Հոմանիշ / Հականիշ

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Գիտելիքների ստուգման թեստ

Список вопросов теста

Вопрос 1

Ո՞րն է ԱՉԱԼՈՒՐՋ բառի հոմանիշը

Варианты ответов
 • ճարպիկ

 • ուշադիր

 • անհոգ

 • կեղծիք

Вопрос 2

Ո՞րն է ԱՊԱՌԱԺ բառի հոմանիշը

Варианты ответов
 • քամի

 • օթևան

 • ժայռ

 • հույս

Вопрос 3

Ո՞րն է ԱՊԱՎԵՆ բառի հոմանիշը

Варианты ответов
 • անվտանգ

 • քարափ

 • դժբախտ

 • պաշտպան

Вопрос 4

Ո՞րն է ԹԱԳԱՎՈՐ բառի հոմանիշը

Варианты ответов
 • արքա

 • պսակ

 • գահ

 • գերդաստան

Вопрос 5

Ո՞րն է ԸՆԹԱՑԻԿ բառի հոմանիշը

Варианты ответов
 • նվեր

 • ներկա

 • սին

 • հմուտ

Вопрос 6

Ո՞րը ՃՇԳՐԻՏ բառի հոմանիշը չէ

Варианты ответов
 • ստույգ

 • հավաստի

 • աննշան

 • ճշմարիտ

Вопрос 7

Ո՞րը ՈՐՈՏԱԼ բառի հոմանիշը չէ

Варианты ответов
 • գոռալ

 • թնդալ

 • զայրանալ

 • դղրդալ

Вопрос 8

Ո՞րն է ԱՆՈՒՇ բառի հականիշը

Варианты ответов
 • քաղցր

 • հյութեղ

 • անհամ

 • դառը

Вопрос 9

Ո՞րն է ԱՎԵՐԵԼ բառի հականիշը

Варианты ответов
 • կառուցել

 • ժխտել

 • քչանալ

 • անէանալ

Вопрос 10

Ո՞րն է ԳՈՎԵԼ բառի հականիշը

Варианты ответов
 • վստահել

 • չիմանալ

 • վատաբանել

 • նիհարել

Вопрос 11

Նույն կամ մոտ իմաստ ունեցող բառերը կոչվում են ՀԱԿԱՆԻՇ բառեր

Варианты ответов
 • ճիշտ է
 • սխալ է
Сохранить у себя: