СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентація до уроку геометрія 11 клас:Рух у просторі. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиц..

Категория: Математика

Нажмите, чтобы узнать подробности

формування знань учнів про перетворення симетрії в просторі та застосування знань до розв'язування задач.

Просмотр содержимого документа
«Презентація до уроку геометрія 11 клас:Рух у просторі. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиц..»

Рух у просторі. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці.

Рух у просторі. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці.

Математичний диктант. Дано трикутник АВС: варіант 1 — А (2; 0; 2), В (2; 2; 0), С (0; -2; 2); варіант 2 — А (2; 0; 0), В (2; - 2; 2), С (0; - 2; 0). Точки K, L, M — середи­ни сторін АВ , AC , BC (рис. 256). Користуючись зображенням, запишіть:

Математичний диктант.

 • Дано трикутник АВС:
 • варіант 1 — А (2; 0; 2), В (2; 2; 0), С (0; -2; 2);
 • варіант 2 — А (2; 0; 0), В (2; - 2; 2), С (0; - 2; 0).
 • Точки K, L, M — середи­ни сторін АВ , AC , BC (рис. 256).
 • Користуючись зображенням, запишіть:
1) координати точки К; (2 бали) 2) координати точки L; (2 бали) 3) координати точки М; (2 бали) 4) довжину середньої лінії KL; (2 бали) 5) довжину медіани AM; (2 бали) 6) координати точки D, якщо чотирикутник ABCD — паралелограм. (2 бали ).

1) координати точки К; (2 бали)

2) координати точки L; (2 бали)

3) координати точки М; (2 бали)

4) довжину середньої лінії KL; (2 бали)

5) довжину медіани AM; (2 бали)

6) координати точки D, якщо чотирикутник ABCD — паралелограм.

(2 бали ).

Відповідь. Варіант 1. 1) К (2; 1; 1); 2) L (1; -1; 2); 3) M(1; 0; 1); 4) KL = ; 5) AM = ; 6) D(0; -4; 4). Варіант 2. 1) К (2; - 1; 1) ; 2) L(1; -1; 0); 3) M(1; -2; 1); 4) KL = ; 5) АМ = ; 6) D(0; 0; -2).

Відповідь.

 • Варіант 1.
 • 1) К (2; 1; 1);
 • 2) L (1; -1; 2);
 • 3) M(1; 0; 1);
 • 4) KL = ;
 • 5) AM = ;
 • 6) D(0; -4; 4).
 • Варіант 2.
 • 1) К (2; - 1; 1) ;
 • 2) L(1; -1; 0);
 • 3) M(1; -2; 1);
 • 4) KL = ;
 • 5) АМ = ;
 • 6) D(0; 0; -2).
Рух у просторі  Теорема 1. Точки, які лежать на прямій, під час руху переходять у точки, які лежать на прямій, і зберігається порядок їх взаємного розміщення. Наслідок. Рух відображає пряму на пряму, промінь — на промінь, відрізок — на відрізок, що дорівнює даному. Рухом у просторі називається перетворення, при якому зберігають­ся відстані між точками. Загальні властивості рухів.

Рух у просторі

 • Теорема 1.
 • Точки, які лежать на прямій, під час руху переходять у точки, які лежать на прямій, і зберігається порядок їх взаємного розміщення.
 • Наслідок. Рух відображає пряму на пряму, промінь — на промінь, відрізок — на відрізок, що дорівнює даному.
 • Рухом у просторі називається перетворення, при якому зберігають­ся відстані між точками. Загальні властивості рухів.
Теорема 2.  Рух відображає трикутник на трикутник, що дорівнює даному.

Теорема 2.

 • Рух відображає трикутник на трикутник, що дорівнює даному.
Наступна теорема характеризує нову властивість руху в просторі. Теорема 3 . Рух відображає площину на площину.

Наступна теорема характеризує нову властивість руху в просторі. Теорема 3 .

 • Рух відображає площину на площину.
Дві фігури називаються рівними, якщо вони суміщаються рухом.

Дві фігури називаються рівними, якщо вони суміщаються рухом.

Поняття симетрії відносно точки в просторі Означення симетрії відносно точки, відоме з планіметрії, залишаєть­ся правильним і для стереометрії. Точки А і А, називаються симетричними відносно точки О, якщо точка О — середина відрізка AA 1 . Перетворення, при якому кожна точка даної фігури відображається на точку, симетричну їй відносно точки О, називається симетрією відносно точки О, або центральною симетрією.

Поняття симетрії відносно точки в просторі

 • Означення симетрії відносно точки, відоме з планіметрії, залишаєть­ся правильним і для стереометрії.
 • Точки А і А, називаються симетричними відносно точки О, якщо точка О — середина відрізка AA 1 . Перетворення, при якому кожна точка даної фігури відображається на точку, симетричну їй відносно точки О, називається симетрією відносно точки О, або центральною симетрією.
 Якщо симетрія відносно деякої точки О відображає дану фігуру на ту саму фігуру, таку фігуру називають центра­льно-симетричною, а точку О — її центром симетрії. Наприклад, центра­льно-симетричною фігурою є прямокутний паралелепіпед, точка пере­тину його діагоналей — центр симетрії (рис. 258).

Якщо симетрія відносно деякої точки О відображає дану фігуру на ту саму фігуру, таку фігуру називають центра­льно-симетричною, а точку О — її центром симетрії. Наприклад, центра­льно-симетричною фігурою є прямокутний паралелепіпед, точка пере­тину його діагоналей — центр симетрії (рис. 258).

Поняття симетрії відносно прямої у просторі  Точки А і А 1 називаються симетрич­ними відносно прямої l, якщо пряма l проходить через середину відрізка АА 1 і перпендикулярна до нього (рис. 260). Перетворення, яке відображає кожну точ­ку фігури на точку, симетричну їй відносно даної прямої, називається симетрією віднос­но прямої (або осьовою симетрією).

Поняття симетрії відносно прямої у просторі

 • Точки А і А 1 називаються симетрич­ними відносно прямої l, якщо пряма l проходить через середину відрізка АА 1 і перпендикулярна до нього (рис. 260).
 • Перетворення, яке відображає кожну точ­ку фігури на точку, симетричну їй відносно даної прямої, називається симетрією віднос­но прямої (або осьовою симетрією).
Поняття симетрії відносно площини  Точки А і A 1 називаються симетричними відносно площини α , якщо ця площина перпендикулярна до відрізка АА 1 і ділить його пополам (рис. 262). Перетворення, при якому кожна точка даної фі­гури відображається на точку, симетричну їй відносно площини α, називається симетрією відносно площини α . Якщо перетворення симетрії відносно площини а переводить фігуру в себе, то фігура називається симетричною відносно площини α , а площина α нази­вається площиною симетрії.

Поняття симетрії відносно площини

 • Точки А і A 1 називаються симетричними відносно площини α , якщо ця площина перпендикулярна до відрізка АА 1 і ділить його пополам (рис. 262). Перетворення, при якому кожна точка даної фі­гури відображається на точку, симетричну їй відносно площини α, називається симетрією відносно площини α . Якщо перетворення симетрії відносно площини а переводить фігуру в себе, то фігура називається симетричною відносно площини α , а площина α нази­вається площиною симетрії.
Паралельне перенесення у просторі. Означення паралельного перенесення в стереометрії нічим не відрізняється від планіметричного . Паралельним перенесенням фігуры F у напрямку променя OA на відстань a називають перетворення, унаслідок якого кожна точка X фігури F переходить у точку X′ фігури F′ так, що промені XX′ і OA є співнапрямленими і XX = a Основна властивість паралельного перенесення у просторі паралельне перенесення у просторі є рухом .

Паралельне перенесення у просторі.

Означення паралельного перенесення в стереометрії нічим не відрізняється від планіметричного .

Паралельним перенесенням

фігуры F у напрямку променя OA на відстань a називають перетворення, унаслідок якого кожна точка X фігури F переходить у точку X′ фігури F′ так, що промені XX′ і OA є співнапрямленими і XX = a Основна властивість паралельного перенесення у просторі паралельне перенесення у просторі є рухом .

Формули паралельного перенесення. Так само, як і на площині, у просторі за умови введення системи координат паралельне перенесення, що переводить точку A ( x ; y ; z ) у точку A ( x ; y ; z ), можна задати формулами: x = x + a , y = y + b , z = z + c , де a , b і c — деякі числа, одні й ті самі для всіх точок простору. Наслідок 1. Паралельне перенесення переводить пряму в паралельну пряму (або в ту саму пряму), відрізок — у рівний йому відрізок, кут — у рівний йому кут. Наслідок 2. Паралельне перенесення переводить площину в паралельну площину (або в ту саму площину).

Формули паралельного перенесення.

 • Так само, як і на площині, у просторі за умови введення системи координат паралельне перенесення, що переводить точку A ( x ; y ; z ) у точку A ( x ; y ; z ), можна задати формулами:
 • x = x + a , y = y + b , z = z + c , де a , b і c — деякі числа, одні й ті самі для всіх точок простору.
 • Наслідок 1. Паралельне перенесення переводить пряму в паралельну пряму (або в ту саму пряму), відрізок — у рівний йому відрізок, кут — у рівний йому кут.
 • Наслідок 2. Паралельне перенесення переводить площину в паралельну площину (або в ту саму площину).
Поворот у просторі. Поворотом фігури F навколо осі a на кут β називають перетворення фігури F у фігуру F ′, при якому кожна точка X фігури F ( X a ) переходить у точку X ′ фігури F ′ так, що ( XAX ) a , AX = AX і  XAX = , де A — точка перетину площини, яка про-ходить через точку X перпендикулярно до прямої a , із прямою a . Основна властивість повороту в просторі: поворот навколо прямої є рухом .

Поворот у просторі.

 • Поворотом фігури F навколо осі a на кут β називають перетворення фігури F у фігуру F ′, при якому кожна точка X фігури F ( X a ) переходить у точку X ′ фігури F ′ так, що ( XAX ) a , AX = AX і  XAX = , де A — точка перетину площини, яка про-ходить через точку X перпендикулярно до прямої a , із прямою a . Основна властивість повороту в просторі: поворот навколо прямої є рухом .


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей