Тесты Родной язык и литература

Аналогия.ОРТ
Автор: | Категория: Родной язык и литература
01.03.2021 01:23 4
Сөз түркүмдөрү
Автор: | Категория: Родной язык и литература
28.02.2021 20:41 3
Түшүнүктөр даражасы-салыштырмасы
Автор: | Категория: Родной язык и литература
28.02.2021 17:02 5
Өз билимин текшерүү
Автор: | Категория: Родной язык и литература
28.02.2021 16:57 3
Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү
Автор: | Категория: Родной язык и литература
28.02.2021 14:27 7
Дениз бойлой жорткон ала добот чыгармасы кимге таандык
28.02.2021 08:56 7
Түр байланышы
Автор: | Категория: Родной язык и литература
25.02.2021 15:34 6
Синонимдик байланышка тесттер
Автор: | Категория: Родной язык и литература
25.02.2021 12:26 6