Кыймыл менен аткарылуучу физминуткалар ...
03.03.2020 09:13 64 0
Математика 3-класс "Айлана,тегерек" ...
28.02.2020 16:48 41 1
Жолдо жүрсөң абайла ...
22.02.2020 17:45 36 1
Окуучунун портфолиосу ...
21.02.2020 18:42 53 3
Класстан тышкаркы окуу 1-класс ...
19.02.2020 15:58 59 1
кыргыз тилинен тест 2-класс ...
12.02.2020 19:22 46 1
Сандар жана ырлар ...
Категория: Математика
12.02.2020 18:58 42 0
Кыргыз тилинен тест 4-класс ...
12.02.2020 18:25 48 0
Жылдын төрт мезгили ...
12.02.2020 15:39 47 0
Мекен таануу 2- класс "Жыл мезгилдери" ...
12.02.2020 15:37 72 1