Кыймыл менен аткарылуучу физминуткалар ...
03.03.2020 09:13 481 4
Математика 3-класс "Айлана,тегерек" ...
28.02.2020 16:48 136 2
Жолдо жүрсөң абайла ...
22.02.2020 17:45 222 1
Окуучунун портфолиосу ...
21.02.2020 18:42 263 4
Класстан тышкаркы окуу 1-класс ...
19.02.2020 15:58 258 1
кыргыз тилинен тест 2-класс ...
12.02.2020 19:22 133 1
Сандар жана ырлар ...
Категория: Математика
12.02.2020 18:58 102 1
Кыргыз тилинен тест 4-класс ...
12.02.2020 18:25 122 0
Жылдын төрт мезгили ...
12.02.2020 15:39 192 0
Мекен таануу 2- класс "Жыл мезгилдери" ...
12.02.2020 15:37 369 1