СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Кокон хандыгы ВУЗ

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Кокон хандыгы

Список вопросов теста

Вопрос 1

Кокондо элдик толкундоолор качан болгон?

Варианты ответов
 • 1878-ж жазында
 • 1721-ж жазында
 • 1862-жылы жазында
Вопрос 2

Исхак Асан уулу кайсы уруудан чыккан?

Варианты ответов
 • Сарыбагыш
 • Бостон
 • Бугу
Вопрос 3

Кокон хандыгына каршы кыргыздардын алгачкы көтөрүлүшү...

Варианты ответов
 • Талас
 • Нарын
 • Ош
Вопрос 4

Кокон хандыгы каратып алгандан кийин кыргыз дыйкандарынын жана малчыларынын абалында кандай өзгөрүүлөр болгон?

Варианты ответов
 • Салыктан кутулган
 • Эки эзуунун астында калышкан
 • Эркиндикке чыгышкан
Вопрос 5

XVIII к. аягында Түштүк Кыргызстанда Кокон феодалдарына каршы ким активдүү күрөшкөн?

 

Варианты ответов
 • Кудаяр хан
 • Шахрух бий
 • Ажы бий
Вопрос 6

Кокон хандыгына баш ийген кыргыздар салык төлөөдөн тышкары кандай жумуштарды иштөөгө милдеттүү болгон?

 

Варианты ответов
 • Чептерди курушкан,жоокердик милдет аткарышкан
 • Соода иштерин жургузушкон
 • Жол салышкан
Вопрос 7

Кокон хандыгы канчанчы жылдарда кыргыздардын жерин басып алган?

Варианты ответов
 • 1715-1783-ж
 • 1762-1831-ж
 • 1780-1840-ж
Вопрос 8

Кокон хандыгынын акыркы башкаруучусун белгиле.

Варианты ответов
 • Шералы хан
 • Кудаяр хан
 • Алим хан
Вопрос 9

19-кылымдын 2-жарымында чуйдогу кыргыздардын которулушу кимге каршы багытталган?

Варианты ответов
 • Кокон хандыгына
 • Бухара хандыгын
 • Кыргыз манаптарга
Вопрос 10

Кокон хандыгы Туштук Кыргызстанды качан каратып алган?

Варианты ответов
 • 1720-ж
 • 1760-ж
 • 1770-ж
Сохранить у себя:

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!