Олимпиада информатика 9-класс

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
9-класс (кыргыз)

Список вопросов теста

Вопрос 1
 1. Windows” термини кыргызча которгондо
Варианты ответов
 • Ядро
 • Терезе
 • Монитор
Вопрос 2

Графиктик сүрөттөрдү кыймылдатуу, жылдыруу

Варианты ответов
 • презентация
 • слайд
 • анимация
Вопрос 3

Пиктограмма деген эмне?

Варианты ответов
 • фигура
 • белги
 • буйруктар
Вопрос 4

Компьютердин  жабдылышы

Варианты ответов
 • флешка, диск, сканер, телефон
 • системалык блок, монитор, клавиатура, чычкан
 • ноутбук, планшет, диск, карандаш
Вопрос 5

Компьютердик тармактын жардамы менен маалымат (кат) алмашуучу система.

Варианты ответов
 • информация
 • телефон
 • электрондук почта
Вопрос 6

Маалыматты берүүдө “жалган маалымат” дегенди түшүндүрөт.

Варианты ответов
 • информатика
 • робот
 • фэйк
Вопрос 7

Жөнөтүүчүнү тактоого мүмкүн болбогон сиз каалабаган жарнамалык жөнөтмөлөр.    

Варианты ответов
 • жарнама
 • шилтеме
 • спам
Вопрос 8

Электрондук документ деген эмне?

Варианты ответов
 • Бул баардыгы эле чын – бышыгын ажырата албаган жалган жаңылык
 • Бул шек жараткан шилтемелер
 • Бул электрондук алып жүрүүчүдө сакталган документ.
Вопрос 9

...– бул информатиканын бир бөлүмү, ал эсептөө техникасынын жардамы менен графикалык маалыматты алуу, түзүү жана иштетүү ыкмаларын окутат.

Варианты ответов
 • компьютердик графика
 • интернет
 • информатика
Вопрос 10

Түзүү ыкмасы боюнча графикалык сүрөттөлүштү канча топко бөлсөк болот?

Варианты ответов
 • 5
 • 4
 • 3
Вопрос 11

Бул эмне?

Варианты ответов
 • түстөр модели
 • Сүрөттөлүштөр
 • түстүү графика
Вопрос 12

Графикалык сүрөттөлүштөр кандай болуп бөлүнөт?

Варианты ответов
 • чекит, түс, моделдөө
 • текстура, жарыктандыруу, анимация
 • вектордук, фракталдык, растрдык
Вопрос 13

Графикалык редакторлорго кайсылар кирет?

Варианты ответов
 • Microsoft Officе, Nero
 • Promt, PowerPoint
 • AdobePhotoshop, CorelDraw
Сохранить у себя: