Алтын эрежелер...

Просмотр содержимого документа
«Алтын эрежелер...»

Кыздар менен иштоо боюнча тузулгон иш планАткарылуучу иштин мазмуну

Аткаруу

монотуу

Иштин туру

Ким аткарат

1

Класстагы кыздар менен чогулуш откоруу.Кыздар кенешинин торо айымын шайлоо


сентябрь


Класстык чогулуш


Кл.жет

2

Кыздардын санитардык,гигиеналык абалын карап чыгуу

октябрь

Мед.кароо

Мед.кызматкер

Кл. жет

3

Кыздын милдети


ноябрь

Класстык чогулуш

Кл.жет

4

Кыздар менен жекече иш алып баруучу сектордун отчетун угуп,талкулоо

Ар бир чогулушта

Класстык чогулуш

Кл.жет.Кыздар кен.торайымы

5

Кийим кийуу маданияты боюнча кыздар менен ангемелешуу

ноябрь

Ангемелешуу

Кл.жет.Кыздар кен.торайымы

6

Кызды тарбиялоодогу

эскирбеген ыкмалар


декабрь

Класстык чогулуш

Кл.жет

7

Кыргыз кызы эрктуу,эр журок


январь

Лекция

Кыздар кенеши

8

Кызга кырк уйдон тыюуфевраль

Талкуу сабак

Кыздар кенеши.Кл.жет

9

Бобогуно обок,ага-эжене жолок бол


март

Талкуу сабак


Кл.жет


10

Гулдун ажайып касиети.Гул сугаруунун женил жолу

апрель

Талкуу сабак


11

Аял уйдун куту жана корку


май

Лекция


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей