Задачі на знаходження молекулярної формули органічної сполуки за рівнянням хімічної реакції

Категория: Химия

Добірка завдань з означеної теми може бути використана для підготовки до ЗНО

Просмотр содержимого документа
«Задачі на знаходження молекулярної формули органічної сполуки за рівнянням хімічної реакції»

Задачі на знаходження молекулярної формули органічної сполуки за рівнянням хімічної реакції


Алкани

1. У результаті спалювання  448  л  алкану  утворилось 134,4 л вуглекислого газу (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С3Н8)

2. На спалювання 22,4 л алкану витрачається 78,4 л кисню (н. у.). Визначить формулу вуглеводню. (С2Н6)

3. Об’єм кисню, що витрачається на спалювання 22,4 л алкану, на 89,6 л більший, ніж об’єм вуглекислого газу, що утворюється при цьому (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С7Н16)

4. Об’єм карбон(ІV) оксиду, що утворився при спалюванні 22,4 л алкану, на 112 л менший ніж об’єм кисню, що витрачається при цьому (н.у). Знайдіть формулу алкану. (С9Н20)

5. При пропусканні над розжареним вугіллям карбон(ІV) оксиду, добутого спалюванням 2,24 л алкану, одержали 13,44 л карбон(ІІ) оксиду (н.у). Встановіть формулу сполуки, якщо вугілля було в надлишку, а масова частка виходу продуктів реакції складала 100%. (С3Н8)


Алкени

1. Алкен масою 4,2 г приєднує 16 г брому. Знайдіть молекулярну формулу сполуки, складіть структурну. (С2Н4)

2. Етиленовий вуглеводень масою 5,6 г приєднав 4,48 л гідроген хлориду (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С2Н4)

3. Алкен масою 16,8 г приєднує 6,72 л гідроген броміду (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки, складіть структурну формулу. (С4Н8)

4. Алкен масою 2,8 г приєднав 2,24 л хлору (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С2Н4)

5. Визначте формулу етиленового вуглеводню, якщо 7 г його знебарвлюють 80 г бромної води з масовою часткою брому 20%? (С5Н10)

6. Алкен масою 7 г приєднує бромоводень, об’єм якого дорівнює об’єму метану масою 2 г (н.у.). Визначте формулу алкену. (С4Н8)

7. На спалювання 11,2 л етиленового вуглеводню витрачається 33,6 л кисню (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С2Н4)


Алкіни

1. Ацетиленовий вуглеводень масою 4 г повністю прореагував із 4,48 л хлороводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С4Н6)

2. Алкін масово 6,8 г повністю прореагував із 32 г брому. Встановіть молекулярної формулу сполуки. (С5Н8)

3. Алкін масою 2,7 г повністю прореагував із 2,24 л бромоводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С4Н6)

4. Вуглекислого газу, що виділився при спалюванні 0,25 моль ацетиленового вуглеводню (н.у.), вистачило на утворення 100 г кальцій карбонату. Виведіть формулу вуглеводню. (С4Н6)

5. Вуглекислий газ, що виділився при спалюванні 0,25 моль ацетиленового вуглеводню, пропустили через розжарене вугілля. При цьому утворилось 33,6 л (н.у.) карбон(ІІ) оксиду. Назвіть формулу вуглеводню. (С3Н4)
Арени

1. На спалювання гомолога бензену кількістю речовини 1 моль  кисню витрачається на 23,4 л (н.у.) більше, ніж утворюється при цьому вуглекислого газу. Визначте формулу вуглеводню. (С7Н8)

2. При спалюванні ароматичного вуглеводню кількістю речовини 1 моль утворилась вода кількістю речовини у 2,5 рази меншою від кількості речовини кисню, витраченого на спалювання. Визначте формулу сполуки. (С6Н6)


Спирти

1. При взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 59,2 г з надлишком металічного натрію утворився водень об’ємом 8,96 л (н.у.). Знайдіть формулу спирту. (С4Н9ОН)

2. При взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 40,8 г з надлишком металічного натрію утворився водень об’ємом 4,48 л (н.у.). Знайдіть формулу спирту.(С6Н13ОН)

3. Дегідратацією насиченого одноатомного спирту масою 30 г одержали 10,08 л алкену (н.у.). Знайдіть формулу спирту, якщо практичний вихід алкену становив 90%. (С3Н7ОН)

4. Насичений одноатомний спирт масою 135,2 г реагує без залишку з натрієм, масою 9,2 г. Встановіть формулу спирту. (С2Н5ОН)

5. При окисненні одноатомного насиченого спирту масою 53,56 г за допомогою купрум(ІІ) оксиду одержали 46,11 г альдегіду. Вихід альдегіду становив 90%. Визначте формулу спирту. (С2Н5ОН)


Альдегіди

1. При дії амоніачного розчину арґентум(І) оксиду на 2,2 г насиченого альдегіду виділилось 10,8 г срібла. Знайдіть формулу альдегіду. (С2Н4О)

2. На  відновлення  альдегіду масою 23,2 г витрачається водень об’ємом  8,96 л (н.у.).Встановіть формулу альдегіду. (С3Н6О)

3. При дії амоніачного розчину арґентум(І) оксиду на 0,52 г насиченого альдегіду здобули 1,25 г срібла. Макова частка виходу продукту становила 80 % від теоретично можливого. Визначте молекулярну формулу альдегіду.

4. При окисненні 58,66 г насиченого одноатомного спирту купрум(ІІ) оксидом утворилося 46,11 г альдегіду. Масова частка виходу альдегіду становила 90 %. . Визначте молекулярну формулу спирту.


Карбонові кислоти

1. На нейтралізацію одноосновної карбонової кислоти масою 5,92 г витратили розчин натрій гідроксиду масою 8 г з масовою часткою лугу 40 %. Визначте молекулярну формулу кислоти. (С3Н6О2)

2. Визначити склад і будову насиченої одноосновної карбонової кислоти, якщо на нейтралізацію 7,04 г цієї кислоти необхідно витратити 16,95 мл розчину калій гідроксиду, густина якого 1,18 г/см3, а масова частка лугу в ньому 22,1 %. (С3Н7СООН)

3. При гідролізі 7,42 г деякого ефіру отримано 3,22 г одноосновної карбонової кислоти і 6,72 г одноатомного спирту. Який ефір був узятий для гідролізу?


Нітрогенвмісні органічні сполуки

Первинний алкіламін масою 15,5 г може нейтралізувати 500 г розчину з масовою часткою гідроген броміду 8,1 %. Установіть формулу аміну.


Амінокислоти

1. Визначте формулу амінокислоти, 10 г якої можуть прореагувати з 18 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 25 %.

2. Для нейтралізації 7,5 г невідомої амінокислоти знадобилось 16 мл розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20 % (густина 1,25 г/мл). Установіть формулу амінокислоти та наведіть її назву.

3.  Для повного гідролізу дипептиду масою 24 г використали 2,7 г води. Установіть формулу дипептиду, якщо утворилась тільки одна насичена моноамінокислота.

4. На нейтралізацію 103 г одноосновної насиченої моноамінокислоти витратили 133,6 мл розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 32 % та густиною 1,31 г/мл. Визначте формулу кислоти.
Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас