СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана онугушу.

Категория: История

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Текшерилди»                                  Класс:11           Сабактын тиби: Аралаш сабак

ОББ:                                                       Предмет:    Кыргызстан   тарыхы

«_____»______________-жыл        

Сабактын темасы: Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана онугушу.

Сабактын тиби:  Билимин  өркүндөтүү  жана  жаңы  теманы  өздөштүрүү сабагы.

Сабактын формасы:  Топтордо  иштөө.

Сабактын жабдылышы: Окуу  куралдары, батман, маркер, техникалык  жабдуулар.

Сабактын максаты:

Билим беруучулук: Орто Азияны улуттук мамлекеттуулукко болуу, Кара Кыргыз автономиялуу мамлекетинин тузулушу, «Отузчулардыг каты» жонундо тапшырмаларды аткаруу аркылуу кенири тушунук алышат.

 Тарбиялык:И. Айдарбековдун, Ю.Абдрахмановдун,А.Орозбековдун мамлекет учун жасаган иштери менен таанышуу аркылуу окуучулар шыктануу менен патриоттуулукка тарбияланышат.

Онуктуруучулук:

Текст менен иштоо, маанилуулорун тандай билуу, ылдам жооп таба билуу, таанып билуучулук жондомун  онуктурушот.

Сабактын  жүрүшү:

 Уюштуруу: 1  Класстын тазалыгына көңүл буруу, иш ордун уюштуруу.

                       2  Окуучуларды толуктоо, топторго бөлүү.

                       3  Жагымдуу маанай түзүү “өзүнө комплимент айтуу”

Максаты: Окуучулар бири бирин жакшы сапаттарын  байкап бири бирин колдошот, класста  оң  атмосфера түзүү.

 1.  Отулгон теманы кайталоо: Суроо жооп аркылуу үй тапшырмасы  суралат. ( Чынжырча оюну аркылуу)
 2. Тема  жана күтүлүүчү натыйжаларды

 Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана онугушу

 1-кадам:Окуучуларга текст таратылат . Алар текстти окуп белгилуу даталарды кызыктуу суроо пайда кылган цитаталарды , негизги окуяларды, карточкалардын бир бетине жазып экинчи бетине аларга жооп жазышат(5-6 мин). №1-тиркеме

№1-тиркеме

Эки болуктуу кундолук

Цитата

Коментарий

 

 

 

 

 

 

2-кадам: Берилген убакыт буткондо баасы аз же каалаган окуучулардан бироо жазган цитатаны окуйт, бирок артындагы жообун окубайт. Окуган окуучу башка окуучулардан цитатага тушундурмо беруусун сунуш кылат. Окуучулар туура жооп бере алышпаса акырында, озу жообун окуп айтып берет. Андан кийин башка окуучу суроолорду окуп, ушундай жол менен улана берет. Таратылган тексттеги маанилуу маалыматтардын бары айтылгандан кийин же убакытка жараша  суроо жооп токтотулат.

3-кадам:   №2-тиркеме таратылып берилет. Жуптар тиркемедеги суроолорго жооп беришип,баасы аз окуучулар оз иштерин окуп тушундуруп беришет(4-5 мин) жана калгандары кошумчалап талкуу журот.

 

 

№2-тиркеме

Кыргызстанда Автономдуу Советтик Социалисттик республикага айлантуунун негизги себеби эмнеде?

«Уч башкаруу» деген эмне?

Кыргыз АССРнын I съезддин кандай чечимдер кабыл алынды?

Мыйзам чыгаруу бийлиги кантип каталды?

Эл Комиссарлар Совети кандай иштерди аткарган?

Союздук республика статусуна ээ болуу Кыргызстан учун кандай мумкунчулукторго жол ачты?

Бышыктоо: 4-кадам: Жуптарга №3-4-тиркемелер таратылып берилет. Тапшырманы аткарып буткондо , оз иштерин окуп , тушундуруп беришет(10-15 мин).

№3-тиркеме

Партиялык кызматтарды кызматкерлер менен дал келтир

А)РКП(б)нын Кыргыз  обкомунун партиялык бюросунун 1-секретары

1.Ж.Абдрахманов

Б) РКП(б)нын Кыргыз  обкомунун партиялык бюросунун 2-секретары

2.А.Орозбеков

В) РКП(б)нын Кыргыз  революциялык комитетинин торогасы

3.И.Айдарбеков

Г)Областык аткаруу комитетинин Президиумунун  торогасы

4.Р.Кудайкулов

 

М.Каменский

Жооп:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

№4-тиркеме

Кахуут оюнун ойнотуу

                                        

Билимдерин баалоо: Миллионер оюну аркылуу баалоо.

Уйго тапшырма беруу: Окуп келуу

Просмотр содержимого документа
«Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана онугушу.»

Тема: Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана өнүгүшү

Тема:

Кыргыз мамлекетинин

негизделиши жана өнүгүшү

Сабактын максаты: Кыргыз мамлекетинин негизделишиндеги карама-каршылыктарды талдайсыңар; «отузчулардын» каты жана алардын иш аракеттери менен таанышасыңар; Кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнүн тарыхый маанисин аныктайсыңар;

Сабактын максаты:

 • Кыргыз мамлекетинин негизделишиндеги карама-каршылыктарды талдайсыңар;
 • «отузчулардын» каты жана алардын иш аракеттери менен таанышасыңар;
 • Кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнүн тарыхый маанисин аныктайсыңар;
СССРдин түзүлүшү

СССРдин түзүлүшү

 Кайрылуу башка улуттар менен катар (өзбектер, түркмөндөр, тажиктер, кайсак-кыргыздар) кара-кыргыздарды өзүнчө улут катары таануу; партиялык жана мамлекеттик бийликке кара-кыргыз эмгекчилерин кеңири тартуу; кара-кыргыз эмгекчилеринин арасында маданий-агартуу иштерин жүргүзүүгө жана биринчи кезекте окуу китептери менен куралдарын эне тилинде чыгарууга мамлекеттен каражат бөлүү.

Кайрылуу

 • башка улуттар менен катар (өзбектер, түркмөндөр, тажиктер, кайсак-кыргыздар) кара-кыргыздарды өзүнчө улут катары таануу;
 • партиялык жана мамлекеттик бийликке кара-кыргыз эмгекчилерин кеңири тартуу;
 • кара-кыргыз эмгекчилеринин арасында маданий-агартуу иштерин жүргүзүүгө жана биринчи кезекте окуу китептери менен куралдарын эне тилинде чыгарууга мамлекеттен каражат бөлүү.
Түркстан АССР Фергана Самарканд Сыр-Дарыя Жети-Суу 1924-ж. 10-март Түркстан Борбордук аткаруу комиеттинин чечими Казак АССР Түркмөн ССР Өзбек ССР Кара-кыргыз авт. обл. Тажик автон. обл.

Түркстан АССР

Фергана

Самарканд

Сыр-Дарыя

Жети-Суу

1924-ж. 10-март Түркстан Борбордук аткаруу комиеттинин чечими

Казак АССР

Түркмөн ССР

Өзбек ССР

Кара-кыргыз авт. обл.

Тажик автон. обл.

Кара Кыргыз Автономиялуу областынын түзүлүшү

Кара Кыргыз Автономиялуу

областынын түзүлүшү

Фергана областынан: Ош уезди. Анжиян уездинен 10 болуштук, Наманган уездинен 10 болуштук, Кокон уездинен 2 болуштук Жети-Суу областынан: Каракол, Пишпек, Нарын Сыр -Дарыя областынын: Олуя-Ата уездинен 14 болуштук Обл. Парт.бюро.катчысы: Ж.Абдархманов 828,3миң адам Анын 63,5% кыргыздар, 15,4% өзбектер, 16,8% орустар, 4,3% башка улуттар 1924.14.10. Кара-Кыргыз автономиялуу областы Аянты: 200миң чарчы км. Ревкомдун төрагасы: И.Айдарбеков Обл. Аткаруу ком. төрагасы: А.Орозбеков

Фергана областынан: Ош уезди. Анжиян уездинен 10 болуштук, Наманган уездинен 10 болуштук, Кокон уездинен 2 болуштук

Жети-Суу областынан: Каракол, Пишпек, Нарын

Сыр -Дарыя областынын: Олуя-Ата уездинен 14 болуштук

Обл. Парт.бюро.катчысы: Ж.Абдархманов

828,3миң адам

Анын 63,5% кыргыздар, 15,4% өзбектер,

16,8% орустар, 4,3% башка улуттар

1924.14.10. Кара-Кыргыз автономиялуу

областы

Аянты: 200миң

чарчы км.

Ревкомдун төрагасы:

И.Айдарбеков

Обл. Аткаруу ком. төрагасы:

А.Орозбеков

1924-ж.10-мартта Түркстан Борбордук Аткаруу Комитетинин кеңешмесинде И.Арабаев кандай сунуш киргизген? 1. Түркстандын курамына кошулуу 3. Түркстанга жэ РСФСРге кошулууну өзү чечүү укугу 2. РСФСРдин курамына кошулуу 4. Казак АССРнын курамына кошулуу

1924-ж.10-мартта Түркстан Борбордук Аткаруу Комитетинин кеңешмесинде И.Арабаев кандай сунуш киргизген?

1. Түркстандын курамына кошулуу

3. Түркстанга жэ РСФСРге кошулууну өзү чечүү укугу

2. РСФСРдин курамына кошулуу

4. Казак АССРнын курамына кошулуу

Жаңы түзүлө турган Кара-Кыргыз АО РСФСРге кошулушун жактаган топ: 1. Р.Кудайкулов жана аны колдогон казак кызматкерлери 2. А.Сыдыков, И.Арбаев, Ж.Абдрахманов

Жаңы түзүлө турган Кара-Кыргыз АО РСФСРге кошулушун жактаган топ:

1. Р.Кудайкулов жана аны колдогон казак кызматкерлери

2. А.Сыдыков, И.Арбаев, Ж.Абдрахманов

Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын түзүлүшүнүн тарыхый маанисин белгилегиле? а. Кыргыздардын бир улуттук мамлекетке биригиши б. Кыргыз элинин улут болуп калыптанышына в . Улуттук мамлекетүүлүктү андан ары өнүктүрүүгөө г. Башка мамлекеттер менен теңтайлашуусуна 1.абг 2.авг 3.бвг 4.абв

Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын түзүлүшүнүн тарыхый маанисин белгилегиле?

а. Кыргыздардын бир улуттук мамлекетке биригиши

б. Кыргыз элинин улут болуп калыптанышына

в . Улуттук мамлекетүүлүктү андан ары өнүктүрүүгөө

г. Башка мамлекеттер менен теңтайлашуусуна

1.абг

2.авг

3.бвг

4.абв

КАССРдын түзүлүшү

КАССРдын түзүлүшү

Конституция КАССР

Конституция КАССР

СССРдин курамында кыргыздардын улуттук мамлекеттүүлүгү качан башталган? 1. 1927-ж.7-12-мартта Кыргыз АССРне айланткан уюштуруу сьездинен баштап 2. 1924-ж.14-октябрда РСФСРдын курамында Кара-Кыргыз АО түзүлүшүнөн баштап 3. 1925-ж. майда Кыргыз АО болуп түзүлүшүнөн кийин 4. 1991-ж. 31-августа Кыргыз Республикасынын жарыяланышы менен

СССРдин курамында кыргыздардын улуттук мамлекеттүүлүгү качан башталган?

1. 1927-ж.7-12-мартта Кыргыз АССРне айланткан уюштуруу сьездинен баштап

2. 1924-ж.14-октябрда РСФСРдын курамында Кара-Кыргыз АО түзүлүшүнөн баштап

3. 1925-ж. майда Кыргыз АО болуп түзүлүшүнөн кийин

4. 1991-ж. 31-августа Кыргыз Республикасынын жарыяланышы менен

1925-ж. “отуздун каты”- бул... 1. М.Каменскийдин жеке бийлигине каршы уюшулган кат 2. партиялык аппараттын топтук күрөшү 3. большевиктер партиясынын багытын жактаган кат 4. улуттук-территориялык бөлүштүрүүгө нааразычылык кат

1925-ж. “отуздун каты”- бул...

1. М.Каменскийдин жеке бийлигине каршы уюшулган кат

2. партиялык аппараттын топтук күрөшү

3. большевиктер партиясынын багытын жактаган кат

4. улуттук-территориялык бөлүштүрүүгө нааразычылык кат

1936-ж. 5-декабрда...түзүлдү. 1. Кара-Кыргыз автономиялуу областы 3. Кыргыз Республикасы 2. Кыргыз АССР 4. Кыргыз ССР

1936-ж. 5-декабрда...түзүлдү.

1. Кара-Кыргыз автономиялуу областы

3. Кыргыз Республикасы

2. Кыргыз АССР

4. Кыргыз ССР

Үйгө тапшырма: §13 Окуп келүү Документүү материалдар менен таанышуу Ж.Абдрахманов жөнүндө кыскыча эссе жазгыла

Үйгө тапшырма:

§13 Окуп келүү

Документүү материалдар

менен таанышуу

Ж.Абдрахманов жөнүндө

кыскыча эссе жазгыла


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей