Санарип Академиясы онлайн курсу

Просмотр содержимого документа
«Санарип Академиясы онлайн курсу»

Математика тест

Математика тест

Кымбаттуу балдар!  Таанышып алгыла! Бул Тимка- машинист. Ал өзүнүн паравозунда жүк ташыйт. Белгиленген жерге паравоз тез жетиши үчүн ага силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген сүроолого туура жооп бергиле.

Кымбаттуу балдар!

Таанышып алгыла! Бул Тимка- машинист. Ал өзүнүн паравозунда жүк ташыйт. Белгиленген жерге паравоз тез жетиши үчүн ага силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген сүроолого туура жооп бергиле.

10 Бейшендин 10 жаңгагы болгон. Үчөөнү Айбекке берди Бейшендин канча жаңгагы калды? 13 7

10

Бейшендин 10 жаңгагы болгон. Үчөөнү Айбекке берди Бейшендин канча жаңгагы калды?

13

7

5 алма жана 4 алмурут. Кутуда 7 алма жана 6 алмурут болгон. Тыйын чычкан 2 алманы жана 2 алмурутту сууруп алды. Кутуда канча алма жана алмурут калды? 4 алма жана 3 алмурут. 9 алма жана 8 алмурут.

5 алма жана 4 алмурут.

Кутуда 7 алма жана 6 алмурут болгон. Тыйын чычкан 2 алманы жана 2 алмурутту сууруп алды. Кутуда канча алма жана алмурут калды?

4 алма жана 3 алмурут.

9 алма жана 8 алмурут.

13 Аизанын 3 сары жана 7 кызыл лентасы бар. Анын бардыгы канча лентасы бар? 10 4

13

Аизанын 3 сары жана 7 кызыл лентасы бар. Анын бардыгы канча лентасы бар?

10

4

4 Айнанын 3 сары жана 7 кызыл лентасы бар. Кызыл лента сарыга караганда канчага ашык? 10 7

4

Айнанын 3 сары жана 7 кызыл лентасы бар. Кызыл лента сарыга караганда канчага ашык?

10

7

10 Анара 6 жумуртка алмак. Бирок ал 10 жумуртка менен 1 куту алды. Анара канчага ашык жумуртка алган? 6 4

10

Анара 6 жумуртка алмак. Бирок ал 10 жумуртка менен 1 куту алды. Анара канчага ашык жумуртка алган?

6

4

5 6+2-3=? 8 11

5

6+2-3=?

8

11

9 8-6+5=? 7 5

9

8-6+5=?

7

5

- 4+6 ? 4+3=3 = +

-

4+6 ? 4+3=3

=

+

+ 3+5?3+2=13 - =

+

3+5?3+2=13

-

=

4 Клара 7 жашта. Сиңдиси 3 жашка кичүү. Сиңдиси канча жашта? 7 10

4

Клара 7 жашта. Сиңдиси 3 жашка кичүү. Сиңдиси канча жашта?

7

10

Рахмат!

Рахмат!


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей