жаратылышты суйууго тарбиялоо, адеп-ахлактык тарбия беруу, эмгекке тарбиялоо, эстетикалык тарбия беруу, табиятты суйууго жана коргоого тарбиялоо, сергек жашоого тарбиялоо.

Бул багыттар класстык сааттар, маектешуулор, жекече иштер, ар турдуу иш-чаралар (конкурстар, КВНдер, майрамдар) аркылуу ишке ашырылат. Окуучулардын сабакка катышуусу, класстардын тартиби, жетишкендиктери, ийгиликтери, коомдук иштерге тартылуусу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары жума сайын тастыктап иш алып барат .2017-2018-окуу жылында ноябрь айында Өрт коопсуздугу боюнча райондук деңгээлде иш чара өткөрүлүп ӨКМ тарабынан директордун тарбиялык иштери боюнча орун басары Ардак грамота менен сыйланды, Жолдо жүрүү эрежелери боюнча Мекенди коргоо күнүнө карата район тарабынан уюштурулган”Жаш жол сакчылары” боюнча өткүрүлгөн иш чарада “Достук”орто мектеби зонада 1-орунду ээлеп ,райондук турда 3-орунду ээледи, Ардак грамота менен сыйланды .

Быйылкы окуу жылында томонкудой темалардын негизинде ар турдуу багыттагы иштерди жургузуу пландаштырылган:

 • Менин мекеним-Кыргызстан

 • Жаныбыз болгон эне тил жашай берет туболук

 • Жугуштуу ооруулардын алдын алуу, Сергек жашоо образы

 • Карыяларга, мумкунчулугу чектелген карыяларга жардам берүү.

 • Ар турдуу спорттук мелдештер, КВНдер

 • ОРТ коопсуздугу

 • « Акыл Ордо» оюну

 • Жолдо журсон сак бол

 • Ч.Айтматовду дуйно окуйт

 • Тарых жана Ата-бабаларды эскеру

 • Жашоо бир келет(СПИД)

 • Толеранттуулук боюнча семинар-тернингдерди откоруу

 • Кылмыштуулуктун алдын алуу

 • «Кел Жаны Жыл»

 • А.Орозбековдун 130 жылдыгы

 • Суюсид боюнча тушундуруу иштери

 • Кадамжай районуна 80 жыл

 • Ата Мекенди коргоочулар кунуно карата ар турдуу иш чараларды откоруу

 • Жашылдандыруу корктондуруу боюнча иштер 3 айлыгы

 • Эне сага кандай мактоо жарашат

 • Кел НООРУЗ Улуттук Каада салттар

 • Жол сакчылары

 • Канаттуулар майрамы

 • Жаш өспүрүмдөр арасында рекетчилик түшүндуруу иштери

 • Гулдор конкурсу, табигый жана кол менен жасалган гулдор сынагы

 • «Китепкана-билим булагы» 24-апрель эл аралык китеп кунуно карата

 • Улуу жениш майрамына карата

 • Бутуруучулорду узатуу кечелери ж.б.

Тарбиялоо- билим беруу менен узгултуксуз тыгыз байланышта жургузулуучу процесс. Окуучулардын дуйно таанымын кенейтуу, руханий баалуулуктар тушунукторун беруу сабактарда ишке ашырылат. Окутуу- тарбиялоонун натыйжалуулугуна жетишуу максатында окуучуларды предметтик мугалимдер, класс жетекчилер, соцпедагог менен бирге ишке ашырылат. Ар бир класска бирден класс жетекчи бекитилген. Класс жетекчинин кызматтык милдеттери так болуштурулгон, жоопкерчиликтери белгиленген.Окуучулардын тарбиялуулук денгээлин аныктоо учун мониторинг жургузулуп турат.


Китепкана

Китепкана фондунда- 1893 китеп бар. Алардын ичинен: окуу китептеринин жалпы саны-890, окуучуларга берилген китептердин саны- 870, адабий окуу китептеринин жалпы саны- 372, кыргыз тилиндеги адабий китептердин саны- 310, орус тилиндеги адабий китептердин саны-156, методикалык китептердин саны-120. Окуучулардын китеп менен камсыз болушу - 93,4 %. Ата-энелер фондунан 1-класстын 24 окуучусу 156 окуу китеби менен камсыздалган.

Китепкананын жылдык планы тузулгон, окуу китептери менен камсыздоонун мониторинги жургузулуп турат.Окуучуларга жана мугалимдерге карточкалар ачылган. Алынган жана жоголгон китептердин эсеби так жургузулуп, актылары тузулгон. Китепти сактоо боюнча атайын бурч уюштурулуп секцияда шайлаган окуучулар жума сайын китептердин тазалыгына конул бурушат. Китепти сактоо боюнча тарбиялык иштер, атайын рейддер жургузулот. Китепканада жок китептерди атайын интернет булактарынан окуучулар жана мугалимдер изденишет.


Ашкана

Ашкана эки болумдон турат. Окуучулар учун кол жуучу умывальниктер коюлган. 1-4-класстардагы окуучулардын саны- 79. Ашканага тиешелуу документтер меню, калькуляция жана тендерлердин тамак –аш беруучу атайын уруксат сертификаттары бар. Меню тузулгон, окуучуларга компот, булочка, коржик, пирог жана пряжки, булочка сочник берилет.Тамак бышырууга шарт жок. Ашкананын ичинде идиш жуучу жай жок, жуунун эрежелери, окуучулардын тизмеси, дез каражаттар аны кантип колдонуунун эрежелери илинген. Алынган ар бир азыктын санитардык талапка жооп беруучу сертификаттары бар. Санитардык-эпидемиологиялык инспекциянын корутундусу алынган.

Озун-озу баалоодогу билим сапатын текшеруунун жыйынтыктары:

Предметтер

6

7

8

9

10

11

1

Кыргыз тил

48%

48%

46%

38%

33,3%

38%

2

Адабият

50%

46%

44%

46%

36%

42%

3

Орус тил

36%

32%

33,3%

29%

28,5%

35%

4

Орус адабият

34%

30%

28%

28%

31%

30,5%

5

Англис тил

32%

29%

34%

28%

30%

28%

6

Математика

28%

31%

33%

29%

27%

32%

7

Информатика

42%

38%

36%

35,5%8

Физика


38%

41%

29%

30%

32%

9

Химия31,5%

27,6%

26,5%

29%

10

Биология

40%

38%

41%

39,5%

32%

30%

11

География

40%

38%

41%

39,5%

32%

30%

12

Кыргызстан тарых

44%

41,5%

45%

44%

38%

42%

13

Адам жана коом
36%

32,5%

38%

14

Дуйно тарыхы


41,5%

45%

44%

38%

42%Педагогикалык кенеште, усулдук бирикменин кенешинде мугалимдердин ишмердуулугу, окуучулардын ишмердуулугуно предметтер боюнча билим сапаты анализденет, осуу динамикасы корсотулот.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей