СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

"Акыл ордо" интеллектуалдык оюну

Категория: Внеурочка

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бул таймашка 9-11-класстын окуучулары катыша алат. 3 турдан турат.Ар бир турда озунчо  суроолор берилет .Суроолор  математика, информатика жана физика предметтерин  камтыйт

Просмотр содержимого документа
«"Акыл ордо" интеллектуалдык оюну»Физика,математика,информатика предметтери боюнча

«Акыл ордо »интеллектуалдык оюнунун максаты:

Окуучулардын физика,математика ,информатика сабактарына болгон кызыгуусун жогорулатуу, предмет аралык байланышты чындоо, оз алдынчалуулугун жогорулатуу, алган билимдерин бекемдоо жана билимдерин сыноо,логикалык ой жугуртуусун онуктуруу.

Алып баруучу: Саламатсыздарбы, урматтуу агай-эжекелер, окуучулар, коноктор жана конкурстун катышуучулары.2020-жыл –Аймактарды онуктуруу, олкону санариптештируу жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган, биз озубуздун терен билимибиз, улгулуу журуш-турушубуз менен быйылкы жылга оз салымыбызды кошолу.Илим менен техниканын кун санап осуп жаткандыгы, алган билимдерибизди , компьютерди теориялык жактан билуу менен гана чектелбестен аны практикада иштете билуубуз зарыл экендигин ар бирибиз жакшы билебиз, мамлекетибиз ошондуктан санариптештируу жылы деп белгилегендиги да бекеринен эместир.Мына ошондуктон, билимибизди чындоо максатында 9-11-класстардын ортосунда физика, математика, информатика предметтери боюнча «Акыл ордо»интеллектуалдык оюнун уюштурдук.

Анда эмесе,сахнага катышуучуларды чакырып алсак:

Слайд корсотулуп,9-11- ар бир класстан бирден окуучу чыгат.

Озун тааныштыруу учун катышуучуларга соз берилет(оздорун тааныштыруу менен физика,математика, информатика предметтерине болгон кызыгуусун жана бул конкурска катышуудагы максатын айтышат).

Катышуучулардын билимин баалоо учун калыстар тобу шайланат, сынакты ачып беруу учун соз мектеп директоруна берилет,ал катышуучуларга ийгилик каалоо менен 1-тур башталат.

Сынак 3-турдан турат ,1-тур жалпы суроодон турат, анда ар бир катышуучуга 3 тон суроо берилет:1-суроо: математикадан,2-суроо физикадан,3-суроо информатикадан.Мисалы:

Жалпы суроолор .(ар бир суроо слайд да корсотулуп, алып баруучу тарабынан окулат жана жооп алынган сон, туура жооптор корсотулот)

1-катышуучуга:

1.Координаталар системасын негиздеген математик ким?

1. Фалес б) Декарт (*) в)Пифагор г) Виет

2.Нерсенин салмагы деп эмнени айтабыз?

а) Бул нерсенин жерге тартылуусунун натыйжасында таянычка же асманга аракет эткен куч

б)Бул нерсенин массасы

в) Бул нерсеге аракет этуучу оордук кучу (*)

г) Бул нерседеги молекулалардын саны

3.Белгилуу бир командаларында кайталануусу бар болгон алгоритмди кандай алгоритм деп атайбыз?

а) сызыктуу б)бутактануучу

в) циклдик (*) г) шарттуу

2-катышуучу учун:

1.Бардык бурчтары тик болгон параллелограмм эмне деп аталат?

а) квадрат б)тик бурчтук (*) в) трапеция г) ромб

2.Файл-бул …

а) маалыматтты олчоонун бирдиги

б) ыкчам эстеги программа

в) принтерде басылган текст

г) Дискте аталышы бар программа же маалымат (*)

3.Нерселердин ылдамдыгынын чондугун жана багытын сактоого умтулуу касиети

а) куч

б) инерция (*)

в) масса

г) ылдамдануу

3-катышуучу:1. Бир туз сызыкты бойлото жайгашкан же оз ара параллель векторлор

а) барабар

б) скалярдык

в) коллинеардык (*)

г)туура

2.Корсотулгон документтердин кайсынысы алгоритм болуп эсептелет?

а) техникалык коопсуздук эрежелери

б)банкоматтан акча алуунун инструкциясы (*)

в) сабактардын жугуртмосу(расписаниеси)

г) класстын тизмеси

3.Кучтун таасири астында нерсенин формасынын ,коломунун озгорушу

а) куч

б) деформация (*)

в) импульс

г)энергия

1-турду жыйынтыктоо учун соз калыстарга берилет, анда аз упай топтогон окуучу сынактан

четтетилет, конкурстун шарты боюнча 4 окуучу 2-турга катышууга тийиш.

Эскертуу : эгерде упайлар тен болуп калса , кошумча суроолор берилет.

Музыкалык тыныгуу. 8-класстын окуучу кыздары «Кыргыз бийин» бийлешет.2-тур:Категориялар боюнча

Ар бир окуучу 2-ден категория тандоого укуктуу, ар бир категорияда 8 ден суроо тест формасында тузулгон. Слайддар корсотулот.

Алгебра

1. 20% ти 18 ге барабар болгон сан : а) 90 (*) б) 120 в)80

2. Болуучулорунун саны так болгон 30 дан кичине канча натуралдык сан бар? :

а) 90 (*) б) 120 в)80

3.Толтура суу куюлган чаканын салмагы 12 кг, ал эми жарымына чейин суу куюлган чаканын салмагы 7 кг.Бош чаканын салмагы канча

а) 5 кг б)2 кг (*) в)3 кг

4.Кобойтундусу бирге барабар болгон сандар

а) оз ара тескери сандар(*) б) курама сандар в) жонокой сандарОоба же жок

1. Эгерде берилген натуралдык сандардын акыркы эки цифрасынан тузулгон сан тортко болунсо , анда берилген сан озу тортко болунобу?(ооба)

2. «Бир туз сызыкта жатпаган уч чекиттин бироо гана калган экоонун арасында жатат »-деген суйлом теорема боло алабы?(жок )

3.Ар кандай фигуралар озуно гомотетиялуу болушабы?(ооба)

4.Дени сак адам информациянын 90% коздун жардамында алабы?(ооба)

5.Электрондук таблицада ячейкага сурот тартууга болобу?(жок) д.у.с


ИНФОРМАТИКА1.Коздогон максатка жетуу учун багытталган аракеттерди ишке ашыруу учун аткаруучуга берилген так жана тушунуктуу буйрук

а)алгоритм (*) в)программа б)файл

2.Сырткы алып журуучулор до сакталуучу жана жалпы аталышы менен бириктирилген информация эмне деп аталат?

а)антивирус в)программа б)файл (*)

3.Файлдын атын ким берет?

а)колдонуучу озу (*) б)компьютер в)программа

4.Текст менен иштоочу редактор

а)word (*) б)paint в)excel д.у.с

Тригонометрия

1.tg п\4 канчага барабар?

а) 0 б)1 в)-1

2.тригонометриялык функциялардын кайсынынсы жуп ?

а) синус б) косинус (*) в) тангенс г) котангенс

3.Cosх функциясынын мезгили эмнеге барабар?

а) 2п (*) б) п в) п\2

3.tgх жана ctgх тригонометриялык функциялары кандай фукциялар?

а) тескери (*) б) мезгилдуу в) карама-каршы

4.синус функциясынын графиги кандай аталат?

а) толуктоочу б) синусоида (*) в) ийри г) кайталануучу д.у.с

Физика

1.диэлектриктерге эмнелер кирет?

а) суу б)резина (*) в)жер г)металл

2.Терс заряддалган эн кичине болукчо)

а) нейтрон б)электрон (*) в) протон г)ядро

3.откоргучторго томондогулордун кайсынысы кирет?

а) янтарь б)резина в) аба г)металл(*)

4.Бир аттуу заряддалган болукчолор

а) тартылышат б)туртулушот (*) в)жакын жерде тартылышат,алыс жерде туртулушот г)аракеттенишпейт д.у.сФормулалар

1.Тик бурчтуктун аянтынын формуласы:

а) s=a*b (*) б) s=2a*b в) s=a/b г) s=a+b

2.Уч бурчтуктун периметринин формуласы:

а) p=a*b*c б) p=a+b+c (*) в) s=(a+b)*2 г) p=(a+b)*c

3.Убакытты кантип табабыз?

1. а) s=v*t б) t=s/v (*) в) t= s*v/2 г) t=v/s

4.квадраттык уч мучонун жалпы корунушу :

а) ax^2+bx+c (*) б)v ) ax/2+bx+c в) ) ax^2+c аба г) ) ax^2+bx д.у.с

Геометрия

1.Болмонун коломун кантип табабыз?

а) уч олчомун кобойтобуз б)v=a*b в) v=s+c г) v=s*h

2.геометриялык негизги тушунуктор кайсылар?

а) тегиздик,туз сызык б)кесинди,шоола,чекит в) чекит,туз сызык, тегиздик г)фигуралар

3.далилдоону талап кылган суйлом

а) теорема б)аксиома в) натыйжа

4.бардык жактары барабар болгон торт бурчтук

а) квадрат б) ромб в) тик бурчтук в) параллелограмм д.у.с

Ойлон,изден, тап….

1.Сыйымдуулуктары 3л жана 5л болгон эки идиштин жардамы менен1л суюктукту кантип куюуга болот? (3л 2жолу 5л куйганда , 1л суюктук 3лде калат)

2.Атасы 38 жашта ,уулу 14 жашта.6жыл мурда атасы тапуулунан канча эсе улуу болгон? (4)

3.XII кылымда индиялык математик Бхаскара : «Эки мулктун же эки карыздын кобойтундусу мулк болот,мулк менен карыздын кобойтундусу карыз болот»-деген эрежени кандай сандар учун айткан?(он жана терс сандар)

4.Бир сан ойлонулган.Ага 12ни кошуп ,келип чыккан сумманы 2ге болгондо 10 келип чыккан.Кайсы сан ойлонулган? (8) д.у.с2-турду жыйынтыктоо учун кайрадан соз калыстарга берилет,3-турга 2 окуучу калат.

Кезекти кызыктуу оюндарга беребиз.

3-тур:Логикалык суроолор болот

  • 1-суроо: Алай ханышасы Курманжан датка жыйын откоруп жатат.Бул жыйынга Токтогул Сатылганов ,Касым Тыныстанов ,Суймонкул Чокморов да келген.Жыйынга канча сом катышкан?(5160 сом)

  • 2-суроо: Кыргыз тилинде бир соз бар.Ал созду тен ортосунан экиге болсо,биринчи болугу кыргыз тилинде ,ал эми экинчи болугу ошол эле создун орус тилиндеги котормосу болуп калат.Бул соз билдирген нерсе айыл жерине караганда шаарда коп болот.Кайсы соз жонундо болуп жатат? (аялдама)

  • 3-суроо: Сегиз жолу жанаша жазылган сегиз сандарынын (88888888) ортосуна кошуу белгисин колдонуу аркылуу ,жалпы сумманы 1000 ге барабарлашыныз керек .Мында кошуу белгисин канча жолу колдонобуз? (4 жолу)

  • 4-суроо: Бугунку кундо копчулугубуз компьютер, ноутбук тарды колдонуп журобуз .Аларга коптогон вирустар кирип алышы да мумкун.Алардын бири- Троянский вирусу. Эмне учун бул вирус мындай аталып калган?(Троя чебине байланыштуу келип чыккан)

  • Жыйынтык чыгарылып, 11-а класстын окуучусу Айгерим женуучу аталды.Конкурска катышкан окуучуларга кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылып, билим жолунда талбай эмгектене беришин каалашты.

  • 36 Ж.Бөкөнбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин математика жана информатика мугалими Каратаева Айгуль.

  • Аксы району.Женуучу 11-классынын окуучусу Айгерим.

36 Ж.Бөкөнбаев атындагы жалпы билим беруучу орто мектебинин математика жана информатика мугалими Каратаева Айгуль


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей