СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Рационалдык сандар эки турдо жазгыла: жонокой Жана ондук болчок турундо.Жонокой болчок болчоктун алымынан жана болумунон,болчок сызыгынан тузулот.Ал Эми ондук болчок бутун жана болчок болумунон турат. Жонокой болчок алымы Жана болумунон карата дурус Жана буруш болчок болуп болунот.Эгерде алымы болумунон чон же барабар болсо,анда буруш болчок деп аталат,ал Эми алымы болумунон кичине болсо анда дурус болчок болот ...
Категория: Математика
09.02.2020 16:56 93
Рационалдык сандар эки турдо жазгыла: жонокой Жана ондук болчок турундо.Жонокой болчок болчоктун алымынан жана болумунон,болчок сызыгынан тузулот.Ал Эми ондук болчок бутун жана болчок болумунон турат. Жонокой болчок алымы Жана болумунон карата дурус Жана буруш болчок болуп болунот.Эгерде алымы болумунон чон же барабар болсо,анда буруш болчок деп аталат,ал Эми алымы болумунон кичине болсо анда дурус болчок болот ...
Категория: Математика
09.02.2020 16:56 347
Маселени чыгаргыла: Дукондо эки турдуу шапкелер сатылат,анын биринчиси 120,экинчиси 70 сом турат.Эгерде 19 сатылган шапкелер учун 1880 сом тушкон болсо,ар бир турунон канчадан сатылган?Маселени чыгаруу учун эки белгисиздуу тендемелер системасын тузобуз.х-бир турдогу шапке,ал эми у-экинчи турдогу шапкелердин саны ...
11.12.2019 19:38 294
Эгерде жуп сан болсо,анда ал 2ге болунот.,ал эми так сандар 2ге болунбойт.Акыркы цифрасы 0,2,4,6,8 цифралары менен аяктаса анда ал сан 2ге так болунот.Эки жуп сандын суммасы жуп сан болот,эки так сандын суммасы жуп сан болот,жуп сан менен так сандын суммасы же айырмасы так сан болот.Жуп сан менен каалагандай бутун сандын кобойтундусу ар дайым жуп сан болот,так сандардын кобойтундусу ар дайым так сан болот ...
11.12.2019 18:34 285