Кыймыл менен аткарылуучу физминуткалар

Кыймыл менен аткарылуучу физминуткалар

Просмотр содержимого документа
«Кыймыл менен аткарылуучу физминуткалар»

Кыймыл менен аткарылуучу физминуткалар

Окуучулар бири-биринин артына катар тизилишет.

1. Бара жатып абышка

Тоокторго жем чачты (артындагы окуучу колу менен алдындагы

окуучуга тоокко жем чачкан ал сыяктуу колу менен кыймыл жасайт)

Тооктор келип чокуду (манжалары менен акырын чокуйт)

Өрдөктөр келип таптады( алаканы менен акырын артына таптайт)

Шамал келип учурду (шамал учурган сыяктуу кыймыл жасайт)

Кемпир келип шыпырды( артынан сылап коет)

2. Талыкшыды бойлорум (денесин кыймылдатат)

Чачылып кетти ойлорум( колун өйдө көтөрөт)

Эс алдырып койбосом

Таарынат ко колдорум (кол чабышат)

Эс алдырып койбосом

Таарынат ко буттарым (жерди тебишет)
Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей