Մասնավոր կրթություն

Тема: Часть 1

Մասնավոր կրթությունը, դրա ռավելություններն ու թերությունները։

Просмотр содержимого документа
«Մասնավոր կրթություն»

հասկացությունն ընդգրկում է և հասկացությունները: " width="640"

հասկացությունն ընդգրկում է և հասկացությունները:

" width="640"

Գիտական ու մանկավարժական գրականության մեջ որպես հոմանիշներ օգտագործվում են նաև այլ անվանումներ ՝

 Մասնավոր դպրոցը՝ որպես կրթության ինստիտուտ, ձևավորվել է 19-րդ դարի կեսերին, երբ մի շարք եվրոպական երկրներ (Ֆրանսիա, Դանիա և այլն) մասնավոր դպրոցների ստեղծման որոշումներ ընդունեցին: Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում մասնավոր դպրոց ստեղծելու իրավունքը օրենքի ուժ ստացավ միայն 20-րդ դարի 40-ական թվականներին: Այսօր մասնավոր դպրոցներ գործում են արևմտյան շատ երկրներում:

Մասնավոր դպրոցը՝ որպես կրթության ինստիտուտ, ձևավորվել է 19-րդ դարի կեսերին, երբ մի շարք եվրոպական երկրներ (Ֆրանսիա, Դանիա և այլն) մասնավոր դպրոցների ստեղծման որոշումներ ընդունեցին: Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում մասնավոր դպրոց ստեղծելու իրավունքը օրենքի ուժ ստացավ միայն 20-րդ դարի 40-ական թվականներին: Այսօր մասնավոր դպրոցներ գործում են արևմտյան շատ երկրներում:

Վերնախավային մոդել Եկեղեցական մոդել Իրավիճակային մոդել Այլընտրանքային մոդել Ըստ դպրոցի ուղղվածության՝ կարելի է առանձնացնել մասնավոր դպրոցների մի քանի տարածված մոդելներ ՝ Փոխհատուցող մոդել Մասնավոր դպրոց Ազգային մոդել

Վերնախավային մոդել

Եկեղեցական մոդել

Իրավիճակային մոդել

Այլընտրանքային մոդել

Ըստ դպրոցի ուղղվածության՝ կարելի է առանձնացնել մասնավոր դպրոցների մի քանի տարածված մոդելներ ՝

Փոխհատուցող մոդել

Մասնավոր դպրոց

Ազգային մոդել

Բրիտանական public school-ներից ամենահայտնին Իտոնն է, որը հիմնվել է Հենրիխ 6-րդ թագավորի կողմից, 1440թ. և մինչև այսօր միակ առաջատար դպրոցն է, որտեղ պատրաստում են ապագա քաղաքագետներ, իրավաբաններ, գործարարներ: Վերջին 200 տարիների ընթացքում Անգլիայի 36 վարչապետներից 18-ը եղել են իտոնականներ: Դպրոցի շրջանավարտների մեջ մեծ թիվ են կազմում նաև խորհրդարանի անդամները: Դպրոցը սերտ կապեր է պահպանում նաև արքայական տան հետ: Վերջում նշենք, որ ուսման տարեկան վարձը կազմում է 1200 ֆունտ ստեռլինգ:
 • Բրիտանական public school-ներից ամենահայտնին Իտոնն է, որը հիմնվել է Հենրիխ 6-րդ թագավորի կողմից, 1440թ. և մինչև այսօր միակ առաջատար դպրոցն է, որտեղ պատրաստում են ապագա քաղաքագետներ, իրավաբաններ, գործարարներ: Վերջին 200 տարիների ընթացքում Անգլիայի 36 վարչապետներից 18-ը եղել են իտոնականներ: Դպրոցի շրջանավարտների մեջ մեծ թիվ են կազմում նաև խորհրդարանի անդամները: Դպրոցը սերտ կապեր է պահպանում նաև արքայական տան հետ: Վերջում նշենք, որ ուսման տարեկան վարձը կազմում է 1200 ֆունտ ստեռլինգ:
Գերմանիայում դպրոցական համակարգի ոչ պետական հատվածին ավանդաբար այնքան էլ մեծ նշանակություն չի տրվում: Այսօր այն ներկայանում է ուսումնական հաստատությունների հետևյալ ձևերով. հռոմեա-կաթոլիկական դպրոցներ (59%), լյութերա-բողոքական դպրոցներ (16,8%), Ազատ աջակցության դպրոցների ընկերություն (12%), վալդորֆյան դպրոցներ (11,5%), դպրոց-ինտերնատներ (0,6%), մասնավոր մասնագիտական դպրոցներ (0,1%):
 • Գերմանիայում դպրոցական համակարգի ոչ պետական հատվածին ավանդաբար այնքան էլ մեծ նշանակություն չի տրվում: Այսօր այն ներկայանում է ուսումնական հաստատությունների հետևյալ ձևերով. հռոմեա-կաթոլիկական դպրոցներ (59%), լյութերա-բողոքական դպրոցներ (16,8%), Ազատ աջակցության դպրոցների ընկերություն (12%), վալդորֆյան դպրոցներ (11,5%), դպրոց-ինտերնատներ (0,6%), մասնավոր մասնագիտական դպրոցներ (0,1%):
Դանիայում առաջին մասնավոր դպրոցներն սկսեցին գործել 1850թ.: Այսօր երկրում գործում է մոտ 400 մասնավոր դպրոց, որտեղ սովորում է բնակչության ընդհանուր թվի 10%-ը: Դանիայում մասնավոր դպրոցն իրավունք ունի գործելու, եթե այնտեղ սովորում են 12-ից ոչ պակաս աշակերտներ: Դպրոցի ստեղծման ժամանակ միայն ծնողներն իրավունք ունեն որոշելու, թե ինչպիսին պետք է լինեն նրա կառուցվածքը, կրթության բովանդակությունն ու սկզբունքները, ուսումնական դասընթացների ծավալը:
 • Դանիայում առաջին մասնավոր դպրոցներն սկսեցին գործել 1850թ.: Այսօր երկրում գործում է մոտ 400 մասնավոր դպրոց, որտեղ սովորում է բնակչության ընդհանուր թվի 10%-ը: Դանիայում մասնավոր դպրոցն իրավունք ունի գործելու, եթե այնտեղ սովորում են 12-ից ոչ պակաս աշակերտներ: Դպրոցի ստեղծման ժամանակ միայն ծնողներն իրավունք ունեն որոշելու, թե ինչպիսին պետք է լինեն նրա կառուցվածքը, կրթության բովանդակությունն ու սկզբունքները, ուսումնական դասընթացների ծավալը:
ԱՄՆ-ի կրթական համակարգում մասնավոր հատվածը գրավում է բավականին մեծ տեղ: Ամերիկյան սկզբնական ու միջնակարգ դպրոցների մոտ 25%-ը մասնավոր են: 1971թ. Երկրում ստեղծվեց Մասնավոր դպրոցների ամերիկյան խորհուրդ՝ ընդգրկելով 13 ընկերություն: Ամերիկյան կրթական համակարգում ամենահեղինակավոր մասնավոր դպրոցները համարվում են անկախ դպրոցները (independent schools) : Այսօր երկրում նրանց թիվը հասնում է հինգ հազարի, որոնց թվում կան հարյուրավոր վերնախավային դպրոցներ:

ԱՄՆ-ի կրթական համակարգում մասնավոր հատվածը գրավում է բավականին մեծ տեղ: Ամերիկյան սկզբնական ու միջնակարգ դպրոցների մոտ 25%-ը մասնավոր են:

1971թ. Երկրում ստեղծվեց Մասնավոր դպրոցների ամերիկյան խորհուրդ՝ ընդգրկելով 13 ընկերություն:

Ամերիկյան կրթական համակարգում ամենահեղինակավոր մասնավոր դպրոցները համարվում են անկախ դպրոցները (independent schools) : Այսօր երկրում նրանց թիվը հասնում է հինգ հազարի, որոնց թվում կան հարյուրավոր վերնախավային դպրոցներ:

: " width="640"

Մասնավոր ուսումնական հաստատությունները գործում են ոչ միայն միջնակարգ, այլև բարձրագույն դպրոցների շրջանակներում: Համեմատաբար լայն տարածում ստացան մասնավոր դպրոցների երկու ուղղություններ՝ վերնախավային և նորարական:

 • Մի շարք երկրներում զուգահեռաբար իրականացվում է համալսարանական կրթության երկու ձև՝ վերնախավային և մասսայական: Այսպես՝ բրիտանական բարձրագույն դպրոցում յոթ դար շարունակ գոյություն է ունեցել երկու բարձունք՝ Օքսվորդ (1214) և Քեմբրիջ (1318) , որոնք շատ վաղուց ներառվել են միմյանց մեջ և գիտական գրականության մեջ հաճախ ենք հանդիպում նրանց բնութագրող նույն հասկացությունը՝ :
Գիտական գրականության մեջ տարբերում են երկու հասկացություններ՝ Հետազոտա-կան համալ-սարան Վերնախավա- յին համալ-սարան

Գիտական գրականության մեջ տարբերում են երկու հասկացություններ՝

Հետազոտա-կան համալ-սարան

Վերնախավա-

յին համալ-սարան

ԱՄՆ-ի սթենֆորդյան համալսարանը բացվել է մոտ 100 տարի առաջ և հանդիսանում է ամերիկայն հինգ հեղինակավոր բուհերից մեկը: Ուսանողների ընտրության չափանիշ են հանդիսանում նրանց ակադեմիական հաջողությունները: Բուհը դիմորդներից առավելություն է տալիս նաև այն շրջանավարտներին, ովքեր ներդպրոցական գործունեության մեջ ունեցել են հաջողություններ, աչքի են ընկել կազմակերպչական հաջողություններով, արվեստում ու սպորտում ունեցել են բարձր ցուցանիշներ:

ԱՄՆ-ի սթենֆորդյան համալսարանը բացվել է մոտ 100 տարի առաջ և հանդիսանում է ամերիկայն հինգ հեղինակավոր բուհերից մեկը: Ուսանողների ընտրության չափանիշ են հանդիսանում նրանց ակադեմիական հաջողությունները: Բուհը դիմորդներից առավելություն է տալիս նաև այն շրջանավարտներին, ովքեր ներդպրոցական գործունեության մեջ ունեցել են հաջողություններ, աչքի են ընկել կազմակերպչական հաջողություններով, արվեստում ու սպորտում ունեցել են բարձր ցուցանիշներ:

Սթենֆորդը Ամերիկային է տվել 17 տիեզերագնացներ, մեկ նախագահ (Գ. Հուվեր), Կալիֆորնիայի մի քանի նահանգապետեր, քաղաքական բազում հայտնի գործիչներ, նախարարներ, սենատորներ, գործարարներ, Նոբելյան մրցանակի 25 դափնեկիրներ, հայտնի լրագրողներ, խմբագիրներ, դերասաններ, Օսկարի դափնեկիրներ:

Սթենֆորդը Ամերիկային է տվել 17 տիեզերագնացներ, մեկ նախագահ (Գ. Հուվեր), Կալիֆորնիայի մի քանի նահանգապետեր, քաղաքական բազում հայտնի գործիչներ, նախարարներ, սենատորներ, գործարարներ, Նոբելյան մրցանակի 25 դափնեկիրներ, հայտնի լրագրողներ, խմբագիրներ, դերասաններ, Օսկարի դափնեկիրներ:

ՀՀ ՀՀ-ում գործում են 52 մասնավոր դպրոցներ: Պետական բուհեր`  27, Ոչ պետական բուհեր`  41, որից 35-ը հավատարմագրված բուհեր են, իսկ 6-ը՝ ոչ հավատարմագրված հաստատություններ: Ուսանողների քանակը`  95,308, վիճակագրությունը 2011-2012թթ. ուս. տարվա համար է: Աղբյուր` ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:
 • ՀՀ
 • ՀՀ-ում գործում են 52 մասնավոր դպրոցներ:
 • Պետական բուհեր`  27, Ոչ պետական բուհեր`  41, որից 35-ը հավատարմագրված բուհեր են, իսկ 6-ը՝ ոչ հավատարմագրված հաստատություններ: Ուսանողների քանակը`  95,308, վիճակագրությունը 2011-2012թթ. ուս. տարվա համար է: Աղբյուր` ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:
Բարձրագույն կրթական համակարգում կան նաև երկու գլխավոր ներկայացուցչական մարմիններ`  պետական բուհերի Ռեկտորների խորհուրդը  և մասնավոր բուհերի Ռեկտորների խորհուրդը , որոնք նախարարության խորհրդակցական մարմիններն են:

Բարձրագույն կրթական համակարգում կան նաև երկու գլխավոր ներկայացուցչական մարմիններ`  պետական բուհերի Ռեկտորների խորհուրդը  և մասնավոր բուհերի Ռեկտորների խորհուրդը , որոնք նախարարության խորհրդակցական մարմիններն են:

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՕՔՍՎՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 1214
 • ՕՔՍՎՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 1214
ՔԵՄԲՐԻՋԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 1318
 • ՔԵՄԲՐԻՋԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 1318
ՀԱՐՎՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 • ՀԱՐՎՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՍԹԵՆՖՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 • ՍԹԵՆՖՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ԻՏՈՆ    ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ԻՏՈՆ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ
 • ՎԻՆՉԵՍՏՐ


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей