Тесты Информатика

информатика сабагынан 1-чейрек үчүн берген тест
26.10.2020 21:49 1
5 «а» класса сш. №5 им. К.Жакыпова
26.10.2020 21:13 1
9-класстар үчүн
26.10.2020 21:09 1
бышыктоо 5класс
26.10.2020 20:31 1
бышыктоо информатика
26.10.2020 20:15 2
5-класстар үчүн чейректик тест
26.10.2020 19:54 1
Информатика 1-чейрек
26.10.2020 19:48 2
Информатика предметинен тесттик суроолор
26.10.2020 19:47 2